Algemene Vergadering KNHB

Online
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Voorzitter 

De tweede Algemene Vergadering (AV) van de KNHB in 2022 wordt gehouden op woensdag 23 november. Deze vergadering vindt online plaats.

Programma

19:15 uur Inloggen online Algemene Vergadering
19:30 uur Start Algemene Vergadering
21:00 uur Einde Algemene Vergadering

Agenda 

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Vergadering 25 juni 2022
 3. Jaarplan en begroting 2023
 4. Bestuurderstrofee
 5. Bestuursverkiezing
 6. Benoeming statutaire commissies
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Vergaderstukken

Aanmeldprocedure

De Algemene Vergadering vindt online plaats. Aanmelden is niet meer mogelijk.