Mededelingen Competitiezaken KNHB – seizoen 2022-2023

Beste verenigingsfunctionaris,

Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen! Achter de schermen worden de laatste voorbereidingen getroffen om begin september te starten met competitieseizoen 2022-2023. Deze brief met mededelingen bevat belangrijke informatie voor het komende seizoen. Hierin informeren wij je over belangrijke regelwijzigingen en competitie-informatie. Lees de informatie goed door en informeer alle betrokkenen binnen de vereniging, bijvoorbeeld met een nieuwsbericht op de verenigingswebsite.

Voor vragen kun je contact opnemen met de competitieleiding van de KNHB.

Wij wensen jullie een sportief en succesvol seizoen toe!

Afdeling Competitiezaken KNHB

Annely, Brigitta, Rob, Frank, Sascha, Ida, Luc, Liselot, Margreet, Yvette, Renate, Thomas, Laura, Annelies, Cocky en Leon


Competitie en het coronavirus

Alle seinen staan op groen voor een goede opstart van seizoen 2022-2023. De afgelopen twee seizoenen zijn, om in te springen op de gevolgen van het coronavirus, aanvullende bepalingen van kracht geweest. Deze zijn met ingang van komend seizoen vervallen. Dit past ook bij het verzoek van veel wedstrijdsecretarissen om terug naar ‘normaal’ te gaan.

Dit betekent o.a. dat:

 • De regel m.b.t. het kunnen afmelden wegens corona is vervallen. Wedstrijden dienen weer gewoon op de vastgestelde datum en tijdstip worden gespeeld.
 • De verruimde aanvangstijden zijn vervallen. Dit betekent dat wedstrijden vanaf 08:30 mogen aanvangen en uiterlijk moeten aanvangen om 18:00.

Documenten/reglementen op de KNHB website

De afgelopen periode is op de website van de KNHB een aantal belangrijke documenten gepubliceerd. Neem kennis van deze documenten en verspreid deze intern.

Heb je hier inhoudelijke vragen over? Neem dan contact op met de competitieleiding van de KNHB.


Bondsreglement 2022

De digitale versie van het Bondsreglement 2022 is inmiddels gepubliceerd op de website van de KNHB. Op welke punten het Bondsreglement is gewijzigd staat in het nieuwsbericht.


Herijking Jeugd tot 12 jaar

Op deze pagina vinden jullie alle informatie over de herijking hockeyaanbod jeugd tot 12 jaar.


 Aanvangstijden landelijke jeugdcompetities O18, O16, O14

Voor de landelijke jeugdcompetities zijn vaste aanvangstijden vastgesteld, zowel in de voorcompetitie als de reguliere competitie. Voor de O18-jeugd is er eerder een herindeling dan voor de O16-jeugd. Hierdoor zal tijdens het seizoen – na de herfstvakantie – voor de jongens in de O16-jeugd de aanvangstijd wijzigen! Bekijk hieronder welke aanvangstijden gelden.

O18- jeugd: Landelijke Topklasse O18 (tot herfstvakantie): Meisjes tussen 12.00 uur en 12.30 uur
Jongens tussen 13.45 uur en 14.20 uur
O18-jeugd: Landelijke Competitie en Super O18 (na herfstvakantie): Meisjes en jongens tussen 13.45 uur en 14.20 uur
O16-jeugd: Landelijke Topklasse O16 (tot herfstvakantie): Meisjes tussen 12.00 uur en 12.30 uur
Jongens tussen 13.45 uur en 14.20 uur
O16-jeugd: Landelijke Topklasse O16 (na herfstvakantie): Meisjes en jongens tussen 12.00 uur en 12.30 uur
O16-jeugd: Landelijke Competitie en Super O16 (na winterstop): Meisjes en jongens tussen 12.00 uur en 12.30 uur

Voor de Landelijke Subtopklasse O18 en O16 (voor en na de winterstop) en de IDC-O14 en Super O14 (na de winterstop) geldt dat de wedstrijden tussen 10.00 uur en 16.30 uur moeten aanvangen.

Van deze vaste aanvangstijden mag zonder toestemming van de competitieleiding niet worden afgeweken!

Wil je meer informatie over de standaardaanvangstijden, richtlijnen m.b.t. teams die vroeg/laat mogen spelen én publicatie van aanvangstijden en (voorbeelden van) de (nieuwe) tijdsplanning? Bekijk de  procedure plannen wedstrijden.


