Algemene Vergadering KNHB

  • Diverse commissies
  • Netwerkbijeenkomst

Op woensdagavond 27 november houdt de KNHB haar tweede Algemene Vergadering van 2019.

Voorlopig programma

16.00 uur Ontvangst nieuwe voorzitters en nieuwe penningmeesters
16.30 uur 1) Sessie nieuwe voorzitters o.l.v. TEN HAVE Change Management
2) Sessie nieuwe penningmeesters o.l.v. Karin van Willigen, manager financiën en bedrijfsvoering KNHB
18.00 uur Ontvangst overige genodigden en diner
19.00 uur Start Algemene Vergadering
20.30 uur Sessie nieuwe strategie KNHB voor alle aanwezigen
22.00 uur Borrel

Verdere info over aanmelden en de vergaderstukken worden later gepubliceerd.