Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden

De lockdown die ingaat op zondag 28 november om 17.00 én de andere maatregelen die zijn afgekondigd hebben helaas ook impact op het verenigingsleven en de hockeysport. Meer hierover lees je in dit nieuwsbericht. De veelgestelde vragen en het Algemeen Sportprotocol zijn aangepast op de situatie die geldt per 28 november.

Richtlijnen en afspraken

Om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven sporten, is het van groot belang dat iedereen zich houdt aan de speciale richtlijnen en afspraken vanuit de overheid en veiligheidsregio’s. Daarnaast heeft NOC*NSF specifieke richtlijnen voor de sport opgesteld. Deze maatregelen en richtlijnen heeft de KNHB vertaald naar de hockeysport. De KNHB vraagt iedereen (verenigingen, hockeyers, vrijwilligers en hockeyfans) onderstaande richtlijnen goed door te nemen, zodat we er gezamenlijk zorg voor kunnen dragen dat we competitie kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier.

Basisregels voor de sport

De KNHB roept iedereen allereerst op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen. Houd je aan alle adviezen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand. Als het kan ook op de teambanken.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.

Richtlijnen hockeysport

Daarnaast heeft de KNHB een aantal richtlijnen opgesteld die betrekking hebben op de hockeysport. Deze informatie vind je hieronder.

Let op: per veiligheidsregio kan de situatie verschillen. Houd daarom ook de website en app van je vereniging goed in de gaten! 

Algemeen

 • Op alle niveaus volgt de KNHB de overheidsrichtlijnen.
 • Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan (oefen)wedstrijden, trainingen of eventuele andere clubactiviteiten.
 • Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als hockeyers tijdens een (oefen)wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden en trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
 • De thuisvereniging is verantwoordelijk voor de organisatie en naleving van de coronaregels van de overheid en stelt een coronacoördinator aan.
 • De veiligheidsregio’s in Nederland werken met verschillende noodverordeningen, afgestemd op de specifieke regio. Hierdoor kunnen de maatregelen per vereniging verschillen. Heb je vragen over de geldende noodverordening in jouw gemeente? Neem dan contact op met de handhavers van de eigen gemeente.

1,5 meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden.
 • Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder wordt dringend geadviseerd 1,5 afstand te houden tot elkaar, behalve tijdens het hockeyen zelf.

Veelgestelde vragen

Competitie en wedstrijden

Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?

De KNHB zal er alles aan doen om alle geplande wedstrijden te spelen. Hoe de KNHB met afgelaste wedstrijden omgaat staat opgenomen in de vraag “Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden”. Zodra de KNHB ziet dat het vanwege te weinig speeldagen niet meer mogelijk is om competities in de normale vorm af te ronden, dan kan de KNHB besluiten het competitieformat aan te passen om zo alsnog in aangepaste vorm de competities uit te spelen, en toe te werken naar kampioenschappen, promoties en degradaties. Hieronder is de beslisboom opgenomen die de KNHB hierbij hanteert. Het is daarbij van groot belang aan te tekenen dat veel verschillende situaties mogelijk zijn en dat deze beslissingsboom derhalve de richting is die wordt aangehouden. De KNHB neemt echter het uiteindelijk besluit en kan daarbij, gegeven een specifieke situatie van deze beslissingsboom afwijken of stappen overslaan.

Beslisboom
(te gebruiken wanneer de KNHB de inschatting maakt dat de competitie in de huidige vorm niet meer kan worden afgerond, ook niet door verlenging van het seizoen):

 1. De aan het eind van het seizoen geplande play-offs en/of kampioenschappen komen te vervallen en die data worden gebruikt om de reguliere competitie af te wikkelen*;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. De competitie wordt stopgezet nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**. Op basis van de stand op dat moment wordt de poule in 2 poules verdeeld (een kampioens-/promotiepoule én een degradatiepoule) verdeeld en speelt iedereen nog 1x tegen elkaar voor een beslissing inzake kampioenschap, promotie en degradatie. Ter verduidelijking n.a.v. vragen: uiteraard worden de uitslagen van de wedstrijden uit de eerdere competitie tegen de 5 andere teams in de poule meegenomen.
 2. Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand van de nieuw gevormde poules*;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Er wordt op basis van de stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**, een play-offserie ingepland. Poules worden verdeeld in 3 groepen van 4 en elke poule speelt in halve finales en een finale of ¾ ronde om eindposities. De wedstrijd op positie drie en vier wordt alleen gespeeld indien het noodzakelijk is een team op deze positie vast te stellen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. De stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld wordt vastgesteld als eindstand. Zie hiervoor ook de vraag “Indien ook dit seizoen de competities helaas niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?
 2. Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld*;

