Veelgestelde vragen over gevolgen coronavirus voor hockeysport

De KNHB ontvangt van verenigingen veel vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. We hebben alle veelgestelde vragen en de antwoorden op deze pagina per categorie gebundeld. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen.

Veelgestelde vragen

Accommodatie

Ons veld wordt gesproeid met water dat afkomstig is uit een sloot. Kan het coronavirus in slootwater zitten en kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van de sporters?

Er is geen bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via water. Op de website van de Unie van Waterschappen kun je lezen dat het RIVM en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dit bevestigen. Het virus wordt vooral verspreid door hoesten, niezen of praten. Ook bij eerdere virussen, zoals het besmettelijke noro-virus, heeft besmetting nooit via water plaatsgevonden.

De berichtgeving enige tijd geleden in de media waarin werd aangegeven dat het coronavirus was aangetroffen in rioolwater, betrof een test vóór de zuivering van het rioolwater. Er bleek geen positieve test te zijn op rioolwater ná zuivering (ook niet als het voor zuivering wel positief getest was). Het geloosde rioolwater bevatte niet detecteerbaar virusmateriaal. Als rioolwater geloosd wordt op open water (en later wellicht in sloten terecht komt) is het bovendien nog eens zeer sterk verdund.

Moeten wij de huur/pacht wel betalen, terwijl het sportcomplex/park dicht is (geweest)?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zo veel mogelijk bedrijven en personen te steunen, zie ook dit bericht van de NOS.

Of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen. Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden?  NOC*NSF adviseert dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn, ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

Mogen onze horecafaciliteiten/terras open nu de horeca per 1 juni/1 juli weer open mag?

Op 29 mei is het algemeen sportprotocol aangepast. Het algemeen sportprotocol kun je vinden op onze protocollen-pagina. Een aantal van de aanpassingen die zijn gedaan, heeft betrekking op de horeca op sportverenigingen.
We hebben deze aanpassingen hieronder op een rijtje gezet:

 • Tot 1 juli zijn verenigingskantines gesloten. Met ingang van 1 juli kunnen de sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open. De protocollen van de KHN zijn hierin leidend. Zorg er daarom voor dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die werkzaam zijn achter de bar of in de keuken goed over de inhoud van dit protocol.
  NOC*NSF heeft een checklist beschikbaar gesteld ter ondersteuning van een soepele opstart van het openstellen van de sportkantines. Er komt ook nog signing voor in de sportkantine beschikbaar.
 • Per 1 juni kunnen alleen de zelfstandige restaurants bij of op een sportaccommodaties gasten ontvangen, waarbij het KHN (Koninklijke Horeca Nederland) protocol geldt als leidraad.

Voor bezoekers van sportaccommodaties waar zo’n zelfstandig restaurant is gevestigd geldt: kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt. En verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie, tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt.

Wanneer heb je een zelfstandig restaurant bij of op je sportaccommodatie?

Verenigingen weten dit vaak zelf het beste maar in het algemeen geldt dit:
Is de openingstijd van de horeca op het complex verplicht gekoppeld aan sportactiviteiten, dan gaat het om een para commerciële locatie en beschik je niet over een zelfstandig restaurant.
Dus: mag je maar tot x tijd na de laatste sportactiviteit open zijn, dan is deze horeca para commercieel. Is er geen sprake van een dergelijke beperking dan is de horeca op de locatie over het algemeen commercieel en kan er sprake zijn van een restaurant in de vorm waarvoor het KHN protocol per 1 juni geldt. De horeca ondernemer zal dat protocol moeten toepassen.

Er geldt een maximum aantal bezoekers voor het clubhuis. Mogen er wel meer binnen als het regent?

Helaas mag dit niet. Er gelden expliciete regels voor het aantal personen in een clubhuis. Zorg dus dat van tevoren duidelijk is voor de bezoekers waar ze naartoe kunnen als het regent.

Algemeen

Hoe organiseren we in deze periode een ALV?

Zowel veel verenigingen als de KNHB zijn gewend de komende periode een ledenvergadering te organiseren. De huidige maatregelen maken het echter onmogelijk fysiek met grote groepen bij elkaar te komen.

