Nulmeting ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’

In 2018 bracht de KNHB de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’ naar buiten. Begin 2019 is er gestart met de campagne voor het promoten van deze visie: ‘6x vooruit in hockey’.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek was het doen van een nulmeting ten aanzien van de visie. Door middel van dit onderzoek is in kaart gebracht wat op het moment ‘nul’ (de lancering van de visie), de status is ten aanzien van de visie.

Door deze meting tweejaarlijks te herhalen kan de vooruitgang ten aanzien van de visie in beeld gebracht worden. Tevens maakt het onderzoek inzichtelijk waar de meeste aandacht nodig is. Aan de hand hiervan kan de KNHB concrete stappen bepalen voor het vervolg van het visieproject.

Opzet onderzoek

In het onderzoek zijn drie verschillende doelgroepen bevraagd over de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyer’s:

  1. Bestuurders van verenigingen
  2. Trainers en coaches
  3. Hockeyers

Resultaten

Ben je vooral benieuwd naar de hoofdlijnen van de resultaten uit dit onderzoek? De belangrijkste resultaten hebben we overzichtelijk weergegeven in onderstaande factsheet:

Download onderstaand de factsheet als PDF of de samenvatting als je benieuwd bent naar alle resultaten uit het onderzoek.

Vragen

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sophie Kustermans (Coördinator Onderzoek & Kennis): sophie.kustermans@knhb.nl.

Meer onderzoeken

Bekijk de onderzoekspagina voor andere lopende en afgeronde onderzoeken.

Deel deze pagina