Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport en een overzicht van de veelgestelde vragen.

Update 26 maart 2020, 15.55 uur

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt.

Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien waar een vergunning voor verplicht is, mogen worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april. NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities.

De KNHB blijft de richtlijnen van het RIVM volgen, net als de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. Zodra we meer informatie hebben, zullen we dit vanzelfsprekend delen op onze website en met de verenigingen.

Verenigingen die vragen hebben, verwijzen wij graag naar de veelgestelde vragen onder dit artikel. Met andere vragen kunnen verenigingen vanzelfsprekend contact opnemen met hun accountmanager.

Tot en met 6 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht

De Nederlandse overheid heeft zondagmiddag 15 maart besloten dat alle sportverenigingen/complexen in Nederland hun deuren moeten sluiten, in elk geval tot en met 6 april. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle hockeyverenigingen.

Eerder al vroeg de KNHB de hockeyverenigingen met klem om per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De teamactiviteiten van de Nederlandse Elftallen Dames/Heren en andere nationale selectieteams zijn eveneens afgelast.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft. Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom wordt er niet gehockeyd tot en met 6 april 2020?

Het besluit van de KNHB om de hockeycompetitie tot en met 6 april af te gelasten komt voort uit de maatregelen die de Nederlandse overheid op advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Eén van die maatregelen is om alle sportverenigingen/complexen in Nederland te sluiten tot en met 6 april. Daarnaast wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, alleen naar buiten te gaan voor werk in dien noodzakelijk, boodschappen of om voor anderen te zorgen. Naar buiten om een frisse neus te halen, maar doe dit niet in een groep en houd minimaal 1,5 meter afstand.

Waarom worden ook alle niet competitie gerelateerde activiteiten afgelast en clubhuizen gesloten?

Op zondag 15 maart heeft de overheid besloten dat alle sportverenigingen/complexen in Nederland moeten sluiten, in ieder geval tot en met 6 april. Dat geldt ook voor alle hockeyverenigingen. Dit heeft ermee te maken dat op deze plekken mensen in grote groepen bij elkaar komen. Daarom heeft de KNHB de competitie landelijk afgelast en moeten verenigingen de clubhuizen sluiten tot en met 6 april. Met deze maatregel volgt de KNHB ook het advies van het NOC*NSF.

Op 23 maart heeft de Nederlandse regering de maatregelen aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd.

Het verbod om sportverenigingen/complexen - waaronder sportvelden, zwembaden en sporthallen- open te stellen, staat nog tot en met 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel om sportclubs te sluiten.

Kan de KNHB niet zelf bepalen of er gehockeyd mag worden?

Inmiddels is de sluiting van sportverenigingen/complexen een overheidsbesluit geworden waar iedereen zich aan dient te houden, ook de KNHB. Daarnaast bezit het RIVM de kennis die nodig is om de situatie rondom de ontwikkelingen van het coronavirus te beoordelen en stelt maatregelen vast. De KNHB zal daar gehoor aan geven, waarbij de KNHB ook het advies van NOC*NSF belangrijk vindt.

Mogen we op de club samenkomen?

Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Voor de sport gaat het daarbij om: clubbijeenkomsten, ledenvergaderingen, congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

Het sluiten van sportclubs en sportvoorzieningen geldt tot en met 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel om sportclubs te sluiten.

Hoe organiseren we in deze periode een ALV?

Zowel veel verenigingen als de KNHB zijn gewend de komende periode een ledenvergadering te organiseren. De huidige maatregelen maken het echter onmogelijk fysiek met grote groepen bij elkaar te komen. De KNHB is in overleg met NOC*NSF en De Nederlandse Associatie over welke mogelijkheden er in de regelgeving zijn voor het organiseren van een digitale vergadering, het eventueel uitstellen van de vergadering of wellicht het aanpassen van de regelgeving voor noodsituaties. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en komen met informatie zodra er meer bekend is.

De huidige stand van zaken is beschreven door Mr. Arthur van der Hoeff in het artikel 'Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus'.

Trainen

Tot wanneer zijn de trainingen en wedstrijden afgelast?

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen tot en met 6 april hun deuren te sluiten. Deze maatregelen houden in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen organiseren.

Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel om sportclubs te sluiten.

