Bijeenkomst nieuwe penningmeesters

Online

Op woensdag 2 december organiseren wij een online bijeenkomst voor nieuwe penningmeesters. Als nieuwe penningmeester komt er in de eerste periode waarschijnlijk veel op je af. Het is zonde om het wiel opnieuw uit te vinden; we kunnen zoveel leren van elkaars ervaringen! Daarom maak je tijdens deze online bijeenkomst kennis met andere nieuwe penningmeesters, worden veelvoorkomende vraagstukken besproken (bijvoorbeeld over BTW, vrijwilligers, risico-analyse en hoe bepaal ik een arbeidsrelatie) en wordt ingegaan op de ondersteuning die de KNHB kan bieden.

Deze bijeenkomst staat onder leiding van Karin van Willigen, manager bedrijfsvoering en financiën van de KNHB.

Het programma ziet er als volgt uit.
19.15 uur         Digitale ontvangst
19.30 uur         Start bijeenkomst
21.00 uur         Einde bijeenkomst

Aanmelden
Graag horen we uiterlijk 27 november of je aanwezig bent. Aanmelden kan via sophie.benus@knhb.nl