Algemene Vergadering

Online
  • Alle districten
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Verenigingsondersteuning
  • Voorzitter 

De tweede Algemene Vergadering (AV) van de KNHB in 2021 wordt gehouden op woensdag 24 november. Hoewel de coronamaatregelen het weer toestaan om fysiek bij elkaar te komen, wordt de algemene vergadering online georganiseerd.

Afgelopen periode heeft ons laten zien dat bijeenkomsten ook online goed georganiseerd kunnen worden. Zo was de opkomst groter dan bij de fysieke vergaderingen en waren verenigingen uit alle regio’s vertegenwoordigd. Bovendien kost het verenigingsbestuurders minder tijd. Daarom organiseren we de algemene vergadering van november voortaan online. De agenda van deze vergadering leent zich er meer voor om online te organiseren. Graag komen we tijdens de algemene vergadering van juni fysiek bij elkaar.

Voorlopig programma

19:15 uur Inloggen online Algemene Vergadering
19:30 uur Start Algemene Vergadering
21:00 uur Einde Algemene Vergadering

Voorlopige agenda

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Vergadering 5 juni 2021
  3. Jaarplan en begroting 2022
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

Meer informatie over aanmelden en de vergaderstukken worden binnenkort hier gedeeld.