Als het niet meer haalbaar is dat iedereen 1x tegen elkaar speelt:

 1. De reguliere competitie wordt als niet beëindigd beschouwd. Alleen standaardteams: de top 4 van de poule (bepaalt op basis van gemiddelden per wedstrijd) speelt in een poulefase (of als dat niet meer haalbaar is in een halve finale en finale) om kampioenschap en promotie*. Hiertoe wordt alleen overgegaan als ieder team in de oorspronkelijke poule al minimaal 5 wedstrijden heeft gespeeld. Daarnaast wordt rekening gehouden met minimaal 3 weekenden voorbereiding tenzij betrokken teams en de competitieleiding anders overeenkomen.

*  Directe promoties of degradaties worden doorgevoerd. Teams die zich plaatsen voor play-outs tegen de degradatie behouden toch hun plek, teams die zich plaatsen voor de play-offs om promotie promoveren niet. In de Hoofdklasse is de kampioen aan het einde van de reguliere competitie de kampioen.

** De KNHB kan besluiten, b.v. door een tussentijdse tijdelijke lockdown, om wedstrijdrondes te wisselen met als doel er voor te zorgen dat eerst elk team één keer tegen elk ander team in de poule speelt en dat daarna de returns worden gespeeld.

Indien ook dit seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB dan hiermee om?

De KNHB doet er alles aan om alle wedstrijden te gaan spelen (zie vraag ‘Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?’). Als dat niet kan zal de KNHB overgaan tot aanpassing van het competitieformat (zie vraag ‘Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?’). Mocht het ondanks dit alles niet mogelijk zijn om competities uit te spelen, dan heeft de KNHB vastgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties:

Mocht een competitie worden stilgelegd en definitief niet kunnen worden uitgespeeld, dan zijn er drie opties:

 1. Minimaal 75%* van alle wedstrijden in een geplande competitie is gespeeld. Op dat moment wordt de actuele stand gebruikt om tot een eindrangschikking te komen. De ranglijst wordt dan nog steeds op basis van het Bondsreglement bepaald maar dan op basis van gemiddelden. Nummer 1 is diegene met het hoogste aantal gemiddelde punten etc.
 2. Alle teams hebben reeds één of twéé (in competities die 3x tegen elkaar spelen) keer tegen elkaar gespeeld. De stand na zo’n volledige ronde wordt gebruikt als eindstand van de competitie en beslist het kampioenschap en promotie of degradatie;
 3. Mochten nog niet alle teams één keer tegen elkaar hebben gespeeld**, dan kan de competitieleiding op basis van artikel 2.1 het competitieformat aanpassen om alsnog in ander format tot beslissingen te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd en volgt er géén promotie of degradatie en benoeming van een kampioen. Teams worden in het nieuwe seizoen in dezelfde klasse ingedeeld;
 4. In basis degraderen of promoveren uit niet beëindigde competities alleen teams indien op het moment van staken van de competitie al duidelijk is dat dit team in de ranglijst ook op een zekere promotie- of degradatieplek zou zijn geëindigd indien de competitie pas was gestaakt nadat iedereen 1x tegen elkaar had gespeeld.

Indien op basis van hetgeen bovenstaand gesteld in een competitie de stand wel leidt tot een promovendus of degradant en op het aansluitende niveau niet dan geldt het volgende:

 1. Is er een zekere promovenus aan te wijzen dan promoveert deze per definitie;
 2. Zijn er op basis van dit artikel op een niveau een of meer zekere degradanten aan te wijzen, maar op het niveau eronder minder of geen zekere promovendi, dan worden de degradanten op basis van gemiddelden op eindpositie en vervolgens volgens het gestelde in het Bondsreglement artikel 2.6 in een ranglijst gezet en degraderen uit die ranglijst enkel de teams met de laagste posities totdat het aantal van zekere promovendi is bereikt.

