Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. Helaas moeten we allemaal nog altijd rekening houden met het coronavirus. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen.

Snel vinden wat je zoekt? Gebruik dit menu:

Of lees hieronder meer over de meest actuele onderwerpen.

Update per 10 juli 2021

Per 10 juli zijn vanwege de toenemende besmettingen nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Inmiddels is er overleg geweest met de andere sportbonden en NOC*NSF en kunnen we concluderen dat de aanpassingen op de sport zelf geen invloed hebben. Iedereen mag blijven trainen en wedstrijden blijven spelen met andere clubs. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Evenementen
De aangescherpte maatregelen kunnen voor sportverenigingen wel van invloed zijn op het organiseren van evenementen.

  • Bij eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen blijven de 1,5 meter afstand én een vaste zitplaats verplicht.
  • Bij sportevenementen met coronatoegangsbewijzen mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen heeft wel een vaste zitplaats.
  • Meerdaagse evenementen, dus evenementen met een overnachting, zijn nu niet mogelijk en dat blijft zo tot in elk geval 14 augustus.

Lees hier meer over de maatregelen rond evenementen

Sportkantines
Voor sportkantines gelden de regels zoals die voor de horeca gelden.

Inmiddels is het algemeen sportprotocol dat geldt per 10 juli te vinden op de pagina van NOC*NSF.

Update per 21 juni 2021

De overheid bracht op 18 juni goed nieuws: per 26 juni mogen ook de senioren weer wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen! De KNHB heeft verenigingen al eerder gevraagd of seniorenteams in juli, indien er versoepeld zou worden, toch nog drie weekenden competitie willen spelen. Op basis van die aanmeldingen onderzoekt de KNHB wat zij voor deze teams aan competitiewedstrijden kan organiseren. Zoals bekend speelt de jeugd inmiddels al in diverse competities, ofwel via de KNHB ofwel via de verenigingen.
Daarnaast is per 26 juni publiek weer toegestaan, mits met onderling 1,5 meter afstand.

In zijn algemeenheid geldt in heel Nederland per zaterdag 26 juni als belangrijkste maatregel de 1,5 meter. Alles wat per 26 juni kan met inachtneming van 1,5 meter mag dan weer zonder beperkingen, ook op hockeyverenigingen en andere sportcomplexen. Indien de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd, geldt de verplichting van een mondkapje.

Inmiddels is het algemeen sportprotocol dat geldt per 26 juni te vinden op de pagina van NOC*NSF. We vinden het belangrijk alvast op de volgende zinsnede uit het sportprotocol geldend per 26 juni te wijzen:

Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zit- of staanplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.

Neem het nieuwe sportprotocol goed door zodat je goed voorbereid bent. We wensen iedereen veel plezier op de velden!

Compensatieregelingen

Tool ‘Vraag de juiste financiële compensatie aan voor jouw sportclub’

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die (hockey)verenigingen en -stichtingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Dat is best ingewikkelde materie. Daarom ontwikkelde NOC*NSF samen met de sportbonden een tool die inzichtelijk maakt voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt. De informatie wordt continu geactualiseerd. Zorg daarom dat je de link regelmatig gebruikt zodat je beschikt over de laatste informatie. Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat verenigingen gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Zorg ervoor dat je aan je verplichtingen voldoet maar vraag ook tijdig de compensatie aan. Alleen door hierin samen te blijven werken kunnen we de financiële schade voor de gehele keten zo beperkt mogelijk houden.

Uitbreiding economische steun en herstelpakket

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet via een Kamerbrief laten weten dat de steunmaatregelen voor de sportsector verlengd worden tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie hierover lees je op de pagina Corona: financiële vragen en mogelijkheden. Op deze pagina hebben we alle informatie over de financiële gevolgen van de coronamaatregelen en compensatieregelingen bij elkaar gezet.

Loket TASO en TVS voor Q1 geopend

Vanaf maandag 17 mei 2021 is de regeling voor de TASO en de TVS voor Q1 opengesteld. Via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19) kunnen sportverenigingen compensatie aanvragen voor de geleden schade door de coronamaatregelen. De TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) is bedoeld om de verhuurders te compenseren die de huur voor amateursportorganisaties hebben kwijtgescholden.

TASO Q1
De TASO-regeling is in vergelijking met het vorige kwartaal grotendeels hetzelfde gebleven. Dus amateursportorganisaties kunnen een compensatie voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen als zij minimaal 10% omzetverlies kennen (ten opzichte van Q1 2019). De belangrijkste wijzigingen zijn dat het drempelbedrag voor financiële schade is verlaagd naar €1000, waardoor dus meer verenigingen in aanmerking voor de TASO kunnen komen. De maximale compensatie is verhoogd van € 12.000 naar €24.000. Dit is onder meer gedaan om sportverenigingen die geen beroep kunnen doen op de NOW, toch een gelegenheid te geven om loonkosten (deels) gecompenseerd te krijgen.

Ook clubs die een beroep op de TVL-regeling hebben gedaan voor de vaste lasten van Q1, kunnen voor loonkosten die niet (geheel of gedeeltelijk) via de NOW zijn gecompenseerd een beroep doen op de TASO.

Tot en met 11 juli kan een aanvraag voor de TASO-Q1 worden ingediend op de website van DUS-I.

TVS Q1
Ook de TVS-regeling is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven als in Q4-2020. De belangrijkste wijziging is de verhoging van het percentage van de compensatie voor de  zogenaamde ‘niet gebruiksgebonden huur’. Waar voor Q4 de compensatie nog 45% van de kwijtgescholden ‘niet gebruiksgebonden huur’ bedroeg, is dit percentage voor Q1 verhoogd naar 75%. De kwijtgescholden ‘gebruiksgebonden’ huur wordt, net als in het vorige kwartaal, volledig gecompenseerd. Mocht het subsidieplafond bereikt worden dan zal de compensatie naar rato worden vastgesteld.

Alle informatie over de TVS is ook te vinden op de website van DUS-I. Voor de TVS-Q1 kan tot en met 11 juli een aanvraag worden ingediend.

Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’

Bij het ingaan van de lockdown op 14 oktober 2020 heeft het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart van de Rijksoverheid. Dit heeft in november 2020 geleid tot het Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’.

Het CMT Sport heeft het Heropeningsplan op 28 januari 2021 geactualiseerd. Het perspectief van de sport als onderdeel van de oplossing aan de Corona-epidemie wordt nog sterker benoemd. De sport biedt een professionele en gecontroleerde omgeving, waar veilig, verantwoord en begeleid kan worden gesport. Sport wil en kan bijdragen aan het indammen van het virus, de druk op de zorg zo laag mogelijk houden en de druk op de openbare ruimte laten afnemen. De sportsector blijft altijd waakzaam door op en af te schakelen, op en in te spelen op de maatregelen van de overheid, de vaccinatiekalender en de nieuwste ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief blijft de sport actief in gesprek en overleg met de Rijksoverheid.

Je kunt het Heropeningsplan ‘Sport als onderdeel van de oplossing’ hieronder downloaden.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten! De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

We hebben een pagina met veelgestelde vragen opgesteld waar verenigingsfunctionarissen terecht kunnen. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Deel deze pagina