Toernooien Dames Doordeweeks en de voorwaarden van inschrijving

Er zijn verschillende toernooien voor de Dames Doordeweeks.

Regionaal toernooi: Warming Up Toernooi (WUT)

Dit toernooi wordt gespeeld aan het begin van het hockeyseizoen. Het is een toernooi waar alle teams zich voor kunnen inschrijven. Het toernooi wordt naar sterkte ingedeeld en kent geen voor of eindronde. Het is bedoeld om de spieren aan het begin van het hockeyseizoen los te maken. Eén keer in de vier à vijf jaar word je als gastvrouw gevraagd het toernooi te organiseren. Als gastvrouw mag je ook met je team meespelen, mits je de organisatie maar goed hebt geregeld.

Voor elk team geldt de verplichting tot:

  • het spelen in clubtenue
  • het meebrengen van een ervaren scheidsrechter, het liefst “niet spelend”. Indien deze niet aanwezig is kan een beroep worden gedaan op één van de speelsters.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 160,00, te voldoen aan de gastvrouw (maximaal 13 speelsters, voor elke speelster extra wordt € 10,00 extra berekend).
Daarnaast wordt een extra bijdrage gevraagd van tenminste € 20,00 extra voor de het goede doel. Jaarlijks wordt op het captains overleg het goede doel vastgesteld uit voorstellen van de teams.

Dit bedrag voor het goede doel wordt aan de gastvrouw voldaan. De gastvrouw maakt dit bedrag zo spoedig mogelijk over op:
rekeningnummer NL26INGB06888788032
t.n.v.  M.L. Schrader
o.v.v. Het goede doel WUT.

Inschrijving
Eind maart tegelijk met de inschrijving voor het nieuwe seizoen. Indien een team door overmacht niet mee kan doen aan het toernooi, mag de organisatie voor de gemaakte kosten € 25,00 inhouden bij tijdige afmelding (twee weken van tevoren). Bij latere afmelding vindt er in principe geen restitutie plaats.

Landelijke toernooi

Waar tot voor kort nog een splitsing was in Noor Huurman- , Zilveren Schoen- en Midwinterhoorntoernooi, zijn er nu geen aparte toernooien meer.
Er wordt zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld. In 2017 is het toernooi op donderdag 6 april.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 160,00, te voldoen aan de gastvrouw .
Daarnaast wordt een extra bijdrage gevraagd van tenminste € 20,00 extra voor de het goede doel.

Inschrijving
Inschrijving dient te geschieden vóór 1 oktober door middel van het aparte inschrijfformulier landelijke toernooi bij mevrouw C. de Bekker.
De gastvrouw maakt het ontvangen bedrag voor het goede doel zo  spoedig mogelijk over op het volgende gironummer:

Rekeningnummer landelijke toernooien: NL67INGB0005069295 ter name van Dames door de weeks commissie te Den Bosch onder vermelding van Het Goede Doel.

Indien een team door overmacht niet mee kan doen aan het toernooi, mag de organisatie voor de gemaakte kosten € 25,00 inhouden bij tijdige afmelding (twee weken van tevoren). Bij latere afmelding vindt er in principe geen restitutie plaats. Inschrijving houdt in dat men de consequenties van (mogelijk) ver reizen accepteert. Het zijn landelijke toernooien en er kan niet worden geruild.

Een aantal teams zijn gastvrouw die dag en organiseren een gezellige en sportieve dag. Vaak wordt gekozen voor een thema waar die alles aan “opgehangen” zal worden.

Voor elk team geldt de verplichting tot:

  • het spelen in clubtenue
  • het meebrengen van een ervaren scheidsrechter, het liefst “niet spelend”. Indien deze niet aanwezig is kan een beroep worden gedaan op één van de speelsters.

Deel deze pagina