Op 21 april is een tijdelijke noodwet die digitale ALV’s mogelijk maakt, goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering of ledenvergadering te houden, ook als dit niet in de statuten is opgenomen. De wet is op 24 april 2020 in werking getreden was in eerste instantie van kracht tot 1 september 2020. Inmiddels is de wet verlengd tot 1 oktober. Uitgebreide informatie over deze noodwet en andere mogelijkheden, lees je in het kennisartikel 'Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus'.

Hebben jullie een checklist die verenigingen kunnen raadplegen?

NOC*NSF en de bonden hebben gezamenlijk een checklist opgesteld. Deze checklist geeft een overzicht van zaken waarvan wij denken dat ze  belangrijk en nuttig zijn om als verenigingen in de gaten te houden. Wij adviseren je deze checklist te gebruiken in combinatie met de veelgestelde vragen.

Kunnen wij als vereniging de opzegtermijn voor leden aanpassen?

De opzegtermijn staat meestal in de statuten vermeld. Als verenigingen deze willen aanpassen is daar een statutenwijziging (én dus goedkeuring van de ledenvergadering) voor nodig.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Mogen wij in deze periode nog een (oefen)toernooi organiseren?

De persconferentie van de overheid op 18 augustus was duidelijk: het virus grijpt helaas nog steeds om zich heen en het is daarom van groot belang dat we ons allemaal aan de basisregels houden. Ook op en rond de hockeyvelden. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat we in deze bijzondere periode kunnen blijven hockeyen en competitie kunnen spelen.

Tijdens toernooien zijn veel mensen langere tijd aanwezig op een locatie (wachtende teams, begeleiders, toeschouwers). De 1,5 meter regel, eventuele noodzakelijke reserveringen en andere maatregelen zijn onder die omstandigheden moeilijker te handhaven. Daarom adviseert de KNHB verenigingen en teams zich op dit moment te beperken tot het spelen van wedstrijden en toernooien achterwege te laten. Probeer waar mogelijk oefenwedstrijden regionaal te organiseren zodat onnodig reizen over langere afstanden niet noodzakelijk is.
Kies je er toch voor een toernooi te organiseren dan wel te bezoeken, zorg dan dat je je aan alle geldende regels en maatregelen houdt, én dat je deze ook kunt handhaven. Neem ook contact op met de gemeente. De organiserende vereniging is uiteindelijk verantwoordelijk voor naleving van de regels op haar complex.

Competitie

Wat zijn jullie belangrijkste adviezen voor alle wedstrijddeelnemers/cursisten?

Onze belangrijkste adviezen sluiten aan bij de adviezen c.q. richtlijnen van de overheid. We roepen iedereen dringend op om deze zoveel mogelijk op te volgen zodat we met elkaar kunnen blijven sporten. Denk aan de volgende zaken:

 • Houd voldoende afstand ten opzichte van elkaar buiten de wedstrijden en tijdens rustmomenten;
 • Houd ook tijdens trainingen waar dat mogelijk is voldoende afstand;
 • Ontsmet periodiek je handen en bij voorkeur voor start en na einde van wedstrijden en trainingen;
 • Blijf thuis als je klachten hebt;
 • Het DWF laat zien wie een wedstrijd heeft gespeeld, registreer ook wie aanwezig was tijdens een training of oefenwedstrijd. Vergeet niet ook de begeleiding te registreren. Dit helpt een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.

Hoe gaan we om met het wisselen van teams op een veld, voor en na afloop van de wedstrijd?

Het is belangrijk dat de spelers en begeleiding van teams na afloop van een wedstrijd en met inachtneming van de geldende afstandsbepalingen, zo snel mogelijk de dugout leegmaken en het veld verlaten. Pas wanneer een team het veld verlaten heeft, kan een volgend team het veld (en de bijbehorende dugout) betreden.

Wordt er nog steeds getosst voor aanvang van de wedstrijd?

Ja, de toss kan doorgaan. Scheidsrechters en aanvoerders zorgen voor voldoende afstand tot elkaar en tot alle anderen op en rond het veld en een van de scheidsrechters zorgt vervolgens dat de toss plaatsvindt en wordt bepaald wie afslaat c.q. wie op welke helft begint.

Moeten wisselspelers en teambegeleiders ook onderling afstand behouden?