Verplichting rugnummer

Er geldt een verplichting tot het spelen met rugnummers voor teams uitkomend in Categorie I:

 • Standaardcompetitie (Hoofdklasse t/m 4e Klasse)
 • Gold Cup en Silver Cup
 • O18: Landelijke Topklasse, Landelijke Subtopklasse (tot en met de herfstvakantie), Landelijke Competitie en Super Competitie
 • O16: Landelijke Topklasse, Landelijke Subtopklasse (tot en met de winterstop), Landelijke Competitie en Super Competitie
 • O14: Topklasse en Super Competitie
 • Zaalhockey: Topklasse O18, O16 en O14

Deze rugnummers dienen onderling verschillend te zijn. De competitieleiding kan voor wedstrijden aanvullende bepalingen voor het gebruik van rugnummers geven.


Spelregels veldhockey: regelwijzigingen

Op onze website vind je het nieuwe spelreglement veldhockey.

De wijzigingen vind je hier.


Speeldagen seizoen 2022-2023

Alle speeldata voor het seizoen 2022-2023 (inclusief de data van de play-offs en kampioenschappen) zijn terug te vinden in de speeldagenkalenders.

Wijs trainers, coaches, managers en spelers op deze data, zodat ze tijdig de beschikbaarheid van de spelers kunnen inventariseren. Dit geldt zeker voor data die rondom de vakanties, open dagen van scholen en examenperiode vallen.

Te weinig spelers beschikbaar op een bepaalde datum? Zorg er dan voor dat de wedstrijd (in overleg met de tegenstander) vooruit wordt gespeeld. Vooruit spelen kan/mag alleen wanneer er (tijdig) vooraf toestemming is gevraagd bij de competitieleiding en is verkregen! Meer hierover vind je in de procedure geen team beschikbaar.
Op deze manier kun je competitiemaatregelen voorkomen.

Neem bij (eventuele) problemen altijd contact op met de competitieleiding. Voor urgente/acute gevallen kan de wedstrijdsecretaris – ook in het weekend – telefonisch contact opnemen met de competitieleider.


Aanpassen contactgegevens verenigingsfunctionarissen

Voor het verzenden van e-mails maken we gebruik van de emailadressen die in Hockeyweerelt staan. We verzoeken jullie deze aan te passen waar nodig voor de start van het seizoen zodat de informatie bij de juiste mensen terecht komt.


Spelerslijst Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse

De deadline voor het indienen van de spelerslijst voor de Hoofdklasse heren- en damesteams is woensdag 31 augustus 2022, 23.59 uur.

De deadline voor de Promotieklasse en Overgangsklasse heren- en damesteams is woensdag 7 september 2022, 23.59 uur. Op de vrijdagmiddag na het verstrijken van de deadline worden de goedgekeurde, definitieve spelerslijsten met daarop maximaal 22 spelers gepubliceerd op de website van de KNHB.

De competitieleiding van de KNHB heeft inmiddels specifieke informatie over het indienen hiervan gedeeld met betrokkenen (secretarissen en contactpersonen tophockey).


Teamopgave standaardteams 1e t/m 4e klasse  Bondscompetitie 2022-2023

Een vereniging die met een team (Heren 1 en/of Dames 1) uitkomt in de 1e tot en met de 4e klasse van de standaardcompetitie, is verplicht uiterlijk op de dinsdag na de tweede competitieronde (20 september 2022) voor die teams aan de KNHB een bindende opgave te verstrekken met de spelers die in het eerste team zijn ingedeeld.

Begin september ontvangen betrokkenen nadere informatie over hoe het indieningsproces dit jaar verloopt.


Opleidingsteams

Sinds een aantal seizoenen kennen we binnen de competitie de aanduiding ‘opleidingsteams’. Standaard zijn Heren 2 en Dames 2 het opleidingsteam van een vereniging. De spelers die op de teamopgave of spelerslijst van H1 en D1 op een positie 10 tot en met 18 staan, mogen naast H1/D1 ook uitkomen voor het opleidingsteam.

Ook dit seizoen kan een vereniging een verzoek indienen om een ander team aan te wijzen als opleidingsteam. De deadline hiervoor is 24 augustus 2022. Het aan te wijzen opleidingsteam moet voldoen aan een aantal voorwaarden en voor de speelgerechtigdheid gelden beperkingen. Een nadere uitwerking vind je in het Bondsreglement (BR) 2022, art. 4.10. Heb je vragen? Neem dan contact op met de competitieleiding.

Voor de start van de competitie zal bij alle opleidingsteams ‘-O’ achter de teamnaam in het Match Center en de Hockey.nl-app staan. Zo kan iedereen zien dat het een opleidingsteam betreft en is op ieder moment en elke plaats duidelijk welke regels van toepassing zijn.


