Nulmeting ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’

In 2018 bracht de KNHB de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’ naar buiten. Bij het formuleren van deze visie stonden drie vragen centraal:

  1. Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is?
  2. Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen de kwaliteit, maar ook het plezier in de sport verhogen?
  3. En hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed kunnen ontwikkelen en verbonden blijven aan de hockeysport?

Deze drie vragen resulteerden in de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’, gebaseerd op zes uitgangspunten waarmee in de komende jaren aan de slag wordt gegaan. Begin 2019 is er gestart met de campagne voor het promoten van deze visie: ‘6x vooruit in hockey’.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het leveren van een nulmeting ten aanzien van de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’. Met andere woorden: In hoeverre zijn wij als KNHB in staat om met onze visie effect te hebben op bestuurders, trainers/coaches en daarmee op onze hockeyers? Door middel van deze nulmeting moet een basis gelegd worden voor het meten van de vordering op het gebied van de visie, met vervolgens een (twee)jaarlijkse herhaling van het onderzoek. Daarnaast hopen we in beeld te brengen waar bestuurders, trainers en coaches behoefte aan hebben ten aanzien van het naleven van de visie, om ze als KNHB zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Opzet onderzoek

In het onderzoek zijn drie verschillende doelgroepen bevraagd over de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyer’s:

  1. Bestuurders van verenigingen – In hoeverre zijn bestuurders bekend met de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’, in hoeverre leven ze de uitgangspunten uit de visie na op hun vereniging en waarom wel of niet?
  2. Trainers en coaches – In hoeverre zijn trainers en coaches bekend met de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’, in hoeverre leven ze de uitgangspunten uit de visie na en waarom wel of niet?
  3. Hockeyers – Hoe beoordelen hockeyers de hockeysport ten aanzien van punten die voorkomen in de visie?

Resultaten van het onderzoek

Momenteel zijn we bezig met het analyseren van de gehouden enquêtes. De resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. Geïnteresseerden in de stand van zaken kunnen contact opnemen met Sascha van den Wall Bake, sascha.bake@knhb.nl.

Deel deze pagina