Voorbeeld: in de Hoofdklasse zijn 12 rondes gespeeld, in de Promotieklasse 10. Dit betekent dat op basis van de stand na 11 wedstrijden wel een team degradeert uit de Hoofdklasse maar niemand direct promoveert uit de Promotieklasse. In die situatie zal naar de stand in de Promotieklasse worden gekeken. Indien de nummer 1 in de Promotieklasse minimaal 4 wedstrijdpunten losstaat (met nog één wedstrijd te spelen), dan staat dat team sowieso na 11 wedstrijden ook bovenaan en promoveert. Indien dit team b.v. maar 1 wedstrijdpunt losstaat na 10 wedstrijden, dan promoveert het team niet aangezien het team nog achterhaald kan worden. De degradant uit de Hoofdklasse blijft dan toch in de Hoofdklasse.

* afronden op gehele getallen naar beneden

Zijn wedstrijden, competities en toernooien toegestaan?

Amateurwedstrijden en competities en toernooien toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Houd je – als je niet aan het hockeyen bent – wel aan de 1,5 meter afstand (vanaf 13 jaar). Ook langs de lijn, tijdens de line ups, in de dug-outs of tijdens een bespreking op het veld.

Start de wedstrijd nog steeds met 'shake hands' en een line-up?

Uit oogpunt van sportiviteit en respect starten wedstrijden normaal gesproken altijd met een line-up en vervolgens een shake hands met tegenstanders en scheidsrechters. Dit kan nog steeds maar wel in een aangepast format. In plaats van de shake hands passeren de teams elkaar en raken ze elkaars stick aan (de stick check). Spelers en scheidsrechters houden tijdens de line-up 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar.

Teams komen voor aanvang van elke wedstrijd bijeen voor een huddle. Is dat verstandig?

De overheid adviseert dringend dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Alleen tijdens de sportbeoefening mag deze afstand worden opgeheven. De KNHB roept iedereen dan ook op om of géén huddle te doen voor de wedstrijd of deze huddle uit te voeren op 1,5 meter afstand van elkaar.

Wordt er nog steeds getosst voor aanvang van de wedstrijd?

Ja, de toss kan doorgaan. Scheidsrechters en aanvoerders zorgen voor voldoende afstand tot elkaar en tot alle anderen op en rond het veld en een van de scheidsrechters zorgt vervolgens dat de toss plaatsvindt en wordt bepaald wie afslaat c.q. wie op welke helft begint.

Mag er voor de strafcorner overleg op korte afstand plaatsvinden?

Dit mag aangezien dit tijdens een spelsituatie is. Probeer dit overleg wel zo kort mogelijk te houden en met zo weinig mogelijk personen.

In de Hoofdklasse, Promotieklasse, Overgangsklasse en Gold Cup wordt gespeeld met ballenkinderen. Kan dat nog steeds?

Ja, dat kan nog steeds. Spelers, teambegeleiders, ballenkinderen en andere noodzakelijk aanwezigen houden wel 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar.

Een van onze spelers is positief getest op corona. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregelen?

Bij een positieve test zal de GGD inschatten of de rest van het team kan spelen. Alleen als de GGD adviseert dat het gehele team niet kan spelen wegens, worden wedstrijden uitgesteld. Anders dient er te worden gespeeld en zorgt het team er zelf voor dat het binnen de gestelde regels over voldoende spelers beschikt.

Alleen als kan worden aangetoond dat een team 6 of meer spelers mist door het coronavirus (positieve tests, dringend geadviseerde of verplichte quarantaines) bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd uit te stellen. Dit dient dan door de vereniging aangevraagd te worden via het districtskantoor of competitie@knhb.nl. Een dergelijke aanvraag moet worden ingediend zodra bekend is dat deze situatie van toepassing is, maar minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd. Onderbouwing van de aanvraag dient te worden meegestuurd. Indien de competitieleiding akkoord gaat met uitstel, wordt de betreffende wedstrijd zo snel als mogelijk is alsnog gespeeld.

Mogen we zelf, na overleg met onze wedstrijdsecretaris, wedstrijden verplaatsen naar andere speeldagen zoals de zondag of een doordeweekse avond?

