Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport.

Nieuw Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de versoepelingen die woensdag 24 juni door minister-president Rutte zijn aangekondigd per 1 juli vertaald naar een nieuw sportprotocol verantwoord sporten.

LET OP: DIT PROTOCOL IS 31 JULI OP EEN AANTAL PUNTEN GEACTUALISEERD.

Meer informatie over de versoepelingen in de sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie bij het weer openstellen van het complex ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente, ook nu dit een uitbreiding betreft van de reeds bestaande openstelling!

Ook de veelgestelde vragen zijn door de KNHB aangepast en sluiten aan op het geldende sportprotocol. Alle belangrijke zaken zijn in dit nieuwe protocol opgenomen, waardoor het specifieke hockeyprotocol is komen te vervallen.

Er is veel informatie beschikbaar. We hebben een en ander daarom op een rijtje gezet. Bekijk daarnaast onderaan deze pagina het overzicht van diverse gerelateerde artikelen. Tot slot vind je op de pagina met de protocollen ook een handige toolkit die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de routing en bepaalde regels aan te geven. Aan deze pagina is ook een checklist crowdmanagement toegevoegd.

Snel naar:

Competitie 2020-2021

De competitieleiding van de KNHB heeft op basis van de versoepelingen besloten dat de competitie 2020-2021 volgens planning (zie reeds gepubliceerde speeldagenkalenders) start in het weekend van 5 en 6 september. Zoals in de oorspronkelijke planning reeds is opgenomen, start alleen de competitie van de Landelijke Jeugd Top en Subtop klasse (A- en B-jeugd) een weekend eerder.

Horeca op sportverenigingen (per 1 juli)

Met ingang van 1 juli de sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open. De protocollen van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) zijn hierin leidend. Zorg er daarom voor dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die werkzaam zijn achter de bar of in de keuken goed over de inhoud van dit protocol. NOC*NSF heeft een checklist beschikbaar gesteld ter ondersteuning van een soepele opstart van het openstellen van de sportkantines. Er is ook signing voor in de sportkantine beschikbaar.

Speciale protocollen maken zomerkampen mogelijk per 1 juli

Sportkampen die zijn aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR of HISWA-RECRON hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd.

Dit protocol is 11 juni goedgekeurd door de overheid. Dat maakt het per 1 juli voor sportkamp organisatoren mogelijk sportkampen, al dan niet met overnachting, te organiseren op sportverenigingen. De organisator is verantwoordelijk voor naleving van het protocol dat bestaat uit drie documenten (tot en met 12 jaar, 13 tot en met 18 jaar en dagactiviteiten). Deze drie protocollen kun je in lezen op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/.

Let op: tijdens de sportactiviteiten gelden de (specifieke) sportprotocollen!

Let op: personen van 18 jaar en ouder dienen te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht te nemen, dus ook tijdens de eigen trainingen én tijdens het begeleiden van de jeugd op de velden! 

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

Voor de verenigingsfunctionarissen hebben we een speciale FAQ opgesteld. Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft. Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen.

Deel deze pagina