Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden

Vanaf 5 juni mag de sport weer verder versoepelen, dan wordt de derde stap in het openingsplan van de overheid gezet.

Voor de hockeysport betekent dit concreet:

 • Hockeyers vanaf 18 jaar mogen samen sporten in een groep van maximaal 50 personen. Tijdens het sporten hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Hockeyers vanaf 18 jaar mogen alleen onderlinge wedstrijden spelen tegen teams van dezelfde vereniging.
 • Jeugd tot en met de A-categorie mag naast de onderlinge wedstrijden ook weer wedstrijden tegen andere verenigingen spelen.

Regiocompetities Jeugd

Jeugd- en jongste jeugdteams mogen vanaf 5 juni 2021 weer wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen. De KNHB organiseert daarom op 12, 19 en 26 juni regiocompetities. De deadline voor inschrijving door verenigingen is op 1 juni verlopen. Het aantal inschrijvingen blijkt overweldigend. Circa 6.000 teams, verdeeld over 220 verenigingen, nemen straks deel aan deze regiocompetities. Dat is circa de helft van het totaal aantal jeugdteams. Lees alles over de regionale competitie in dit artikel.

Beëindiging competities 2020-2021

De KNHB heeft vrijdag 23 april naar aanleiding van het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april 2021 besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. Uitzondering hierop vormen de Hoofdklasse Dames en Tulp Hoofdklasse Heren. Helaas ontbreekt het perspectief dat competities met de reguliere indeling dit seizoen nog tijdig kunnen worden hervat. Je leest een uitgebreide toelichting op dit besluit in dit artikel.

Accommodaties

Tot slot vindt de KNHB het belangrijk op te merken dat we ons beseffen dat accommodaties en velden in het kader van de geschetste scenario’s gebruikt moeten kunnen worden in een periode die we normaal niet inzetten voor competitiewedstrijden. Met betrekking tot bijvoorbeeld het bewateren van velden of toestemming om velden/accommodaties te gebruiken, heeft de KNHB veelvuldig overleg met NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De KNHB adviseert verenigingen in elk geval ook zelf hierover contact op te nemen met de eigen gemeente. Meer informatie over onder andere de bespeelbaarheid van velden is opgenomen onder de veelgestelde vragen over competitie in ons coronadossier.

Richtlijnen en afspraken

Om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven sporten, is het van groot belang dat iedereen zich houdt aan de speciale richtlijnen en afspraken vanuit de overheid en veiligheidsregio’s. Daarnaast heeft NOC*NSF specifieke richtlijnen voor de sport opgesteld. Deze maatregelen en richtlijnen heeft de KNHB vertaald naar de hockeysport. De KNHB vraagt iedereen (verenigingen, hockeyers, vrijwilligers en hockeyfans) onderstaande richtlijnen goed door te nemen, zodat we er gezamenlijk zorg voor kunnen dragen dat we competitie kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier.

Basisregels voor de sport

De KNHB roept iedereen allereerst op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen. Houd je aan alle adviezen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Beperk je reisbewegingen.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.

Richtlijnen hockeysport

Daarnaast heeft de KNHB een aantal richtlijnen opgesteld die betrekking hebben op de hockeysport. Deze informatie vind je hieronder.

Let op: per veiligheidsregio kan de situatie verschillen. Houd daarom ook de website en app van je vereniging goed in de gaten! 

Algemeen

 • Op alle niveaus volgt de KNHB de overheidsrichtlijnen.
 • Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan (oefen)wedstrijden, trainingen of eventuele andere clubactiviteiten.
 • Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als hockeyers tijdens een (oefen)wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden en trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
 • De thuisvereniging is verantwoordelijk voor de organisatie en naleving van de coronaregels van de overheid en stelt een coronacoördinator aan.
 • De veiligheidsregio’s in Nederland werken met verschillende noodverordeningen, afgestemd op de specifieke regio. Hierdoor kunnen de maatregelen per vereniging verschillen. Heb je vragen over de geldende noodverordening in jouw gemeente? Neem dan contact op met de handhavers van de eigen gemeente.

1,5 meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden.
 • Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.
 • Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar.

Veelgestelde vragen

Competitie

Indien ook dit seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB dan hiermee om?

