Algemene Vergadering KNHB

Online
 • Diverse commissies
 • Netwerkbijeenkomst

De eerste Algemene Vergadering (AV) van de KNHB in 2021 wordt gehouden op zaterdag 5 juni van 10:30-12:30 uur. Hoewel we iedereen graag op locatie weer persoonlijk hadden willen begroeten, hebben we besloten ook deze AV online te organiseren. We verwachten dat het op 5 juni nog steeds niet mogelijk is om met een grote groep mensen binnen bij elkaar te komen.

Programma

10:15 uur Inloggen online Algemene Vergadering
10:30 uur Start Algemene Vergadering
12:30 uur Einde Algemene Vergadering

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Vergadering 25 november 2020
 3. Financiën
  Verantwoording 2020
  – Bestuursverslag
  – Jaarrekening inclusief verklaring accountant en Financiële Commissie
  – Verlenen van decharge aan het bondsbestuur
  Contributievaststelling 2021-2022
 4. Het nieuwe bindingsmodel, waaronder valt:
  – Statutenwijziging
  – Nieuw contributiemodel
  – Speelgerechtigdheidsregels
 5. Wijziging statuten en reglementen
 6. Toelating nieuwe (kandidaat-)leden
 7. Bestuurderstrofee
 8. Bestuursverkiezing
 9. Benoeming statutaire commissies
 10. Corona-update
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Vergaderstukken

Aanmeldprocedure

De Algemene Vergadering vindt online plaats. Je kunt je tot uiterlijk 3 juni via onderstaand formulier aanmelden. Er zijn twee formulieren beschikbaar: één voor verenigingsfunctionarissen en één voor KNHB functionarissen, Ereleden en Leden van Verdienste. Na je aanmelding ontvang je op 4 juni meer praktische informatie over hoe je deel kunt nemen aan de online vergadering.

Let op! Mocht er een stemming plaatsvinden, dan kan slechts 1 persoon namens de vereniging de stem uitbrengen. Ben je met meerdere personen aanwezig, overleg dan vooraf wie de stem namens jouw vereniging uitbrengt. Diegene kan dit aangeven in het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier Verenigingsfunctionarissen 

Aanmeldformulier KNHB functionarissen | Ereleden | Leden van Verdienste

Vragenuurtje nieuwe bindingsmodel

Tijdens de AV worden de verenigingen om goedkeuring gevraagd op het nieuwe bindingsmodel. Omdat er tijdens de vergadering alleen de mogelijkheid bestaat om vragen te stellen via de chat, organiseren we als voorbereiding op dit agendapunt twee vragenuurtjes voor verenigingsbestuurders. Meld je aan voor woensdag 2 juni of donderdag 3 juni.

Stel je vraag voor de Algemene Vergadering van tevoren

Voor een optimale voorbereiding van de vergadering ontvangen wij vragen of opmerkingen over de onderwerpen van de agenda en de stukken graag van tevoren. De nadruk van de vergadering ligt meer op het beantwoorden van de vragen, dan op het individueel presenteren van de inhoud en stukken. Dit vraagt meer voorbereiding van jullie als verenigingen, maar geeft ons wel de mogelijkheid om de inhoud van de AV optimaal op jullie vragen aan te laten sluiten. Tijdens de AV zelf is ruimte om (aanvullende vragen) te stellen via de chatfunctie. Deze zullen we zoveel mogelijk tijdens de vergadering beantwoorden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, zullen wij uiteraard ons best doen deze achteraf alsnog te beantwoorden

Via onderstaand formulier kun je je vra(a)g(en) of opmerking(en) indienen. Dit kan tot uiterlijk 3 juni, zodat wij voldoende tijd hebben voor de voorbereiding.