Algemene Vergadering KNHB

Online
  • Diverse commissies
  • Netwerkbijeenkomst

De tweede Algemene Vergadering (AV) van de KNHB in 2020 wordt gehouden op woensdag 25 november. Wij zouden iedereen deze keer heel graag op locatie willen ontmoeten, maar hebben de conclusie moeten trekken dat de situatie rondom het coronavirus dit helaas nog niet toelaat. Daarom organiseren we ook deze AV online.

Programma

19:15 uur Inloggen online Algemene Vergadering
19:30 uur Start Algemene Vergadering
21:00 uur Einde Algemene Vergadering

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Vergadering 9 september 2020
  3. Jaarplan en begroting 2021
  4. Corona update
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Vergaderstukken

Aanmeldprocedure 

De Algemene Vergadering vindt online plaats. Je kunt je tot uiterlijk 22 november via onderstaand formulier aanmelden. Er zijn twee formulieren beschikbaar: één voor verenigingsfunctionarissen en één voor KNHB functionarissen, Ereleden en Leden van Verdienste. Na je aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaand aan de AV meer praktische informatie over hoe je deel kunt nemen aan de online vergadering. Let op! Mocht er een stemming plaatsvinden, dan kan slechts 1 persoon namens de vereniging de stem uitbrengen. Ben je met meerdere personen aanwezig, overleg dan vooraf wie de stem namens jouw vereniging uitbrengt. Diegene kan dit aangeven in het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier Verenigingsfunctionarissen 

Aanmeldformulier KNHB functionarissen | Ereleden | Leden van Verdienste

Stel je vraag van tevoren 

Een online AV vraagt om een andere opzet dan een fysieke AV. Voor een optimale voorbereiding van de vergadering ontvangen wij vragen of opmerkingen over de onderwerpen van de agenda en de stukken graag van tevoren. De nadruk van de vergadering ligt meer op het beantwoorden van de vragen, dan op het individueel presenteren van de inhoud en stukken zoals we dat bij een fysieke vergadering wel doen. Dit vraagt meer voorbereiding van jullie als verenigingen, maar geeft ons wel de mogelijkheid om de inhoud van de AV optimaal op jullie vragen aan te laten sluiten. Tijdens de AV zelf is ruimte om (aanvullende vragen) te stellen via de chatfunctie. Deze zullen we zoveel mogelijk tijdens de vergadering beantwoorden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, zullen wij uiteraard ons best doen deze achteraf alsnog te beantwoorden

Via onderstaand formulier kun je je vra(a)g(en) of opmerking(en) indienen. Bij voorkeur ontvangen wij deze uiterlijk 22 november, zodat wij voldoende tijd hebben voor de voorbereiding.