Hoe meer spreiding hoe beter. Als de tegenstander akkoord is, mag dit zeker en mag de wedstrijd tot de vrijdag in de week na de oorspronkelijke datum nog worden gespeeld. Wel is het belangrijk na akkoord van de tegenstander voor de oorspronkelijke datum de verplaatsing door te geven aan het betrokken districtskantoor zodat zij deze wedstrijd kunnen verplaatsen. Alleen voor wedstrijden in de Landelijke Topklasse en Subtopklasse A en B en wedstrijden van standaardteams dient voordat de tegenstander wordt benaderd, eerst toestemming te worden gevraagd aan de competitieleiding voor eventuele verplaatsing.

Mijn team speelt in de Hoofd-, Promotie- of Overgangsklasse en wegens een positieve test op corona of een verplichte of geadviseerde quarantaine kan een van mijn spelers niet deelnemen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de wedstrijdtellingen inzake deelnemen aan play-offs?

De vereniging dient een blessureverklaring indienen via competitie@knhb.nl en aan te geven welke wedstrijden de speler niet kan spelen. Deze worden dan geregistreerd als 'geblesseerd' en tellen mee bij de minimaal 14 te spelen wedstrijden.

Mijn team speelt in de Hoofd-, Promotie- of Overgangsklasse en wegens corona zijn er teveel spelers niet beschikbaar. Mag ik spelers buiten de spelerslijst inzetten?

Elke vereniging is verplicht wedstrijden te spelen en een representatief elftal op te stellen. Is het team/de vereniging hiertoe echt niet in staat (doordat er te weinig mogelijkheden zijn binnen de spelerslijst), dan is het mogelijk een verzoek in te dienen bij de competitieleiding om spelers van buiten de spelerslijst in te zetten. Deze spelers die je wilt inzetten, moeten wel op 1 september 2021 lid van je vereniging zijn en mogen tijdens het seizoen nog niet voor een andere club zijn uitgekomen.

Het aantal spelers op de spelerslijst zelf (22) wordt niet uitgebreid. Ook gelden dezelfde deadlines als regulier. Wel krijgt een vereniging de kans om tot een week na de deadline de spelerslijst nog aan te passen indien een buitenlandse speler niet tijdig beschikbaar is. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via competitie@knhb.nl.

Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?

Een tijdelijke of definitieve stop wegens het coronavirus kan ook komend seizoen niet worden uitgesloten. Ook kan niet worden uitgesloten dat er op individueel niveau wedstrijden worden afgelast b.v. door een verplichte quarantaine voor het gehele team. De KNHB gaat als volgt om met tijdelijke stops en afgelaste wedstrijden:

Alle competities behoudens de Hoofdklasse en Promotieklasse:

 • De KNHB streeft ernaar om alle geplande wedstrijden te spelen.
 • Wedstrijden die individueel of wegens een tijdelijke stop worden afgelast, worden zodra dat mogelijk is opnieuw ingepland. Daarbij houden we uiteraard rekening met eventuele quarantaine periodes. De KNHB zal in eerste instantie gebruik maken van de geplande inhaaldagen maar kan ook, indien dit van belang is voor het verloop van de competitie, besluiten op andere momenten wedstrijden in te plannen.
 • Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan de KNHB besluiten eventuele play-offs en kampioenschappen te laten vervallen en/of de competities te verlengen tot de start van de eerste zomervakanties (9 juli 2022).
 • Zodra de KNHB voorziet dat de competities niet meer volledig kunnen worden uitgespeeld, dan kan de KNHB het competitieformat aanpassen. Zie hiervoor het antwoord op de vraag “Wanneer gaat de KNHB over tot aanpassing van het competitieformat?”
 • Indien de competities definitief, op basis van beslissingen van de overheid, moeten worden stilgelegd, dan heeft de KNHB aanvullende bepalingen opgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties. Zie hiervoor de vraag “Indien ook dit seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?”