Onze eerste teams willen graag blijven trainen, wat vinden jullie daarvan?

Inmiddels is de sluiting van sportverenigingen/complexen een overheidsbesluit geworden waar iedereen zich aan dient te houden, dus ook de KNHB en alle hockeyverenigingen. Op deze manier wordt bijgedragen aan het terugdringen van het aantal sociale contacten, waartoe eerder al door het kabinet werd opgeroepen.

Daarnaast heeft de Nederlandse regering op 23 maart de maatregelen verder aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het is verenigingen dan ook niet toegestaan om clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen te organiseren. De KNHB adviseert verenigingen daarom met klem zich te houden aan de maatregelen en adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Dat betekent dat het teams dus ook niet is toegestaan om gezamenlijk te trainen, ongeacht de 'status' van het team. Wie fit wil blijven, kan kiezen voor individuele loopprogramma's of andere individuele activiteiten. Mits je natuurlijk geen klachten hebt en je houdt aan de bekende hygiëneregels.

Mag ik nog wel buiten sporten?

Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden. Hierop zal worden gehandhaafd. Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden dezelfde maatregelen.

Hoe kan ik thuis blijven bewegen?

Samen met Marc Jansen, de kracht- en coördinatietrainer KNHB jeugdselecties hebben we een trainingsprogramma gemaakt waarmee je thuis fit kunt blijven. Het trainingsprogramma bestaat uit drie trainingen in de week. Elke training is opgebouwd uit vier onderdelen: interval, coördinatie, kracht en blessurepreventie. Je vindt het trainingsprogramma en de video’s op hockey.nl.

De KNHB komt zo snel mogelijk met voorbeelden en alternatieven voor trainers en hockeyers. Daarnaast is hockey.nl samen met Team Streethockey de insta-challenge #keepplaying gestart.

Zijn de trainingen van de Nederlandse Elftallen ook afgelast?

Ja, ook de trainingen van de Nederlands (jeugd)teams zijn afgelast, in lijn met de beslissingen die de KNHB de verenigingen ook adviseert te nemen. Zie ook dit bericht op hockey.nl.

Mag je trainen in kleine groepen?

Ons advies is om t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten te laten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. Bovendien is het met ingang van 23 maart jl. alleen toegestaan om met maximaal 3 personen bij elkaar te komen, waarbij 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden. De overheid zal hierop handhaven. Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden dezelfde maatregelen.

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Uiteindelijk staat de gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.

Kunnen 1-op-1 trainingen wel door blijven gaan?

Ons advies is om t/m 6 april geen georganiseerde activiteiten plaats te laten vinden en sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Dat betekent dat dit advies ook geldt voor individuele trainingen.

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Uiteindelijk staat de gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.

Competitie

Worden afgelaste wedstrijden ingehaald?

Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om aan te geven of, en zo ja hoe en wanneer afgelaste wedstrijden ingehaald worden. Het inhalen van de wedstrijden is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. De sportbonden en NOC*NSF houden de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen daarbij de adviezen van RIVM. De gezamenlijke sport heeft de intentie om alle afgelaste wedstrijden in te halen en om alle competities op een goede manier af te ronden.

We kunnen nu nog niet voorzien tot wanneer het coronavirus aanhoudt. Nu al een nieuwe wedstrijdplanning maken is daarom niet mogelijk. Mocht er na 6 april weer gespeeld kunnen worden, dan verwachten wij dat er gedurende het paasweekend (11-13 april) nog geen competitie wordt gespeeld. Op die manier kunnen teams zich gezamenlijk voorbereiden. Het is mogelijk dat de competitieperiode wordt verlengd en er langer wordt doorgespeeld dan normaal. De competitieleiders werken op dit moment diverse scenario’s uit en houden de actuele ontwikkelingen scherp in de gaten.

Financieel

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn club? Krijgen wij een compensatie? Is er een noodfonds voor de sport?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten en de rijksoverheid.

Momenteel wordt er een eerste impactanalyse gemaakt door NOC*NSF en de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Zie ook het interview dat KNHB directeur Erik Gerritsen gaf aan hockey.nl.
Een update over een eventueel noodfonds volgt zodra er meer informatie is.

Kunnen verenigingen ook een beroep doen op het Noodloket voor ondernemers?

