Twee jaar KNHB Verenigingsmonitor: handige inzichten voor zowel verenigingen als de KNHB

In 2018 zijn we gestart met de Verenigingsmonitor; een jaarlijks terugkerend vergelijkend onderzoek onder hockeyverenigingen in Nederland. Sinds de start van de Verenigingsmonitor hebben 199 verenigingen de verenigingsmonitor ingevuld (62% van alle verenigingen).

De gegevens uit de Verenigingsmonitor (én de centrale database van de KNHB) komen samen in een Benchmark Dashboard. Door middel van dit dashboard krijgen verenigingen, die de monitor hebben ingevuld, meer inzicht in de kwaliteit van de eigen vereniging ten opzichte van andere verenigingen op allerlei gebieden.

Inzichten

Alle informatie die door deze 199 hockeyverenigingen is ingevuld in de Verenigingsmonitor leidt tot interessante inzichten. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat de Top 5 van belangrijkste beleidsterreinen er bij de gemiddelde vereniging als volgt uitziet:

  1. Technisch Kader
  2. Financiën
  3. Vrijwilligers
  4. Jeugd
  5. Jongste Jeugd

Alle verenigingen die deelnemen aan de Verenigingsmonitor krijgen via het Benchmark Dashboard inzicht in hoe zij zich verhouden ten opzichte van een groep andere verenigingen. Wat betalen andere verenigingen hun trainers en coaches? En is de contributie van jouw vereniging hoger dan die van vergelijkbare andere verenigingen? Zomaar twee vragen waar het Benchmark Dashboard antwoord op geeft.

Wat weten we nog meer?

Technisch Kader

Van de verenigingen geeft 82% aan dat er trainers zonder opleiding op de vereniging rondlopen. Voor deze verenigingen is het bijvoorbeeld goed om te weten dat de KNHB verschillende opleidingsniveaus aanbiedt voor (beginnende) trainers. Hoewel ook blijkt dat de helft van de verenigingen aangeeft dat er trainers zijn die tenminste de basisopleiding (52%) of de HT2 (76%) opleiding hebben gevolgd. De informatie van de Verenigingsmonitor biedt ook inzicht in de uurtarieven die verenigingen hanteren, deze zijn allemaal in te zien in het Benchmark Dashboard.

Financiën

Drie kwart van de hockeyverenigingen in Nederland hanteert een inschrijftarief voor nieuwe leden. Daarnaast heeft het overgrote deel van de verenigingen (85%) betaalde krachten in dienst. De belangrijkste inkomstenbron van verenigingen is zoals je misschien verwacht de contributie (64%). Maar natuurlijk zijn andere inkomstenbronnen ook van belang, zoals sponsoring en horeca inkomsten. Vanzelfsprekend is het voor alle verenigingen erg interessant en leerzaam om inzicht te krijgen in de verdeling van de inkomsten bij andere verenigingen. Als jouw vereniging de Verenigingsmonitor invult, krijg je toegang tot deze specifieke informatie.

Vrijwilligers

Het is goed om te zien dat 75% van de verenigingen voldoende vrijwilligers heeft om in ieder geval de basis portefeuilles te bezetten. Daarvan heeft een aantal ook nog wat extra ruimte om alle gewenste functies te kunnen bekleden. Toch blijft er dan nog een kwart over waar sprake is van een onderbezetting. Valt jouw vereniging binnen die laatste categorie? Bekijk in het Benchmark Dashboard hoe deze verdeling in jouw regio is. Daarnaast biedt ook de KNHB informatie over vrijwilligersmanagement en het werven van vrijwilligers.

Jeugd en Jongste Jeugd

Het overgrote deel van de verenigingen wil graag groeien in aantal leden in de Jongste Jeugd (82%) en Jeugd (90%). Als we hier dieper op ingaan blijkt echter dat er maar weinig verenigingen zijn die daadwerkelijk uitgewerkte plannen heeft op dit gebied. Juist zo’n plan kan enorme kansen bieden voor verenigingen om leden te behouden en te werven. Ook daarvoor is allerlei informatie beschikbaar via de KNHB.

Verenigingsmonitor in coronatijd

Daarnaast blijkt de door de Verenigingsmonitor opgehaalde informatie ook in coronatijd zeer waardevol. Zo weten we op basis van de Verenigingsmonitor hoe de inkomsten en uitgaven van verenigingen gemiddeld procentueel verdeeld zijn en hoeveel verenigingen een eigen sportcomplex hebben. Dit is onder andere erg waardevolle informatie in de lobby rondom het steunfonds voor de sport.

Vul de KNHB Verenigingsmonitor in!

De KNHB Verenigingsmonitor biedt dus op verschillende manieren een meerwaarde. Voor verenigingen om een kwalitatief en kwantitatief inzicht te krijgen op verschillende beleidsterreinen. Hierdoor is er de mogelijkheid om beleidsplannen te herijken of aan te passen op onder andere het gebied van financiën, doelgroepen en tucht. Aan de andere kant biedt het ook de KNHB inzicht in wat er leeft bij de verenigingen. Waar is behoefte aan? Zo kunnen wij de informatievoorziening en ondersteuning ook beter afstemmen, prioriteren en gerichter aanbieden.

Ben je benieuwd naar de volledige informatie uit de Verenigingsmonitor? Vul hem in voor jouw vereniging en krijg daarmee toegang tot het complete Benchmark Dashboard. Voor iedere vereniging is een persoonlijke link beschikbaar. Deze is op te vragen bij de accountmanager van jouw vereniging. Voor meer informatie over de verenigingsmonitor en de benchmark kun je contact  opnemen met Sophie Kustermans, Coördinator Kennis & Onderzoek (sophie.kustermans@knhb.nl).

Deel deze pagina