Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. Helaas moeten we allemaal nog altijd rekening houden met het coronavirus. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen.

Snel vinden wat je zoekt? Gebruik dit menu:

Of lees hieronder meer over de meest actuele onderwerpen.

De persconferentie van dinsdag 12 januari bracht geen nieuwe maatregelen of versoepelingen. Het maatregelenpakket zoals dat is benoemd op 14 december blijft in elk geval van kracht tot en met 9 februari. De KNHB buigt zich nu over de gevolgen die dit heeft voor de mogelijke herstart van de competities en komt eind deze week met meer informatie.

Update herstart competities en uitzondering Hoofdklassen

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december en de afgekondigde lockdown tot en met 19 januari, heeft de competitieleiding van de KNHB een update geschreven met betrekking tot de herstart van de competities. Daarnaast mag de teams die uitkomen in de beide Hoofdklassen vanaf 17 december onder strikte voorwaarden weer opstarten. De voorwaarden staan beschreven zowel in het protocol opstarten topcompetities van NOC*NSF als het protocol topsporters ‘Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames’ van de KNHB.

Persconferentie 14 december

Met ingang van dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten mag iedereen vanaf 18 jaar alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in groepjes van twee personen. De jeugd tot 18 jaar mag buiten blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand van elkaar in acht hoeven te nemen, maar er wordt geen competitie gespeeld. Op basis van de nieuwe maatregelen heeft NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden het protocol verantwoord sporten aangepast.

Let op: de leeftijdsgrenzen kunnen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd worden:
alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

Persconferentie 8 december

Helaas bracht de persconferentie voor het grootste deel van de hockeysport nog geen verdere versoepelingen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus in Nederland zijn er wellicht in januari versoepelingen mogelijk, wellicht eerst tot en met 27 jaar.
De KNHB pleit er zoals bekend al langere tijd voor senioren net als de jeugd te behandelen en zonder beperkingen op de eigen vereniging te laten trainen en spelen.

De Rijksoverheid geeft op haar site echter wel aan dat het kabinet plannen heeft om de topcompetities in de sport weer op te starten met trainingen en wedstrijden. Deze plannen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer maar bieden de Hoofdklasse Dames en Heren, net als topcompetities in andere sporten, op korte termijn perspectief. Hoogstwaarschijnlijk zullen de teams in beide Hoofdklassen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen trainen en spelen (zonder publiek). Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan testen, maar hierover is verder nog geen informatie bekend. De versoepeling voor de topsport in Nederland zou in kunnen gaan per 17 december.
Zodra meer bekend is, laten we dit vanzelfsprekend weten. Ook op de planning van de hervatting van de wedstrijden in de Hoofdklasse Dames en Heren komen we op een later moment terug.

Mondkapjesplicht per 1 december

Met ingang van 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze
verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is, wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid. Op onze pagina met veelgestelde vragen lees je onder het kopje ‘Accommodatie’ meer over het dragen van een mondkapje in binnensportaccommodaties.

Routekaart heropenen sport

Sinds 14 oktober zitten we in een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent dat sport wel mogelijk is, maar veel beperkingen kent. Het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart van de Rijksoverheid.

Dit heeft geleid tot de ‘routekaart heropenen sport’. Het gaat daarbij om sport in de meest brede zin: van sportverenigingen en sportschool tot individuele sporters. De routekaart laat zien welke mogelijkheden van versoepeling de gezamenlijke Nederlandse sport ziet bij het afschalen van het huidige niveau 4/5 (lockdown/zeer ernstig) naar niveau 4 (zeer ernstig) en uiteindelijk niveau waakzaam. NOC*NSF en de sportbonden zijn over dit concept met het ministerie van VWS in gesprek. Zodra er een definitieve ‘routekaart heropenen sport’ is, delen we deze uiteraard met de verenigingen. Je kunt de (concept) routekaart, de motivaties en onderbouwing op de website van NOC*NSF of hieronder downloaden:

Competitie 2020-2021

Vanwege de aangescherpte maatregelen die op 14 oktober 2020 zijn ingegaan, is het momenteel niet mogelijk om (competitie)wedstrijden te spelen. Bovendien zijn de maatregelen op 4 november verlengd en zelfs uitgebreid. De KNHB wil zodra dit volgens de overheidsmaatregelen weer kan de competities hervatten en treft hiervoor de voorbereidingen. De doelstelling is en blijft dat alle niet gespeelde wedstrijdrondes later alsnog worden gespeeld. Hiervoor wordt ook de winterperiode ingezet.

Op de pagina ‘Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden‘ lees je uitgebreidere informatie over de gevolgen van de maatregelen voor de competitie, de scenario’s voor hervatting van de veldcompetities en informatie over het gebruik van de velden in de winterperiode.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten! De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

#SamenSterker

Hoe hou je in deze tijd verbinding met je leden, vrijwilligers en sponsoren? Er zijn genoeg ideeën van andere verenigingen om je te inspireren! Al deze ideeën hebben we op een speciale pagina verzameld. De #SamenSterker campagne loopt de gehele corona periode, want in welke fase van maatregelen we ook zitten, er is altijd iets wat we kunnen doen om verbinding te behouden. Heeft jouw vereniging ook leuke ideeën om de verbinding met elkaar te houden, deel ze dan met ons met de #SamenSterker. Wij zorgen ervoor dat ze in het overzicht worden opgenomen.

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

We hebben een pagina met veelgestelde vragen opgesteld waar verenigingsfunctionarissen terecht kunnen. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Deel deze pagina