Checklist voor verenigingen: aandachtspunten tijdens de coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat we dagelijks allemaal overladen worden met informatie, ook in de sportwereld. Verenigingsfunctionarissen maken zich dan ook zorgen. Waar moeten we aan denken? Wat mogen we absoluut niet vergeten? Is er al nieuwe informatie beschikbaar?

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden, waaronder ook de KNHB, een checklist opgesteld. Wij raden verenigingen aan de checklist te doorlopen om voor de eigen vereniging helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn en of er zaken zijn vergeten. Je kunt de checklist downloaden.

Checklist verenigingen

Bekijk per onderwerp wat de status is voor jouw vereniging. Aanvullend op de checklist is het handig de FAQ van de KNHB bij de hand te houden. Deze FAQ gaat op een groot aantal aandachtspunten dieper in en voorziet je van de nodige informatie met betrekking tot specifieke onderwerpen.

Inkomsten: wat betekent de coronacrisis voor mijn club als het gaat om

 • contributie/lidmaatschap en kleding gelden 
 • bar/kantine-inkomsten 
 • sponsorinkomsten 
 • inkomsten uit toernooien/evenementen/grotere activiteiten 
 • gemiste entreegelden 
 • inkomstenderving als gevolg van ledenaanwas/ledenverlies 
 • inkomsten uit verhuur van de accommodatie 
 • subsidiegelden 
 • inkomsten uit begrote acties 
 • overige inkomsten (vul zelf in) 
 • …………….. 

Uitgaven: wat betekent de coronacrisis voor mijn club als het gaat om de uitgaven voor 

 • lonen van medewerkers (incl. sociale lasten en loonheffing)
 • vrijwilligersvergoedingen 
 • zzp-ers
 • reiskosten ed voor spelers/trainers/coaches
 • huren van accommodatie (zaalhuur/veldhuur enz.) 
 • accommodatiekosten (gas/water/licht)
 • bar/kantine kosten
 • rente en aflossing van (hypothecaire) leningen
 • tegenprestaties sponsoren
 • onderhoudskosten 
 • schoonmaakkosten 
 • geplande uitgaven voor teams en andere activiteiten (bijv. teamuitjes, vergaderkosten, ALV-kosten) 
 • overige uitgaven (zelf in te vullen) ………………… 

Communicatiewat ga ik wanneer communiceren met   

 • sportende leden (en/of hun ouders/verzorgers) 
 • trainers, coaches, coördinatoren, etc.
 • (overige) vrijwilligers en clubkader 
 • (ver)huurders van onze accommodaties  
 • schoonmaak- en onderhoudsploeg 
 • leveranciers 
 • sponsoren 
 • de gemeente 
 • de/het sportservice/sportbedrijf/stichting accommodatie
 • de bank
 • de belastingdienst
 • overige contacten (zelf in te vullen) ……………………….. 

Clubhuis: wat moet/kan ik regelen als het gaat om

 • dvoorraden (food en drinks) 
 • het onderhoud  
 • dschoonmaak
 • het voorkomen van legionella
 • de (ver)huurders van de accommodatie 
 • dgeplande (ver)(nieuw)bouw (kan ik dat nu vervroegen?) 
 • d(geplande) verduurzamingsmaatregelen (kan ik dat nu vervroegen?) 
 • overige zaken …………………………. 

Velden: wat moet/kan ik regelen als het gaat om  

 • het onderhoud  
 • d(sproei)waterinstallaties (o.a. voorkomen van legionella) 
 • het gebruik door onbevoegden  
 • de geplande aanleg nieuwe sportvelden (kan ik dat nu vervroegen?) 
 • d(geplande) verduurzamingsmaatregelen (bijv. verlichting) (kan ik dat nu vervroegen?) 
 • overige zaken …………………… 

Financiële compensatie: komen wij als vereniging in aanmerking voor financiële compensatie van de landelijke overheid via  

Daarnaast geven we hieronder nog de tip om wat zaken uit te zoeken die wellicht voor de vereniging mogelijkheden bieden:

Te onderzoeken

 • opschorten/uitstel van betaling van de huur voor gebruik van de accommodaties 
 • uitstellen van betalingen van rente/aflossing voor (hypothecaire)leningen 
 • gebruik maken van (lokale) (corona) fondsen  
 • herzien van de variabele uitgaven (bijvoorbeeldspelattributen, kleding, enz.)  
 • het naar voren halen van subsidies en/ of het verlenging aanvragen van de periode waarin reeds toegekende subsidie kan worden besteed 

Vergeet tenslotte niet de volgende sites te raadplegen: 

Noot: Om ook voor het opstarten van de hockey activiteiten na de coronacrisis aan de juiste zaken te denken, wordt een aparte checklist ontwikkeld (beschikbaar halverwege april). 

Deel deze pagina