Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport.

De competities zijn inmiddels gestart. Helaas moeten we allemaal nog altijd rekening houden met het coronavirus. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen. De eventuele consequenties van de extra maatregelen die op 18 september door de overheid en de veiligheidsregio’s zijn aangekondigd voor bepaalde regio’s worden door ons in samenwerking met NOC*NSF en de andere sportbonden zo snel mogelijk vertaald naar de sportaccommodaties. Indien aanpassingen van het protocol noodzakelijk zijn, hopen we deze maandag 21 september te kunnen te delen. In elk geval geldt onderstaande bepaling:

Met ingang van zondag 20 september 18.00 uur dient in de door de overheid aangewezen regio’s in sportkantines (net als in de algemene horeca) om 24 uur het licht aan gedaan te worden en de muziek uit, en mag er niemand meer binnenkomen. Om 01.00 dienen de horecavestigingen leeg en dicht te zijn.

Stand van zaken zaalhockeycompetities 2020-2021

Op 16 september heeft de KNHB een bericht geplaatst met betrekking tot de zaalcompetities 2020-2021 en de invloed van het coronavirus.  Ook is de pagina veelgestelde vragen uitgebreid met vragen over dit onderwerp. Je vindt ze onder het onderdeel Zaalhockey in de lijst.

Competitie 2020-2021

Nu de competities weer bijna van start gaan, hebben we een pagina ingericht met alles wat je moet weten over het spelen van (competitie)wedstrijden en het coronavirus.

Wat te doen als iemand uit jouw team positief getest is? Wat gebeurt er met de standen als wedstrijden niet worden gespeeld? De KNHB geeft op dergelijke vragen op de pagina ‘Hockeycompetitie en het coronavirus: spelen met deze richtlijnen‘. De pagina wordt regelmatig geüpdatet en de informatie wordt waar nodig continu uitgebreid en geactualiseerd.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten!

LET OP: HET PROTOCOL IS 21 AUGUSTUS OP EEN AANTAL PUNTEN GEACTUALISEERD.

Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol.

Er is veel informatie beschikbaar. We hebben een en ander daarom op een rijtje gezet. Bekijk daarnaast onderaan deze pagina het overzicht van diverse gerelateerde artikelen. Tot slot vind je op de pagina met de protocollen ook een handige toolkit die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de routing en bepaalde regels aan te geven. Aan deze pagina is ook een checklist toeschouwers bij sportwedstrijden toegevoegd.

Snel naar:

of bezoek een van deze pagina’s:

Horeca op sportverenigingen (per 1 juli)

Met ingang van 1 juli de sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open. De protocollen van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) zijn hierin leidend. Zorg er daarom voor dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die werkzaam zijn achter de bar of in de keuken goed over de inhoud van dit protocol. NOC*NSF heeft een checklist beschikbaar gesteld ter ondersteuning van een soepele opstart van het openstellen van de sportkantines. Er is ook signing voor in de sportkantine beschikbaar.

Let op: personen van 18 jaar en ouder dienen te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht te nemen, dus ook tijdens de eigen trainingen én tijdens het begeleiden van de jeugd op de velden! 

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

Voor de verenigingsfunctionarissen hebben we een speciale FAQ opgesteld. Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft. Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen.

Deel deze pagina