Teamlijsten jeugd én senioren (veldhockey)

Als uitgangspunt voor de speelgerechtigdheid wordt in het seizoen 2022-2023 wederom gewerkt met teamlijsten. Net als afgelopen seizoen geldt dit wederom voor de jeugd en alle seniorenteams, behalve de 1e teams in bondscompetities voor standaardteams.

Zorg ervoor dat op de vrijdag voor de start van de competitie ieder lid bij het correcte team staat geregistreerd in je ledenpakket AllUnited of Lisa.

Er is een koppeling tussen de ledenpakketten AllUnited en LISA Club en het systeem van de KNHB (HockeyWeerelt). De KNHB zal op de dag van de deadline een kopie maken van de teamlijsten zoals ze op dat moment in HockeyWeerelt staan; dit houdt in dat de gegevens zoals die op het moment van de deadline in het verenigingssysteem staan als bindend worden beschouwd voor periode 1 van de competitie 2022-2023. In de clubcockpit (club.hockeyweerelt.nl) is een overzicht beschikbaar van de vastgestelde teamlijsten.

De deadlines voor de teamlijsten is de vrijdag voor de start van de competitie. Het betreft de volgende data:

Soort competitie Datum
Landelijke Topklasse O18- en O16, Landelijke Subtopklasse O18- en O16 (voorcompetitie) 2 september 2022
Alle andere competities O18, O16, O14 en O12, voorcompetitie 9 september 2022
Seniorencompetities 9 september 2022

Ook in oktober en maart starten opnieuw ingedeelde competities. Op vrijdag voor die startdatum dienen de teamlijsten weer op orde te zijn.

De teamlijst moet een volledige/juiste opgave zijn van de werkelijke teamsamenstelling. Hierbij moet gestreefd worden naar een zo evenredig mogelijke indeling van de teams. Indien een vereniging één of meerdere spelers opgeeft bij een ander team dan het team waarvoor de speler gewoonlijk uitkomt, wordt er een bedrieglijke handeling gepleegd conform artikel 11 lid 1 sub e en f van de statuten van de KNHB. De speler is alleen nog speelgerechtigd voor het hoogst spelende team waarvoor hij uitkomt en niet voor het team waarbij hij op de teamlijst staat.

Tijdens herindelingen mogen teamlijsten aangepast worden binnen de categorie (bv. binnen de C-lijn) zonder dat hiervoor toestemming hoeft te worden verkregen bij de competitieleiding. De nieuwe teamlijst geldt vervolgens als uitgangspunt voor de speelgerechtigdheid van een speler tijdens de nieuwe competitieperiode en wordt op de vrijdag voor de start van het opvolgende competitiedeel weer vastgesteld.

Heb je vragen over de opgave en/of het reglement? Neem dan contact op met de competitieleiding. Raadpleeg vooraf het Bondsreglement. Daar staan de exacte regels in opgenomen.


Bondsscheidsrechters in de competitie 2022-2023 Aangewezen competities

Ieder seizoen wordt opnieuw vastgesteld welke wedstrijden onder leiding van bondsscheidsrechters staan. Dit is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid, de grootte en de geografische spreiding van deze groep. Helaas hebben we wegens een teruglopende beschikbaarheid en instroom moeten besluiten om minder wedstrijden van bondsarbitrage te voorzien dan vorig seizoen.

Zijn er binnen jouw vereniging scheidsrechters die geïnteresseerd zijn om bondsscheidsrechter te worden? Laat ze zich dan aanmelden via onze website. Alleen bij een grotere groep bondsscheidsrechters kunnen we weer meer wedstrijden van bondsarbitrage gaan voorzien.

Jeugd (tot aan de herfstvakantie):

 • Landelijke Topklasse Jongens O18 (voorcompetitie) – alle poules
 • Landelijke Topklasse Meisjes O18 (voorcompetitie) – alle poules
 • Landelijke Topklasse Jongens O16 (herfstcompetitie) – alle poules

Mochten er alsnog meer bondsscheidsrechters beschikbaar komen, dan krijgen de verenigingen van de betreffende poules in de Landelijke Topklasse Meisjes O16 daar alsnog bericht over.

In de herfstvakantie wordt besloten welke poules na de herindeling bondsarbitrage zullen krijgen.