De KNHB doet er alles aan om alle wedstrijden te gaan spelen (zie vraag ‘Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?’). Als dat niet kan zal de KNHB overgaan tot aanpassing van het competitieformat (zie vraag ‘Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?’). Mocht het ondanks dit alles niet mogelijk zijn om competities uit te spelen, dan heeft de KNHB vastgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties:

Mocht een competitie worden stilgelegd en definitief niet kunnen worden uitgespeeld, dan zijn er drie opties:

1.    Minimaal 75%* van alle wedstrijden in een geplande competitie is gespeeld. Op dat moment wordt de actuele stand gebruikt om tot een eindrangschikking te komen. De ranglijst wordt dan nog steeds op basis van het Bondsreglement bepaald maar dan op basis van gemiddelden. Nummer 1 is diegene met het hoogste aantal gemiddelde punten etc.

2.    Alle teams hebben reeds één of twéé (in competities die 3x tegen elkaar spelen) keer tegen elkaar gespeeld. De stand na zo’n volledige ronde wordt gebruikt als eindstand van de competitie en beslist het kampioenschap en promotie of degradatie;

3.    Mochten nog niet alle teams één keer tegen elkaar hebben gespeeld**, dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd en volgt er géén promotie of degradatie en benoeming van een kampioen. Teams worden in het nieuwe seizoen in dezelfde klasse ingedeeld;

 

* afronden op gehele getallen naar beneden

** Bij twee op elkaar aansluitende niveaus kan het voorkomen dat voor de ene competitie wel een eindstand kan worden vastgesteld en voor de andere niet. Als hierdoor problemen ontstaan over promotie en degradatie dan wordt alsnog de stand gebruikt van de niet uitgespeelde poule.

Voorbeeld: In de Hoofdklasse zijn 12 rondes gespeeld, in de Promotieklasse 10. Dit betekent dat op basis van de stand na 11 wedstrijden wel een team degradeert uit de Hoofdklasse maar niemand promoveert uit de Promotieklasse. In die situatie zal de nummer 1 van de Promotieklasse op dat moment toch promoveren. Indien er door de teams een verschillende aantal wedstrijden in die poule is gespeeld, dan wordt gekeken naar gemiddelden om dit besluit te nemen.

Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?

Een tijdelijke of definitieve stop wegens het coronavirus kan ook komend seizoen niet worden uitgesloten. Ook kan niet worden uitgesloten dat er op individueel niveau wedstrijden worden afgelast b.v. door een verplichte quarantaine voor het gehele team. De KNHB gaat als volgt om met tijdelijke stops en afgelaste wedstrijden:

Alle competities behoudens de Hoofdklasse:

 • De KNHB streeft ernaar om alle geplande wedstrijden te spelen;
 • Wedstrijden die individueel of wegens een tijdelijke stop worden afgelast, worden zodra dat mogelijk is opnieuw ingepland. Daarbij houden we uiteraard rekening met eventuele quarantaine periodes. De KNHB zal in eerste instantie gebruik maken van de geplande inhaaldagen maar kan ook, indien dit van belang is voor het verloop van de competitie, besluiten op andere momenten wedstrijden in te plannen;
 • Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan de KNHB besluiten eventuele play-offs en kampioenschappen te laten vervallen en/of de competities te verlengen tot de start van de eerste zomervakanties (10 juli 2021);
 • Zodra de KNHB voorziet dat de competities niet meer volledig kunnen worden uitgespeeld, dan kan de KNHB het competitieformat aanpassen. Zie hiervoor het antwoord op de vraag “Wanneer gaat de KNHB over tot aanpassing van het competitieformat?”
 • Indien de competities definitief, op basis van beslissingen van de overheid, moeten worden stilgelegd, dan heeft de KNHB aanvullende bepalingen opgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties. Zie hiervoor de vraag “Indien ook dit seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?”

Aanvullingen specifiek m.b.t. de Hoofdklasse:

Wegens het grote belang van de Hoofdklasse voor het Nederlandse hockey is een aantal aanvullende regelingen ingesteld om te zorgen dat binnen de Hoofdklasse alle wedstrijden worden gespeeld. Uiteraard gaat de KNHB hiertoe alleen over als het volledig uitspelen van de Hoofdklasse in het gedrang is:

 • Wedstrijden kunnen worden omgedraaid en op de locatie van de tegenstander worden gespeeld;
 • Wedstrijden kunnen worden verplaatst naar een externe locatie (niet bij een van beide wedstrijddeelnemers) of centraal worden gespeeld;
 • Wedstrijden kunnen doordeweeks worden ingepland;
 • Er kunnen meerdere wedstrijden per weekend worden gepland;
 • Het competitieseizoen kan worden verlengd tot de start van de zomervakantie (10 juli 2021) indien dat noodzakelijk is om de gehele competitie uit te spelen. Uiteraard kan dit alleen als de internationale kalender hiertoe de ruimte geeft omdat bijvoorbeeld internationale wedstrijden geen doorgang kunnen vinden;
 • Wedstrijden worden zonder publiek gespeeld.

Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?

De KNHB zal er alles aan doen om alle geplande wedstrijden te spelen. Hoe de KNHB met afgelaste wedstrijden omgaat staat opgenomen in de vraag “Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden”. Zodra de KNHB ziet dat het vanwege te weinig speeldagen niet meer mogelijk is om competities in de normale vorm af te ronden, dan kan de KNHB besluiten het competitieformat aan te passen om zo alsnog in aangepaste vorm de competities uit te spelen, en toe te werken naar kampioenschappen, promoties en degradaties. Hieronder is de beslisboom opgenomen die de KNHB hierbij hanteert. Het is daarbij van groot belang aan te tekenen dat veel verschillende situaties mogelijk zijn en dat deze beslissingsboom derhalve de richting is die wordt aangehouden. De KNHB neemt echter het uiteindelijk besluit en kan daarbij, gegeven een specifieke situatie van deze beslissingsboom afwijken of stappen overslaan.

Beslissingsboom
(te gebruiken wanneer de KNHB de inschatting maakt dat de competitie in de huidige vorm niet meer kan worden afgerond, ook niet door verlenging van het seizoen):

1.    De aan het eind van het seizoen geplande play-offs en/of kampioenschappen komen te vervallen en die data worden gebruikt om de reguliere competitie af te wikkelen*;

Als dat niet meer mogelijk is:

2.    De competitie wordt stopgezet nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**. Op basis van de stand op dat moment wordt de poule in 2 poules verdeeld (een kampioens-/promotiepoule én een degradatiepoule) verdeeld en speelt iedereen nog 1x tegen elkaar voor een beslissing inzake kampioenschap, promotie en degradatie. Ter verduidelijking n.a.v. vragen: uiteraard worden de uitslagen van de wedstrijden uit de eerdere competitie tegen de 5 andere teams in de poule meegenomen.

a.    Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;

Als dat niet meer mogelijk is:

b.    Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand van de nieuw gevormde poules*;

Als dat niet meer mogelijk is:

3.    Er wordt op basis van de stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**, een play-offserie ingepland. Poules worden verdeeld in 3 groepen van 4 en elke poule speelt in halve finales en een finale of ¾ ronde om eindposities. De wedstrijd op positie drie en vier wordt alleen gespeeld indien het noodzakelijk is een team op deze positie vast te stellen;

Als dat niet meer mogelijk is:

4.    De competitie wordt beëindigd en de KNHB besluit hoe hiermee om wordt gegaan. Zie hiervoor de vraag “Indien ook dit seizoen de competities helaas niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?

 

*  Directe promoties of degradaties worden doorgevoerd. Teams die zich plaatsen voor play-outs tegen de degradatie behouden toch hun plek, teams die zich plaatsen voor de play-offs om promotie promoveren niet. In de Hoofdklasse is de kampioen aan het einde van de reguliere competitie de kampioen.

** De KNHB kan besluiten, b.v. door een tussentijdse tijdelijke lockdown, om wedstrijdrondes te wisselen met als doel er vopr te zorgen dat eerst elk team één keer tegen elk ander team in de poule speelt en dat daarna de returns worden gespeeld.

Hoe ziet het format van het vervolg van de competities eruit?

De KNHB kan hier pas een concreet antwoord op geven zodra bekend is wanneer de competities definitief weer mogen worden hervat. De KNHB heeft daarbij de ambitie competities zoveel mogelijk intact te houden waar dat kan, maar streeft er daarnaast naar de competities op zo’n manier te hervatten dat er voldoende flexibiliteit blijft om de competities dit seizoen ook af te kunnen ronden.

Binnen enkele dagen nadat er meer duidelijkheid is over de datum van herstart van de competities zal de competitieleiding bekend maken hoe de opzet van het vervolg van de competities eruit ziet. Daarbij zal de competitieleiding van de KNHB alle competities, die nog heringedeeld worden, behoudens de top jeugd, meer regionaal indelen om zo in te spelen op eventuele reisbeperkingen en eventuele reisbewegingen te verminderen.

Voordat de competitie kwam stil te liggen, hebben we voor de winterstop een wedstrijd niet gespeeld. Wanneer wordt deze ingehaald?