Ja, verenigingen kunnen zich ook tot het Noodloket wenden. Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag 27 maart de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Meer informatie vind je op de site van NOC*NSF.

Gelden de NOW-regels ook voor hockeyverenigingen?

Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt, zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Hoe gaan gemeenten om met subsidies die zijn verstrekt voor sportactiviteiten die niet kunnen worden uitgevoerd?

Normaal gesproken heeft de gemeente het recht om subsidies in te trekken of terug te vorderen op het moment dat een activiteit of dienst niet wordt uitgevoerd of wordt geleverd. Met de uitbraak van het coronavirus is sprake van een bijzondere situatie en overmacht waardoor gemeenten per situatie bekijken wat nodig is en welke maatregelen kunnen worden getroffen.

Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport.

Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

Hoe ga ik om met het verrichten van betalingen aan vrijwilligers?

Een vrijwilligersvergoeding wordt alleen toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

Hebben oproepkrachten en nulurencontracten recht op loon bij het intrekken van werkzaamheden door het coronavirus?

Ten aanzien van oproepkrachten en nulurencontracten gelden geen afwijkende regelingen op dit moment. Wettelijk moet je als werkgever, de oproeper vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden hebben opgeroepen. Gaat het werk na deze oproep niet door, moet je als werkgever de medewerker gewoon loon betalen voor de uren waarvoor de medewerker had moeten werken. Als er meer dan vier dagen zitten tussen het moment van oproepen en het feitelijk verrichten van de werkzaamheden kan je de oproep gewoon intrekken, zonder loon te betalen.

Wij werken binnen de vereniging met ZZP-ers, kunnen we hen nu opzeggen?

Dat hangt af van wat je met de ZZP-er hebt afgesproken in de overeenkomst. In de modelovereenkomst voor de sport gaat artikel 5 over mogelijkheden voor opzegging van de overeenkomst. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Kan ik een werknemer die minder te doen heeft vragen tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten om collega’s te ontlasten?

Ja, dit kan onder de gegeven omstandigheden in principe van een werknemer worden gevraagd. Voorwaarde is wel dat de betrokken werknemer in redelijkheid in staat is de andere werkzaamheden te verrichten.

Mag een werknemer weigeren om op het werk te verschijnen?

Nee, alleen als sprake is van een reëel gevaar mag de werknemer voor de duur van het gevaar zijn werk onderbreken, bijvoorbeeld als een collega met verkoudheidsklachten zich op de werkvloer bevindt of als de werkgever om een andere reden duidelijk onvoldoende voorzorgsmaatregelen treft. De werknemer dient dan wel aan de werkgever te melden dat hij zijn werk onderbreekt. Andere redenen, zoals alleen angst, zijn geen reden om het werk te onderbreken.

Heeft een werknemer recht op betaald verlof als de school of opvang van zijn/haar kind sluit als gevolg van het coronavirus?

Een werknemer kan in dit geval een beroep doen op calamiteitenverlof of eventueel kortdurend zorgverlof. De werknemer dient het opnemen te melden bij de werkgever. Calamiteitenverlof is enkel bedoeld als tijdelijke noodmaatregel, dus bijvoorbeeld om alternatieve opvang te regelen. Wanneer het kind zelf ziek is kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof om zijn/haar kind te verzorgen. Beide vormen van verlof zijn bedoeld om een korte periode van afwezigheid (enkele uren of dagen) op te vangen. Uiteraard kan een werkgever ervoor kiezen hier coulant mee om te gaan. Gedurende het calamiteitenverlof heeft een werknemer recht op zijn volledige loon. Gedurende kortdurend zorgverlof heeft de werknemer recht op tenminste 70% van zijn loon. Zijn deze vormen van verlof uitgeput dan kan een werknemer vakantiedagen opnemen, voor het overige is er in principe geen recht op betaald verlof. In de cao of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen aanvullende voorzieningen zijn getroffen.

Kan de werknemer afzien van een vastgestelde vakantie?

De werknemer kan een door zijn werkgever goedgekeurde vakantie niet eenzijdig wijzigen. De werknemer zal hierover met zijn werkgever in overleg moeten treden. Het hangt af van de omstandigheden van het geval of de werkgever met het verzoek moet instemmen. Uit de rechtspraak weten we dat de werkgever zich in dit geval als ‘goed werkgever’ dient op te stellen. Uiteraard kunnen er vanuit de kant van de werkgever gegronde redenen aanwezig zijn om het verzoek niet te honoreren, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende werk beschikbaar is.