Spelers van 18 jaar of ouder dienen tijdens rustmomenten en wisselbeurten 1,5 meter afstand te houden ten opzichte van alle andere spelers én teambegeleiders. Ook op en rondom de bank.

 • Spelers van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te behouden, ook niet op de bank.
 • Spelers tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van teambegeleiders geen afstand te houden.
 • Teambegeleiders dienen te allen tijden 1,5 meter afstand te houden tot spelers vanaf 13 jaar en andere teambegeleiders. Zij hoeven geen afstand te houden ten opzichte van spelers tot en met 12 jaar.

Mits het veilig kan, is het toegestaan om naast de dug-outs extra stoelen te plaatsen zodat men meer verspreid kan zitten. Zet ook de ruimtes achter de dug-outs en extra stoelen af zodat de begeleiders en spelers voldoende ruimte hebben. Het is wel toegestaan om spelers/teambegeleiders naast elkaar in de dug-out te laten zitten als er tussen elke speler een voldoende groot kuchscherm is bevestigd dat voor/na elke wedstrijd wordt gereinigd.

Teams komen voor aanvang van elke wedstrijd bijeen voor een huddle. Is dat verstandig?

 • Bij de jeugd (tot en met 17 jaar) kan dit op basis van de coronaregels nog steeds. Spelers of teambegeleiders vanaf 18 jaar dienen wel op afstand te blijven bij deze huddles.
 • Bij andere teams, vanaf 18 jaar, kan de huddle niet tenzij er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden. De 1,5 meter afstand mag alleen tijdens spelsituaties worden genegeerd maar moet in alle andere situaties ook op het veld gehandhaafd worden.

Mag er voor de strafcorner overleg op korte afstand plaatsvinden?

Dit mag aangezien dit tijdens een spelsituatie is. Probeer dit overleg wel zo kort mogelijk te houden en met zo weinig mogelijk personen.

Moet er tijdens rustmomenten afstand worden gehouden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Hou je hier altijd aan!

Mag er een 'mini van de week' bij wedstrijden aanwezig zijn?

De KNHB raadt af in deze periode gebruik te maken van een ‘mini van de week’.

Verzorging in het veld. Is dat toegestaan en onder welke voorwaarden?

Er gelden op dit moment vanuit de KNGF geen beperkingen ten aanzien van het verzorgen van spelers zolang de desbetreffende speler of arts/ fysiotherapeut geen coronagerelateerde klachten heeft.

Start de wedstrijd nog steeds met 'shake hands' en een line-up?

Uit oogpunt van sportiviteit en respect starten wedstrijden normaal gesproken altijd met een line-up en vervolgens een 'shake hands' met tegenstanders en scheidsrechters. Op dit moment is dat vanwege het coronavirus niet mogelijk. De KNHB geeft hiervoor geen alternatief en adviseert verenigingen teams zich te laten opstellen waarna de scheidsrechter de wedstrijd kan starten.

Na afloop van de wedstrijden krijgen onze topteams en de tegenstanders normaal gesproken een gezamenlijke lunch aangeboden. Hoe hiermee nu om te gaan?

De KNHB adviseert om géén gezamenlijke lunch aan te bieden na wedstrijden. Over het algemeen is de beschikbare ruimte beperkt en het is niet verstandig om op dit moment in buffetvorm eten aan te bieden. Daarnaast levert dit extra druk op binnen het clubhuis terwijl de aantallen bezoekers daar al beperkt worden door alle maatregelen.

De GGD adviseert het gehele team in quarantaine te gaan. Kunnen op die basis onze wedstrijden worden uitgesteld?

Ja, dat kan. Als een geheel team wordt geadviseerd om in quarantaine te gaan, dan worden de wedstrijden van dat team uitgesteld en direct na de quarantaine periode ingehaald.

Een speler heeft lichte klachten zoals verkoudheid of koorts. Mag de speler spelen?

Nee, dat mag niet. Iedereen dient zich te houden aan de overheidsregels en bij klachten zoals genoemd blijft een speler, begeleider, scheidsrechter of vrijwilliger thuis.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team, dan is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1 ½ meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Ik was scheidsrechter bij een wedstrijd en achteraf blijkt dat een van de spelers positief getest heeft op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als “overige niet nauwe contacten”. Je hoeft als scheidsrechter dus niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar kan de afstand bewaakt, dan loop je ook weinig risico. Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

Mogen teamgenoten van een speler waarbij het coronavirus is vastgesteld of een quarantaine is opgelegd, deelnemen aan wedstrijden?