Inhaalwedstrijden die nog moeten worden gespeeld, worden gepland tijdens de voorjaarsvakantie. Teams mogen uiteraard samen en via de wedstrijdsecretarissen afspreken om eerder te spelen wanneer dat dan ook voorafgaand aan de geplande speeldatum wordt gemeld aan de competitieleiding. Indien alle inhaaldata tijdens de voorjaarsvakantie voor een of beide teams bezet zijn, verschuiven deze wedstrijden naar de eerstvolgende vastgestelde inhaaldata in maart, april of mei.

Wat moeten we doen bij slechte weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld sneeuw, gladde velden etc.?

In dit geval gelden de standaardprocedures voor afgelastingen. Meer informatie hierover vind je via deze link.

Door weersomstandigheden kunnen wedstrijden niet doorgaan. Wanneer worden deze ingehaald?

Deze wedstrijden worden ingehaald tijdens de vrije weekenden in de voorjaarsvakantie. Teams mogen uiteraard samen en via de wedstrijdsecretarissen afspreken om eerder te spelen zolang dat ook voor de geplande speeldatum wordt gemeld aan de competitieleiding. Indien alle inhaaldata tijdens de voorjaarsvakantie voor een of beide teams bezet zijn, verschuiven deze wedstrijden naar de eerstvolgende vastgestelde inhaaldata in maart, april of mei.

Wij kunnen een wedstrijd niet spelen in januari of februari. Tot welk moment mogen we deze verplaatsen om deze alsnog te spelen?

Normaal moeten wedstrijden die vastgesteld zijn, gespeeld worden op de vastgestelde datum. Dit mag ook nog in de week na de oorspronkelijke datum. Dit seizoen, en vanwege de coronaproblematiek, verruimt de KNHB deze regels. Als je tegenstander ook akkoord is, mag je wedstrijden ook later plannen dan de vastgestelde datum zolang je maar zorgt dat de wedstrijd uiterlijk 1 maart is gespeeld. Dit regel je overigens via je wedstrijdsecretaris en die moet vóór de oorspronkelijke datum samen met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander de nieuwe datum bij de competitieleiding melden.

Enkel bij het verplaatsen van wedstrijden van standaardteams (1e teams uitkomend in de Hoofdklasse tot en met 4e Klasse), teams in de Landelijke en Super A competitie én in de Landelijke, Super B, Topklasse B en Subtopklasse B is vooraf toestemming nodig van de competitieleiding.

Mogen wedstrijden ook op andere momenten dan zaterdag of zondag worden gepland?

Ja dat is toegestaan zolang de tegenstander hiermee akkoord is en zolang de wedstrijd maar uiterlijk 1 maart 2021 wordt gespeeld. Dit regel je overigens via je wedstrijdsecretaris en die moet vóór de oorspronkelijke datum samen met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander de nieuwe datum bij de competitieleiding melden.

Enkel bij het verplaatsen van wedstrijden van standaardteams (1e teams uitkomend in de Hoofdklasse tot en met 4e Klasse), teams in de Landelijke en Super A competitie én in de Landelijke, Super B, Topklasse B en Subtopklasse B is vooraf toestemming nodig van de competitieleiding.

Waarom zijn de zaalcompetities 2020-2021 geannuleerd?

De overheidsbesluiten van 3 november dwingen de KNHB ertoe de zaalhockeycompetities seizoen 2020-2021 te annuleren. Op dit moment is het in elk geval niet mogelijk tot en met het weekend van 12 en 13 december competitie te spelen. Ook is er nog veel onzekerheid over de (lengte van) de opstartperiode daarna. Dat maakt dat er te weinig speelweekenden over zijn om een volwaardige competitie aan te kunnen bieden. Daarnaast is het bijvoorbeeld op dit moment niet in te schatten vanaf welk moment de seniorenteams weer mogen trainen zonder 1,5 meter afstandsbeperking.

Waarom gaat de midwintercompetitie niet door?

Voor de organisatie van de midwintercompetities gaan helaas dezelfde punten op als voor de zaal. De nieuwe overheidsbesluiten van 3 november en verlenging van bestaande maatregelen dwingen de KNHB ertoe de hervatting van de reguliere veldhockeycompetities (zie hieronder) uit te stellen tot januari 2021. Dat maakt het niet mogelijk een volwaardige midwintercompetitie aan te bieden waardoor helaas ook de midwintercompetities komen te vervallen dit seizoen.

Bespelen van de velden in de winter

Hebben jullie meer informatie over de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden in de winterperiode?