Houdt de werknemer ook recht op toeslagen die verbonden zijn aan de werkzaamheden, zoals een onregelmatigheidstoeslag?

In principe behoudt de werknemer recht op het loon dat hij had kunnen verdienen als hij wel had gewerkt. Daaronder valt ook een aan het werk verbonden toeslag. Deze toeslagen zijn echter bedoeld als compensatie voor de aard van het werk (bijvoorbeeld de onregelmatige tijden waarop gewerkt wordt). Als er helemaal niet hoeft te worden gewerkt, is het de vraag of het – mede gelet op de financiële lasten die de werkgever al moet dragen – wel redelijk is dat de werknemer deze blijft ontvangen. Wij raden aan hierover in gesprek te gaan met het personeel of een vertegenwoordiging van het personeel, zoals de ondernemingsraad.

Kan door de werkgever werktijdverkorting worden aangevraagd?

Nee, de regeling Werktijdverkorting (wtv) voor werkgevers is op 17 maart 2020 met onmiddellijke ingang ingetrokken. Werktijdverkorting kan dus niet meer worden aangevraagd.
De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) komt voor de wtv in de plaats. Werkgevers kunnen op grond van de nieuwe regeling bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Voor een succesvolle aanvraag is vereist dat de werkgever tenminste 20% omzetverlies verwacht, vanaf 1 maart 2020. Het gaat in tegenstelling tot de wtv dus niet om werkvermindering maar om omzetvermindering.

De werkgever betaalt in de periode dat hij de tegemoetkoming ontvangt het volledige loon door aan de werknemer. Stoppen met werken is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken of (thuis) werk verricht wordt. De werknemer verbruikt ook geen WW-rechten. De NOW staat los van de WW. De werkgever mag verder géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Hierbij geldt de volgende staffel

als 100% van de omzet wegvalt, tegemoetkoming van 90% van de loonsom;

als 50% van de omzet wegvalt, tegemoetkoming van 45% van de loonsom;

als 25% van de omzet wegvalt, tegemoetkoming van 22,5% van de loonsom.

UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot op de tegemoetkoming van 80% van het bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor aanvragen van nog nader vast te stellen grote omvang is een accountantsverklaring vereist.

De voorwaarden voor de NOW worden nog nader uitgewerkt. Daarom is op dit moment nog veel onduidelijk over de nieuwe regeling. Ook is nog niet bekend wanneer aanvragen kunnen worden ingediend. De regering streeft ernaar om de inhoud van de regeling uiterlijk 31 maart 2020 bekend te maken.

Heeft de werknemer recht op loon als hij thuis zit omdat er onvoldoende werk beschikbaar is?

Als er onvoldoende werk is heeft de werknemer in beginsel recht op loon. De werkgever kan onder omstandigheden wel een beroep doen op de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Zie verder de vraag: Kan door de werkgever werktijdverkorting worden aangevraagd?

Is er een regeling voor ZZP-ers?

Er bestaat een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. De informatie die de Rijksoverheid hierover heeft gegeven, vind je hieronder en hebben wij letterlijk overgenomen:

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?     

De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Mocht u nog enige ontvangsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

Welke hulp biedt de gemeente bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

 

Ik ben zzp’er en loop nu opdrachten mis omdat mijn opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Hoe zit het met mijn contributiegeld nu ik niet kan trainen?

Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit met de vereniging en de sport in zijn algemeen.

Moeten we als vereniging/bond contributie blijven incasseren?

Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger.

Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het coronavirus. De KNHB werkt ondertussen hard met andere bonden en NOC*NSF aan een noodfonds.

Wat te doen als wij als vereniging onze facturen niet kunnen betalen?

Probeer afspraken te maken over een soepelere betalingstermijn, binnen de wettelijke mogelijkheden.

Accommodatie

Mogen vrijwilligers en externe partijen op het park komen om veld/baanonderhoud te doen?

Het uitgangspunt is dat ook sportinrichtingen gesloten zijn tot 7 april 2020. Ook indien dit niet specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen, is dit het uitgangspunt, omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen. Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.

