Coronamaatregelen en de hockeysport

Er gelden op dit moment voor de sport geen beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Daarom hebben wij het coronadossier op onze website gesloten. We blijven echter wel updates plaatsen.

Het is bij sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Als het kabinet aanleiding ziet om opnieuw maatregelen te treffen die de sportbeoefening raken, zullen we die hier communiceren.

We moeten ons ondertussen allemaal goed voorbereiden op een eventuele nieuwe coronagolf. NOC*NSF is daarom een praktische preventie-campagne voor alle sportverenigingen in Nederland begonnen, met als doel het open houden van de sport op een veilige manier. In samenwerking met de sportbonden is eerder ook al een sectorplan ingediend bij VWS. Ook hierin is het uitgangspunt dat de sport in ons land open moet kunnen blijven, uiteraard onder veilige condities, passend bij het verloop van een mogelijke nieuwe coronagolf.

Op dit moment kun je alvast kennisnemen van de door NOC*NSF opgestelde checklist die nu al gebruikt kan worden. NOC*NSF adviseert verenigingen daarnaast onder andere een corona-coördinator aan te stellen.

Checklist en toolkit

Eerste stap van de preventiemaatregelen op dit moment is een checklist voor sportverenigingen met de belangrijkste aanbevolen maatregelen in vier categorieën: hygiëne, ruimte, ventilatie en communicatie. De adviezen zijn herkenbaar en bedoeld als ‘opfrisser’ van de kennis over corona-preventie. Op basis van ervaringen uit de vorige corona-periode, krijgen verenigingen ook het advies nu al een coronacoördinator aan te wijzen als herkenbaar aanspreekpunt, plus een coronaverantwoordelijke per team.

Voor verenigingen is tevens een digitale toolkit beschikbaar met geactualiseerde communicatiemiddelen.

Deel deze pagina