KNHB - Official Partners

KNHB - Official Partners
 
  • Volg ons:

KNHB bindt strijd aan met cyberpesten

Sportclubs weten niet altijd goed wat ze met digitaal pesten aan moeten, blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online. Toch komt het veel voor. Daarom start het kenniscentrum samen met de sportbonden het programma Sportief met Sociale Media. Er is een pakket samengesteld, dat is hier is te vinden: www.mijnkindonline.nl/sportief, met regels voor het gebruik van sociale media binnen de clubs. Deze zogenoemde toolkit is beschikbaar voor alle sportbonden.

'Sportclubs zijn zoekende hoe ze met cyberpesten om moeten gaan', merkt Guido Davio van de hockeybond. Een campagne moet verenigingen helpen om pestgedrag bespreekbaar te maken. 'Dan weet je wanneer je als bestuur moet zeggen: dit gaat over alle grenzen heen, hier moet je een tuchtzaak van maken en overgaan tot schorsing.'

Het gaat volgens Davio echter vooral om het gesprek dat een sportvereniging met haar leden voert. 'Je moet kinderen bewust maken van de impact van pesten. Je ziet dat cyberpesten vaak vluchtig gebeurt, in een opwelling, terwijl ze niet beseffen wat de consequenties zijn.'

Het gaat bij digitaal pesten niet alleen om scheldpartijen of bedreigingen van teamgenoten. Ook scheidsrechters krijgen het via Twitter, WhatsApp, Facebook of Snapchat zwaar te verduren. Soms gaat het om (seksuele) intimidatie of het verspreiden van intieme foto's of filmpjes. Cyberpesten gaat vaak verder dan 'gewoon' pesten, omdat de anonimiteit van het internet de grenzen verlegt, stelt Remco Pijpers van het kenniscentrum.

Marij van Tienen vande KNHB merkte al langere tijd dat sportbesturen met digitale pesterijen in de maag zitten. 'Ik hoor regelmatig dat teams elkaar online zwartmaken of dat een speelster wordt genegeerd op Facebook door de andere meiden. Besturen maken zich daar zorgen over. Het is onsportief en vervelend, maar ze weten niet goed wat ze ertegen kunnen doen. Ze hebben wel een pestprotocol, maar daar staat niets in over sociale media.'

Van Tienen is blij dat deze vorm van pesten aandacht krijgt. 'Nu kunnen alle sportbonden er echt mee aan de slag.'

(tekst:AD 2 juni door Renske Baart)