In bijgaand document vind je meer informatie over de bespeelbaarheid van velden in de winterperiode. In dit document wordt dit nader uiteengezet voor zowel zand-, semi- als waterkunstgrasvelden.

We hebben ook een vraag "Mag je spelen op een droog waterveld?” opgenomen in de veelgestelde vragen lijst. Daar tref je meer informatie specifiek over watervelden aan.

Mag je spelen op een droog semi (water) kunstgrasveld?

Een droog semi (water)kunstgrasveld bespelen is geen probleem. Zo’n veld is ontworpen om zowel vochtig als droog te bespelen. Het bespelen terwijl er niet gesproeid is, levert ook geen extra slijtage voor het veld zelf op. Het speelt uiteraard wel iets anders. Meer informatie vind je in het document 'Kunstgrasvelden in de winter'.

Mag je spelen op een droog water kunstgrasveld?

In Nederland liggen ongeveer 1050 kunstgrasvelden. Deze velden zijn er in drie soorten: water kunstgras (350), semi(-water) kunstgras (250) en zandingestrooide kunstgrasvelden (450). Voor 310 van de 323 verenigingen geldt dat zij beschikken over een of meerdere van semi- of zandingestrooide velden en daarnaast soms ook over watervelden, 13 verenigingen beschikken alleen over, een of meerdere, watervelden op hun complex.

Gedurende de winter zijn zandingestrooide velden en semi-watervelden gewoon te bespelen. Een herstart van de competities in de winter is op deze velden zonder meer mogelijk. Meer algemene informatie over het bespelen van velden in de winter vind je hier.

Afsluiting waterinstallaties
In de winterperiode worden de waterinstallaties vaak afgesloten om bevriezing te voorkomen. De KNHB is in overleg met betrokken partijen en de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) om ervoor te zorgen dat er deze winter meer flexibiliteit is ten aanzien van het af- en aansluiten van de waterinstallaties zodat we de watervelden wanneer de winterse omstandigheden dat toestaan gewoon besproeid kunnen worden. We adviseren verenigingen zelf contact op te nemen met de eigen gemeente om afspraken te maken over het vroegtijdig her-aansluiten van de waterinstallaties.

Het vriest, we kunnen het waterveld niet besproeien, mogen we er op spelen?
Op een droog semi waterveld is te spelen zonder dat het besproeid is. Het veld speelt wel iets anders dan wanneer het besproeid is, maar verder is spelen op een droog semi-waterveld (of zandingestrooid veld) verantwoord.

Pas op het moment dat een water kunstgrasveld niet minimaal handvochtig is, ontstaat de vraag of je er dan verantwoord op kan spelen. De KNHB onderzocht met experts wat wel en niet mogelijk is. Daarbij ging het om zowel slijtage van de velden als eventueel een vergrote kans op blessures. We delen hieronder graag de verzamelde informatie op hoofdlijnen en geven dan een advies over het bespelen van de watervelden in de winter.

Slijtage van de watervelden
Het bespelen van niet besproeide watervelden levert volgens de veldenleveranciers qua slijtage van het veld geen probleem op. Het bespelen van een droog waterveld levert in de winter wanneer velden bijna nooit helemaal droog zijn vanwege het vocht in de lucht, niet meer slijtage op dan het bespelen van een nat waterveld. Een droog waterveld speelt wel anders dan een nat waterveld. De veldenleveranciers en de FIH geven aan dat alle watervelden ook droog bespeeld kunnen worden. Dit is tegenwoordig ook een eis aan de fabrikanten van watervelden aangezien in veel landen water veel te duur of te schaars is.

Blessures
Een ander belangrijk punt is of het bespelen van een droog waterveld de kans op blessures vergroot. Op een droog waterveld stuit de bal b.v. hoger op. Spelers hebben ook meer grip op het veld. In met name dat laatste punt kan een klein gevaar schuilen, dat met name speelt in competities op de hoogste niveaus. Omdat de snelheid van het spel in die competities veelal hoger ligt terwijl de voeten vanwege de droogte meer grip hebben op het veld, is het mogelijk dat – bij plotseling afremmen of wenden/keren de voet eerder blijft staan terwijl het lichaam nog in beweging kan zijn.

Er zijn echter landen waar in de winter of in de zomer bij extreme droogte en gebrek aan water – zonder problemen – wordt doorgespeeld. In deze landen gaan ook onder deze omstandigheden de competities gewoon door, ook op niet besproeide watervelden. In de winter is het meestal ook in Nederland mogelijk, zo geven de experts aan, om verantwoord op een niet besproeid waterveld te bespelen omdat de lucht in de winter vaak vochtig is, de velden daardoor (door mist, dauw of rijp) toch voldoende vochtig zijn en ook het spelen op droge velden niet leidt tot meer slijtage of verhoging van het risico op blessures.