Aanvullingen specifiek m.b.t. de Hoofdklasse en Promotieklasse:

Wegens het grote belang van de Hoofdklasse en Promotieklasse voor het Nederlandse hockey is een aantal aanvullende regelingen ingesteld om te zorgen dat binnen deze klassen alle wedstrijden worden gespeeld. Uiteraard gaat de KNHB hiertoe alleen over als het volledig uitspelen in het gedrang is:

 • Wedstrijden kunnen worden omgedraaid en op de locatie van de tegenstander worden gespeeld.
 • Wedstrijden kunnen worden verplaatst naar een externe locatie (niet bij een van beide wedstrijddeelnemers) of centraal worden gespeeld.
 • Wedstrijden kunnen doordeweeks worden ingepland.
 • Er kunnen meerdere wedstrijden per weekend worden gepland.
 • Het competitieseizoen kan worden verlengd tot de start van de zomervakantie (9 juli 2022) indien dat noodzakelijk is om de gehele competitie uit te spelen. Uiteraard kan dit alleen als de internationale kalender hiertoe de ruimte geeft omdat bijvoorbeeld internationale wedstrijden geen doorgang kunnen vinden.
 • Wedstrijden worden zonder publiek gespeeld.

Waarom zijn er specifiek voor de Hoofdklasse andere regelingen van kracht dan voor alle andere competities?

De KNHB heeft besloten voor de Hoofdklasse afwijkende regelingen vast te stellen omdat het voor het hockey in zijn algemeen van groot belang is dat deze competitie, met uitstraling naar het gehele land via TV en de internationale hockeywereld, volledig kan worden afgewikkeld. Daarnaast kan met deelname aan de Hoofdklasse ook kwalificatie worden afgedwongen voor Europese titeltoernooien.

Het competitieformat van de Hoofdklasse is tussentijds aangepast of de Hoofdklasse is niet uitgespeeld. Wie heeft dan recht op de EHL tickets voor het opvolgende seizoen

Als de competities in een van de formats (zie vraag: Wanneer gaat de KNHB over tot aanpassing van het competitieformat?) wordt afgerond, dan worden de EHL tickets als volgt verdeeld:

Variant 1 (reguliere competitie wordt uitgespeeld, geen play-offs)

 • nummers 1 tot en met 3 (heren) en nummers 1 en 2 (dames) van de reguliere competitie.

Variant 2a (reguliere competitie wordt na 11 rondes gestopt en er wordt doorgespeeld in een kampioenspoule met 6 teams, daarna volgen play-offs)

 • nummers 1 tot en met 3 (heren) en nummers 1 en 2 (dames) van de play-offs.

Variant 2b (reguliere competitie wordt na 11 rondes gestopt en er wordt doorgespeeld in een kampioenspoule met 6 teams, daarna is er géén tijd voor play-offs meer)

 • nummers 1 tot en met 3 (heren) en nummers 1 en 2 (dames) in de eindstand van de promotiepoule.

Variant 3

 • nummers 1 tot en met 3 (heren) en nummers 1 en 2 (dames) van de play-offs die na het spelen van de halve competitie zijn gepland.

Als de competities niet worden afgerond (zie vraag: ‘Indien ook komend seizoen competities helaas niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?”) dan worden de EHL tickets als volgt toegewezen:

 • Als meer dan 75%* van alle wedstrijden is gespeeld, dan wordt de ranglijst opgemaakt op basis van gemiddelden (gemiddeld aantal wedstrijdpunten, vervolgens gemiddeld aantal gewonnen wedstrijden etc.) en op basis van die ranglijst plaatsen bij de heren de nummers 1, 2 en 3 en bij de dames de nummers 1 en 2 zich voor de EHL.
 • Als minder dan 75%* van alle wedstrijden is gespeeld, dan wordt de ranglijst opgemaakt op basis van de stand nadat ieder team elkaar 1x heeft gezien en op basis van die ranglijst plaatsen bij de heren de nummers 1, 2 en 3 en bij de dames de nummers 1 en 2 zich voor de EHL.
 • Als nog niet iedereen elkaar 1x heeft gezien en de KNHB heeft besloten dat de stand ook niet kan worden gebruikt voor kampioenschap, promotie en degradatie dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd. De KNHB zal dan de EHL tickets toewijzen (mits dit binnen de regelgeving van de EHF wordt toegestaan) aan de teams die het tijdens de laatste vijf seizoenen (die hebben geleid tot een kampioenschap, promotie of degradatie) het beste hebben gepresteerd in de Hoofdklasse. Elk seizoen telt gelijk en op basis van de positie op de ranglijst (deels bepaald door de play-offs) krijgt een team minimaal 1 en maximaal 12 punten. Mocht het aantal punten gelijk zijn, dan bepaald de volgorde op de ranglijst van het laatste seizoen van de 5 seizoenen.