Wij adviseren je om regulier onderhoud, keuringen etc. uitsluitend te doen op basis van overleg met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van jouw gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Sportaanbieders adviseren we om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon dan wel het lokale sportbedrijf. Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk veldonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan de velden te voorkomen.

Welk regulier onderhoud van de velden noodzakelijk?

Als er de komende weken geen onderhoud wordt gepleegd, kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Dit is vaak later zichtbaar. Vooral de ‘natuurlijke’ organische vervuiling van velden/banen blijft aandacht vragen. Voor kunstgrasvelden met infill  (zand) geldt: nu de velden niet bespeeld worden is het van belang de “infill” los te houden zodat onkruiden/algen en mossen niet de kans krijgen zich te vestigen
Voor semi-water kunstgrasvelden geldt: regulier onderhoud blijven verrichten zoals borstelen en organisch materiaal verwijderen om geen voedingsbodem voor onkruiden, algen en mossen te bieden. Daarnaast dient regulier onderhoud veelvuldig plaats te vinden aangezien door het niet bespelen de kans op groei van onkruid, algen, schimmels en mos vergroot wordt.

In alle gevallen dienen de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen te worden.

Kan de nieuwaanleg van velden nog doorgaan?  

Ook hiervoor geldt dit pas te doen na overleg met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van jouw gemeente.  Dit kan natuurlijk wijzigen indien er een totale ‘lock-down’ komt en deze bedrijven ook dicht moeten. Uiteraard geldt ook hier dat de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen dienen te worden.

Wat te doen met douche- en waterinstallaties, die gevoelig zijn voor legionella?

Op dit moment mogen sportparken niet gebruikt worden. Douches en andere apparaten die water vernevelen worden dus ook niet gebruikt. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden)

Wees dus vooral alert zodra de sportparken weer open mogen en zorg ervoor dat de douche- en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld!

Wat te doen met voorraden bij een club? 

Clubs hebben voorraden. Nu sportparken niet gebruikt mogen worden, is het zinvol extra te letten op de houdbaarheidsdatum van voorraden. Je dient daarbij altijd de haccp principes aan te houden. Mochten voorraden niet retour gestuurd kunnen worden. kijk dan of er een andere invulling aan gegeven kan worden. Hierbij kun je denken aan de voedselbank ,of  een actie onder de leden zelf om hun sportclub te steunen, of  iets dergelijks.

Moeten wij de huur/pacht wel betalen, terwijl het sportcomplex/park dicht is?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zo veel mogelijk bedrijven en personen te steunen, zie ook dit bericht van de NOS.

Of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen. Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden?  NOC*NSF adviseert dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn, ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

Evenementen

Ik heb tickets voor de EHL wedstrijden in Amsterdam die uitgesteld zijn. Krijg ik mijn geld terug?

Iedereen die tickets heeft gekocht voor de EHL in Amsterdam ontvangt voor 19 maart een mail van EHL ticketpartner Eventim. Daarin wordt aangegeven dat het geld teruggestort wordt binnen drie weken.

Ik heb tickets gekocht voor een FIH Pro League wedstrijd die vanwege het coronavirus is uitgesteld, wat nu?

Iedereen die tickets heeft gekocht voor de FIH Pro League wedstrijden in Rotterdam, Den Bosch en Utrecht ontvangt een mail waarin aangegeven wordt dat het geld teruggestort wordt.

Omdat het om een groot evenement gaat, wordt dit in gedeeltes geannuleerd. De tickets en parkeerkaarten worden los van elkaar geannuleerd en worden in delen teruggestort. De komende dagen gaan wij alles voor je in orde maken.

Heb je hier vragen over, mail dan naar evenementen@knhb.nl.

Overig

Hebben jullie tips om besmetting te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Verder heeft het RIVM iedereen opgeroepen om tijdelijk geen handen te schudden, met maximaal 3 personen naar buiten te gaan (meer is overigens ook niet toegestaan!) en 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ik heb een andere vraag

Op de site van NOC*NSF vind je in het dossier ‘Coronavirus en sport’ antwoorden op veel voorkomende vragen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier tussen.

Vind je ook daar het antwoord niet, stuur dan een mail naar knhb@knhb.nl.  Wij proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Deel deze pagina