Protocol topsporters Tulp Hoofdklasse Hockey Heren en Hoofdklasse Hockey Dames

Versie: 16 december 2020

Per 17 december 2020 wordt de groep topsporters die weer regulier mogen sporten vergroot. Onder deze groep topsporters vallen vanaf dat moment ook de sporters die deelnemen aan de beide Hoofdklasse competities. Hierdoor kunnen deze competities weer van start gaan eind januari.

NOC*NSF heeft een “protocol verantwoorde opstart topcompetities” gepubliceerd dat als vertrekpunt dient voor alle topsporters die nu onder de uitzonderingsregel van het kabinet vallen. De KNHB heeft daarop aanvullend het specifieke protocol opgesteld dat vanaf 17 december geldt voor de beide Hoofdklassen.

Protocol verantwoord trainen en spelen in de Hoofdklasse Hockey

1.      Geldende regels en protocollen

Tot nader order gelden voor Hoofdklassewedstrijden de volgende regelsets en protocollen:

 1. Regels en richtlijnen ingesteld door de overheid ten aanzien van bestrijding coronavirus
 2. Bondsreglement KNHB inclusief aanvullende bepalingen veldhockey d.d. 3 september 2020
 3.  Algemeen sportprotocol NOC*NSF
 4. Protocol verantwoord opstart topsportcompetities
 5. Protocol topsporters Tulp Hoofdklasse Hockey Heren en Hoofdklasse Hockey Dames

Indien er in de drie benoemde protocollen tegenstrijdigheden zijn opgenomen,  geldt het protocol genoemd onder punt 5.

2.      Hygiënecoördinator

Elke Hoofdklassevereniging stelt per Hoofdklasseteam een hygiëne coördinator (HC) aan. Deze HC is een arts en is verantwoordelijk voor het toezicht op  het naleven van alle geldende protocollen door alle spelers en teambegeleiders. Bovendien draagt de HC zorg voor het afnemen van de sneltesten en het doorgeven van de resultaten aan de KNHB. De HC is in elk geval aanwezig bij alle thuiswedstrijden. Hij of zij kan bij afwezigheid deze taak overdragen aan een ander, mits deze persoon  een arts is. Het uitspelende team moet minimaal een paramedicus meenemen. Rond en tijdens de trainingen hoeft de HC niet aanwezig te zijn aangezien dan een coronacoördinator aanwezig is om toezicht te houden. Voor de start van de eerste training dient de naam, het telefoonnummer én het e-mailadres van de HC doorgegeven te worden aan de KNHB door een e-mail te sturen aan coronaprotocol@knhb.nl.

3.      Coronacoördinator

Bij trainingen en bij elke thuiswedstrijd wijst de vereniging een coronacoördinator (CC) aan. Deze CC is op de thuislocatie verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van alle geldende regels en protocollen en is aanspreekpunt voor bijvoorbeeld handhavers. Een CC hoeft geen arts te zijn. Hij of zij is wel op de vereniging aanwezig voordat de eerste persoon van een van beide teams arriveert en vertrekt nadat iedereen de vereniging weer heeft verlaten.

4.      Testbeleid

Minimaal 1x per week wordt getest op corona met behulp van sneltesten. Verplicht is het om te testen op de wedstrijddag, voorafgaand aan de wedstrijd. De volgende betrokkenen vallen onder het testbeleid en dienen wekelijks getest te worden:

 • De 22 spelers op de spelerslijst van een Hoofdklasseteam en eventuele jeugdspelers die gaan meespelen tijdens een (competitie)wedstrijd. Andere spelers mogen NIET aanwezig zijn bij trainingen van het Hoofdklasseteam en de wedstrijd;
 • Iedere teambegeleider die betrokken is bij trainingen en/of wedstrijden zoals coaches, trainers, managers, video operators etc.;
 • De scheidsrechters en eventuele andere officials zoals een bondsgedelegeerde.