Senioren

 • Hoofdklasse – Dames en Heren
 • Promotieklasse – Dames en Heren
 • Overgangsklasse –Dames en Heren (beide poules)
 • 1e Klasse Dames – poules A, B en C (poule D niet)
 • 1e Klasse Heren – alle poules
 • 2e Klasse Heren – alle poules
 • Gold Cup Dames en Heren – alle wedstrijden
 • Silver Cup Dames – vanaf ronde 4
 • Silver Cup Heren – vanaf ronde 3

Het is nog onduidelijk of er poules in de Heren 3e Klasse worden aangewezen. Mocht dat het geval zijn, dan worden de betreffende verenigingen hierover later geïnformeerd.


Gold Cup en Silver Cup

Sinds seizoen 2016-2017 organiseert de KNHB een bekercompetitie voor de verenigingen.

In seizoen 2022-2023 is er opnieuw een Gold Cup (voor Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse) en een Silver Cup (voor de 1e Klasse tot en met de 4e Klasse).

Informatie over de Gold Cup

Informatie over de Silver Cup


Hockey7

In Midden Nederland wordt al enkele jaren een Hockey7 competitie georganiseerd door de verenigingen en de KNHB. 2 seizoenen geleden zijn we ook gestart in andere regio’s in Nederland en met succes! De competitie is populair en het aantal deelnemende teams en spelers blijft ieder jaar stijgen. Deze nieuwe competitievorm komt tegemoet aan de wensen van fanatieke hockeyers die niet elk weekend willen hockeyen, maar wel graag competitie spelen. De doelgroep die we voor ogen hebben zijn hockeyers vanaf 30 jaar. Dit kunnen oud-leden zijn, maar ook leden die graag een andere vorm van hockey willen spelen of het naast de zondagcompetitie erbij doen. Daarom kent de competitie een flexibelere vorm. Komend seizoen wordt deze competitie ook aangeboden. Benieuwd naar de mogelijkheden bij jullie in de buurt? Stuur een mail naar competitie@knhb.nl.


Hockeyen in het buitenland / NOC

Wanneer je als speler met de Nederlandse nationaliteit in het buitenland wil hockeyen, heb je een verklaring van geen bezwaar nodig. In het buitenland heet dit een No Objection Certificate (NOC). De NOC kan gedownload worden vanaf de website van de KNHB.

Is de speler in de afgelopen vijf seizoenen een keer uitgekomen in de Hoofdklasse, Promotieklasse of Overgangsklasse, dan is een persoonlijke NOC nodig, die ondertekend moet worden door de competitieleiding. In alle andere gevallen volstaat een blanco NOC.

Komt er een buitenlandse speler in de Nederlandse senioren-competitie hockeyen? Dan dient de speler zelf een NOC aan te vragen bij de nationale bond in zijn land van herkomst. Deze moet door de vereniging met de KNHB worden gedeeld. Alleen met een schriftelijke bevestiging van de KNHB is de speler daadwerkelijk speelgerechtigd.


Nieuw bindingsmodel

De KNHB en alle verenigingen hebben vanaf seizoen 2021-2022 een nieuw bindingsmodel.

Er zijn 3 belangrijkste veranderingen van het nieuwe bindingsmodel voor wedstrijdsecretarissen.

 1. Flexibel sportaanbod en speelgerechtigdheid

Verenigingen kunnen nu eenvoudig flexibel sportaanbod en flexibele lidmaatschappen aanbieden. Hiervoor is het nieuwe platform flexhockey.nl ingericht.

Bekijk Flexhockey

Er is ook meer flexibiliteit mogelijk in de reguliere competitie. Dit maakt het voor oud-hockeyers laagdrempeliger om weer eens te gaan hockeyen. En leden die al spelen vallen eenvoudiger in bij een ander team.

 1. Maak alle leden en zo veel mogelijk functionarissen lid van de KNHB

Alle huidige leden van de verenigingen zijn op de juiste manier direct gebonden aan de KNHB. Voor nieuwe leden en functionarissen geldt dat verenigingen verplicht zijn ervoor zorg te dragen dat zij als lid worden aangemeld bij de KNHB gedurende de periode dat zij hockeyen dan wel een functie vervullen.

In het kader van een veilige sportomgeving adviseert de KNHB zoveel mogelijk functionarissen als lid aan te melden, maar in ieder geval bestuursleden, commissieleden en iedereen met een actieve rol op of rond het veld. Voor deze functionarissen hoeft geen contributie aan de KNHB te worden betaald.

 1. Verzekerd op het veld

Alle hockeyers, trainers, coaches, scheidsrechters, overige begeleiders en functionarissen die zijn ingeschreven, staan verzekerd op het veld. Daarnaast vallen ze onder het tuchtsysteem van de KNHB en de verenigingen.

Meer informatie over dit bindingsmodel is hier te vinden.

Deel deze pagina