Coronamaatregelen en de hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de hockeysport. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen.

Snel vinden wat je zoekt? Gebruik dit menu:

Of lees hieronder meer over de meest actuele onderwerpen.

20 september: update coronamaatregelen vanaf 25 september

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge op dinsdag 14 september werd duidelijk dat per 25 september weer een aantal landelijke maatregelen versoepeld dan wel aangepast wordt. Zo wordt de anderhalvemeter als verplichting per 25 september losgelaten, is aangegeven dat publiek bij professionele wedstrijden een coronatoegangsbewijs moeten kunnen tonen en kunnen mensen van horecalocaties gebruik maken indien ze hun coronatoegangsbewijs laten zien.

Horeca en sport

Voor de sport geldt een aantal uitzonderingen op de regels voor de horeca die gelden vanaf 25 september. NOC*NSF heeft deze opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca duidelijk af te scheiden van de rest van de ruimte, bijvoorbeeld met een lint, tape of een plantenbak, zodat de rest van de sportkantine gebruikt kan blijven worden zonder het coronatoegangsbewijs te hoeven tonen.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs nodig?

  • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca.

Wanneer is er geen coronatoegangsbewijs nodig?

  • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
  • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte.

Dit betekent dus dat men zonder coronatoegangsbewijs gebruik kan maken van alle andere faciliteiten in het clubhuis. Alleen als er in het clubhuis een horeca gedeelte is waar mensen gaan zitten om hun consumptie te nuttigen, is een coronatoegangsbewijs nodig. Het afhaalgedeelte is alleen bedoeld als afhaalfunctie waarbij je na het afhalen verder beweegt naar een andere plek, zodat de doorstroom van het afhalen goed mogelijk blijft. Het nuttigen van afgehaald eten en drinken kan langs het sportveld, op het terras buiten of elders op de accommodatie plaatsvinden als er geen gebruikt wordt gemaakt van een coronatoegangsbewijs.

Professionele sportwedstrijden

De overheid duidt alleen de competitiewedstrijden in de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren als professionele wedstrijden aan. Voor een bezoek aan deze wedstrijden geldt per 25 september de verplichting tot het kunnen tonen van een coronatoegangsbewijs. De Hoofdklasseverenigingen zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Coronamaatregelen en het nieuwe hockeyseizoen

Het seizoen 2021-2022 is van start gegaan. Helaas hebben we nog altijd te maken met het coronavirus en dat betekent dat we ons nog steeds aan de coronamaatregelen moeten houden. Hieronder hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Basisregels
We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan onderstaande basisregels:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • Was vaak en goed je handen, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
  • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Publiek
Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden, alleen voor publiek bij wedstrijden uit de Hoofdklasse Dames en de Tulp Hoofdklasse Heren geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Sportkantines
Voor sportkantines gelden uitzonderingen op de regels zoals die voor de horeca gelden. Deze zijn opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten.

Kleedkamers
Kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Uiteraard wel met inachtneming van de basismaatregelen.

Autoreizen
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.

Evenementen
Per 25 september is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals professionele sportwedstrijden, heeft men een coronatoegangsbewijs nodig. Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers meer. Binnen geldt 75% van de capaciteit als er geen vaste zitplaats is. Met vaste zitplaats geldt geen maximum aantal bezoekers.

Lees hier meer over de maatregelen rond evenementen

Protocol verantwoord sporten
Alle relevante informatie vind je in het sportprotocol. Dit protocol geeft verenigingen, sporters, trainers/coaches, vrijwilligers, ouders/verzorgers en gemeenten richting hoe te handelen, uitgaande van de huidige maatregelen. Dit document wordt regelmatig aangepast dus lees het door!

Veelgestelde vragen
In het coronadossier op onze site vind je een pagina met veelgestelde vragen. Deze vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Compensatieregelingen

Tool ‘Vraag de juiste financiële compensatie aan voor jouw sportclub’
Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die (hockey)verenigingen en -stichtingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Dat is best ingewikkelde materie. Daarom ontwikkelde NOC*NSF samen met de sportbonden een tool die inzichtelijk maakt voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt. De informatie wordt continu geactualiseerd. Zorg daarom dat je de link regelmatig gebruikt zodat je beschikt over de laatste informatie. Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat verenigingen gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Zorg ervoor dat je aan je verplichtingen voldoet maar vraag ook tijdig de compensatie aan. Alleen door hierin samen te blijven werken kunnen we de financiële schade voor de gehele keten zo beperkt mogelijk houden.

Uitbreiding economische steun en herstelpakket
Op 21 januari 2021 heeft het kabinet via een Kamerbrief laten weten dat de steunmaatregelen voor de sportsector verlengd worden tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie hierover lees je op de pagina Corona: financiële vragen en mogelijkheden. Op deze pagina hebben we alle informatie over de financiële gevolgen van de coronamaatregelen en compensatieregelingen bij elkaar gezet.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten! De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

We hebben een pagina met veelgestelde vragen opgesteld waar verenigingsfunctionarissen terecht kunnen. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Deel deze pagina