De adviseurs benadrukken tot slot dat de velden de afgelopen jaren in kwaliteit enorm ontwikkeld zijn, waardoor de restricties die de KNHB tot recent aanhield met betrekking tot het bespelen van droge watervelden niet of in veel mindere mate opgaan dan weleer het geval was.

Conclusie en advies competitieleiding KNHB

Op basis van alle informatie die de KNHB heeft opgevraagd bij veldenleveranciers, FIH, EHF en andere deskundigen heeft de KNHB geconcludeerd dat alle watervelden droog te bespelen zijn. Het bespelen van de droge watervelden leidt, zo geven de verschillende instanties aan, niet tot meer slijtage en/of een hoger risico op blessures dan het bespelen van besproeide velden. Wel wordt het spel iets anders doordat bijvoorbeeld de ballen hoger opstuiten.

De  KNHB blijft het van groot belang vinden om, om ons snelle hockeyspel te bevorderen, de watervelden te besproeien indien mogelijk. De KNHB blijft in de basis dan ook bij haar advies om te spelen op een besproeid veld. Dat komt het spel immers ten goede. Is dit in de winter niet mogelijk doordat de waterleiding is afgesloten, dan is het verstandig om te bekijken of het waterveld minimaal handvochtig is. Gelukkig is, normaal gesproken, een veld in de winter nagenoeg altijd minimaal handvochtig door mist, dauw en regen.

Alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld doordat de sproei installaties door vorst zijn afgesloten, de lucht ook niet vochtig genoeg is én er geen uitwijkmogelijkheden zijn naar andere velden, staat de KNHB het toe om op een droog waterveld te spelen.

De KNHB vraagt verenigingen contact te zoeken met de gemeente zodat de velden toch kunnen worden besproeid of te zorgen dat wedstrijden kunnen worden verzet naar beschikbare zand of semivelden als op de speeldag blijkt dat het betreffende waterveld niet handvochtig is.

De KNHB bespreekt de wenselijkheid van het spelen op droge watervelden separaat met de Hoofdklasseverenigingen, aangezien de Hoofdklasseteams normaliter op het hoofdveld moeten spelen wegens opnames voor TV en eventuele livestreaming, en met de Promotieklasseverenigingen. Voor meer informatie verwijzen we je tot slot graag naar het document “Kunstgrasvelden in de winter” via bijgaand link.

Ons Heren 1 en/of Dames 1 speelt in de Hoofdklasse en is verplicht om op een waterveld (indien de club dit heeft) te spelen. Wij kunnen daarom niet last minute uitwijken naar een ander veld. Hoe werkt dit tijdens de aankomende winterperiode?

In december volgt hier meer duidelijkheid over. De KNHB neemt hierover contact op met de HHcv.

Er wordt wellicht eind juni of begin juli competitie gespeeld maar een van onze velden wordt dan vervangen/de gemeente gooit dan altijd ons complex op slot. Wat kunnen we hieraan doen?

De KNHB heeft het verzoek bij de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) neergelegd om gemeenten te vragen sportparken pas te sluiten nadat de vakanties begonnen zijn én eventuele vervanging van velden op te schuiven naar de zomervakanties.

We adviseren je, als er op jouw vereniging vervanging of aanleg van velden op de planning staat deze zomer, zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de verantwoordelijken binnen de gemeente of met de aannemer om deze werkzaamheden op te schuiven tot in de zomervakanties. De competities lopen uiterlijk tot en met het 1e weekend van juli door.

Wat te doen als een waterveld op een speeldag natte en droge plekken heeft?

Wanneer het veld op enkele plekken na handvochtig is, adviseren we de droge plekken te bevochtigen, bijvoorbeeld met een gieter of een jerrycan water. In het geval van een bijna droog veld, is het advies het veld als een droog veld te bespelen.

Is het verantwoord om in deze periode competitiewedstrijden te spelen terwijl het clubhuis nog niet open is?

Natuurlijk is deze situatie niet ideaal. Maar op het moment dat het weer toegestaan is om competitie te spelen, vraagt de KNHB verenigingen, vrijwilligers en hockeyers om zich, net als eerder in 2020, flexibel op te stellen en manieren te vinden om passend met de omstandigheden om te gaan.

Deel deze pagina