Op de volgende momenten moet worden getest:

 •  Voorafgaande aan de eerste training  dient te worden getest;
 • Vervolgens dient er minimaal een keer per week te worden getest;
 • Een test op elke wedstrijddag is verplicht, zowel bij een reguliere competitiewedstrijd als bij oefenwedstrijden;
 • Als er meerdere wedstrijden per week worden gespeeld, dan wordt op elke wedstrijddag getest;

Testprocedure

 1. Er wordt gebruik gemaakt van gevalideerde sneltesten;
 2. De testen worden afgenomen direct bij aankomst voor een thuiswedstrijd of direct voor vertrek naar een uitwedstrijd;
 3. De testen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de HC van het team;
 4. Direct na uitvoeren van de test wordt het testmiddel aan de HC overhandigd en deze leest af en registreert de uitslag;
 5. Spelers en teambegeleiders die negatief testen mogen deelnemen aan de geplande wedstrijd c.q. vertrekken naar de uitwedstrijd;
 6. Spelers en teambegeleiders die positief testen gaan direct naar huis en conform overheidsrichtlijnen in quarantaine. Zij laten alsnog via de GGD een PCR test uitvoeren;
 7. Indien achteraf, na een PCR test, blijkt dat een speler of teambegeleider negatief test, dan mag de betreffende persoon weer uit quarantaine. De wedstrijduitslag blijft wel gehandhaafd;
 8. De HC rapporteert direct na het testmoment en uiterlijk 2 uur voor aanvang van de wedstrijd de volgende zaken aan de KNHB (e-mail aan coronaprotocol@knhb.nl):
  – Namen van de personen met een negatieve testuitslag
  – Het aantal positieve testuitslagen met daarbij per test (anoniem) de volgende aanvullende informatie:
  * Geslacht
  * Ernst van de klachten: a) asymptomatisch b) milde klachten c) fors ziek, maar thuis d) opname ziekenhuis

De KNHB betaalt met ingang van de week van 4 januari tot en met einde seizoen 2020-2021 één testmoment per week en zorgt in samenwerking met NOC*NSF voor de aanlevering van sneltests. Elk team ontvangt 25 tests per testmoment.

Indien teams eerder willen starten met trainen en/of teams meerdere oefenwedstrijden per week willen spelen, dan dienen ze de aanvullende testmomenten zelf, b.v. via de GGD, te organiseren en betalen.

De thuisvereniging is tevens verantwoordelijk voor het testen van de scheidsrechters. De KNHB zal, door het aanwijzen van een 3e scheidsrechter, of het beschikbaar hebben van een aantal reserves, zorgen voor vervanging indien een scheidsrechter positief test.

Wedstrijden en trainingen

 • Alleen noodzakelijke personen zijn aanwezig;
 • Alleen negatief geteste spelers, teambegeleiders, scheidsrechters en officials mogen het speelveld betreden. Indien een positief of niet geteste speler of een speler die nog in afwachting is van de testuitslag “deelneemt” aan een wedstrijd, dan wordt deze speler gezien als een niet-speelgerechtigde speler conform artikel 5.3 van het Bondsreglement;
 • Wisselspelers, de coach en de assistent-coach hoeven op de bank geen mondkapje te dragen maar er wordt wel te allen tijde 1½ meter afstand ten opzichte van elkaar gehouden. De andere teambegeleiders dragen wel altijd een mondkapje;
 • Alle andere noodzakelijk aanwezigen, inclusief fotografen, TV-crew, media etc. dragen een mondkapje en blijven buiten het veld (buiten de boarding!) en uit de buurt van de dug-outs;
 • De KNHB bekijkt of zij de scheidsrechters kan aanwijzen voor oefenwedstrijden tussen verschillende verenigingen voor zover beschikbaar. De thuisvereniging is vervolgens verantwoordelijk om bij deze scheidsrechters voorafgaande aan de wedstrijd een test af te nemen. Oefenwedstrijden moeten daarom aangemeld worden bij de KNHB via een e-mail aan competitie@knhb.nl en arbitrage@knhb.nl. Er volgt nog een nadere instructie op dit gebied. Let op: ook eigen scheidsrechters moeten altijd worden getest!

Tot slot

Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de diverse protocollen en gebruik daarnaast ook het gezonde verstand. Handel in niet beschreven situaties in de geest van de geldende overheidsmaatregelen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen blijven sporten. Zoek daarom de grenzen niet en neem je verantwoordelijkheid!

Deel deze pagina