Algemene Vergadering

Omgeving Amsterdam
  • Diverse commissies
  • Netwerkbijeenkomst

Op zaterdag 22 juni is de eerste Algemene Vergadering (AV) van de KNHB in 2019. De voorlopige agenda van de AV vind je hieronder. Aansluitend op de AV nodigen wij de aanwezigen uit voor de FIH Pro League wedstrijd Nederland – Australië (Heren) in het Wagener Stadion. Om die reden is de locatie van de AV ook in de omgeving van Amsterdam, de exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Voorlopig programma

Tijd Wat
10.00 uur Ontvangst
10.30 uur Aanvang Algemene Vergadering
12.45 uur Einde Algemene Vergadering
12.45 uur Lunch
15.00 uur Start wedstrijd FIH Pro League Nederland – Australië (Heren)

Voorlopige agenda

1. Opening
2. Notulen Algemene Vergadering 28 november 2018
3. Financiën
— Verantwoording 2018
     —  Jaarverslag
      —  Jaarrekening
      —  Verlenen van decharge aan het bondsbestuur
— Contributievaststelling 2019-2020
4. Wijziging Statuten/Huishoudelijk Reglement
5. Toelating nieuwe (kandidaat-)leden
6. Bestuurderstrofee
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming statutaire commissies en bondscommissies
9. Rondvraag
10. Sluiting