* afronden op gehele getallen naar beneden

Hoe treden scheidsrechters op als teams de coronaregels niet naleven?

Het is niet aan scheidsrechters om als toezichthouder op coronaregels te fungeren. Elke vereniging heeft een coronafunctionaris en bestuursleden die op de vereniging verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. Scheidsrechters kunnen wel spelers en begeleiders op de regels wijzen en optreden als het niet volgen van de regels gevolgen heeft voor de veiligheid van anderen. Voorbeelden:

 • Als spelers niet op 1,5 meter afstand op de teambank zitten, geen afstand houden bij wissels etc., kan de scheidsrechter hen hierop wijzen. Er wordt geen spelstraf of persoonlijke straf opgelegd als het team geen gevolg aan de opmerking van de scheidsrechter geeft.
 • Indien een speler bewust hoest of spuugt richting een speler, begeleider, scheidsrechters of toeschouwer dan wordt dat gezien als wangedrag en bestraft de scheidsrechter dat met een definitieve verwijdering (rode kaart).
 • Indien een speler zijn neus ledigt of spuugt op het veld, dan spreekt de scheidsrechter deze speler hierop aan (waarschuwing). Bij herhaling volgt een groene en vervolgens een gele kaart.
 • Indien de coronaregels niet worden nageleefd door een van de beide teams mag de scheidsrechter besluiten, nadat het betreffende team is gewaarschuwd, bij het in gedrang komen van de veiligheid van het andere team of van de scheidsrechters, om de wedstrijd te staken. De KNHB zal dit dan als een niet ordelijk verlopen wedstrijd behandelen conform artikel 10.5 van het bondsreglement.

Heeft de KNHB specifieke tips voor scheidsrechters en hoe zij moeten omgaan met het toezicht op de coronaregels?

Ja, er is een instructie gemaakt en deze kun je hier inzien.

Welke informatie heeft de KNHB voorhanden voor spelers, teambegeleiders, scheidsrechters en toeschouwers?

 • In aanvulling op de documenten van het NOC*NSF en de informatie van het RIVM, heeft de KNHB een uitgebreide Q&A beschikbaar gesteld op haar website met antwoord op meer hockeyspecifieke vragen.
 • Er is een specifieke scheidsrechtersinstructie beschikbaar over hoe scheidsrechters om moeten gaan met (het toezicht op) de coronaregels.
 • Er zijn aanvullende bepalingen op onze reglementen waarin de afwijkingen ten opzichte van het bondsreglement zijn vastgelegd. Zijn er tegenstrijdigheden tussen het Bondsreglement en deze afwijkende bepalingen? Dan gaan de afwijkende bepalingen voor op het Bondsreglement.

Heb je de documenten en Q&A geraadpleegd en wordt je vraag nog niet beantwoord? Stel je competitiegerelateerde vragen per e-mail aan competitie@knhb.nl. Andere vragen kun je sturen aan knhb@knhb.nl.

Wanneer wordt de competitie stilgelegd of gestopt?

De KNHB streeft ernaar de competitie zoveel mogelijk te laten spelen zoals deze is gepland. De competities worden alleen stilgelegd indien overheidsrichtlijnen daartoe aanleiding geven. Vorig seizoen werd het spelen van competitie b.v. door de overheid expliciet verboden. Op het moment dat zo’n verbod (landelijk, regionaal of per plaats) wordt afgekondigd, volgt de KNHB die richtlijn en legt de KNHB de betreffende competities stil. Uitgangspunt is dat deze wedstrijden zo snel als mogelijk worden ingehaald. Daarbij geldt dat competitiewedstrijden voor gaan op alle andere wedstrijden, zoals b.v. in de Silver Cup en Gold Cup.

Het seizoen loopt tot de start van de zomervakanties van 2022 (9 juli 2022). Indien noodzakelijk zal de KNHB deze gehele periode gebruiken om competities af te ronden. Als, zoals tijdens het afgelopen seizoenen 2019-2020 én 2020-2021, op een bepaald moment blijkt dat de competities naar aller waarschijnlijkheid niet kunnen worden afgerond, dan zal de KNHB eerder het besluit nemen competities te beëindigen.

Deel deze pagina