De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de besmette speler aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Kan de KNHB regelen dat een of meerdere van mijn spelers worden getest?

Nee, dat is voor de KNHB helaas niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Welke adviezen geven jullie om de bezoekersstromen op de complexen goed te scheiden?

Veel tips op dit gebied zijn opgenomen in de checklist 'toeschouwers bij sportwedstrijden' van NOC*NSF. Zorg in elk geval voor het scheiden van de bezoekersstromen en dat duidelijk is aangegeven hoe toeschouwers bij de juiste velden komen en het complex weer kunnen verlaten. Zorg ook voor regulering van het aantal mensen en de afstand onderling in het clubhuis. De aantallen in je clubhuis zijn aan maxima gebonden. Het is dan ook niet mogelijk bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Ook in die situatie moet de vereniging zich houden aan maximale aantallen.

Denk aan extra horecapunten om de stromen richting het clubhuis te reguleren. En plaats bij de ingang van je complex de regels die gelden rondom veld- en clubhuisbezoek zodat iedereen vooraf op de hoogte is. Denk hierbij aan:

 • Looproutes richting velden;
 • Toiletfaciliteiten;
 • Regels rondom betreden clubhuis;
 • Algemene regels rondom corona zoals afstand houden, handen wassen etc.

Zet ruimtes achter je dug-outs en extra stoelen af zodat daar geen publiek kan gaan staan en er voldoende ruimte voor de spelers en teambegeleiders is om tot elkaar en eventueel publiek afstand te bewaren.

Hoe gaan we om met publieksaantallen en toeschouwers bij sportwedstrijden?

In het Sportprotocol Verantwoord Sporten is opgenomen wat er per 1 juli van verenigingen (en sporters/bezoekers) verwacht wordt als het gaat om publieksaantallen en toeschouwers bij sportwedstrijden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gesproken over placering, aantallen (per wedstrijdlocatie waarbij een veld ook een wedstrijdlocatie kan zijn) en routing. Wij zijn ons ervan bewust dat de opmerkingen in het protocol nog enige handvatten en verduidelijking verdienen. Daarom hebben NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden een handreiking als checklist opgesteld over dit specifieke onderwerp. Deze checklist vind je op de protocollenpagina.

Mag er publiek bij wedstrijden en trainingen aanwezig zijn?

Ja, publiek is in beginsel toegestaan. Mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen, moeten wel minimaal 1,5 meter afstand houden. Op dit moment ligt het maximum per veld op 250 personen mits de afstand gegarandeerd. Er zijn ook grotere aantallen mogelijk maar dan dient te worden voldaan aan aanvullende eisen zoals het placeren van mensen én het uitvoeren van een gezondheidscheck. Zie voor meer informatie de handreiking: 'Toeschouwers bij sportwedstrijden' van NOC*NSF. Het bestuur van de ontvangende vereniging dient op basis van de regels van de overheid te bepalen wat daadwerkelijk mogelijk is en wordt geadviseerd dit te publiceren op haar website.

Verenigingen zijn er verantwoordelijk voor de bezoekersstromen op het terrein te reguleren. Ticketing is echter normaal gesproken niet toegestaan zonder toestemming van het bondsbestuur. Mag ticketing in deze periode worden gebruikt om de bezoekersstromen bij drukbezochte wedstrijden te reguleren?

Ja, het bondsbestuur geeft toestemming om ticketing te gebruiken om de toeschouwersstromen bij drukke wedstrijden te reguleren. Let op: een ticket kan ook nul euro kosten, maar geeft dan wel inzicht in de aanwezige aantallen.

Mogen toeschouwers van het uit-team ook worden toegelaten op het complex van het thuisteam om hun team te steunen?

Het is aan de ontvangende vereniging om, op basis van de richtlijnen van de overheid en de veiligheidsregio, te bepalen wat mogelijk en onmogelijk is op het terrein. De KNHB adviseert de verenigingen hun lokale beleid op de eigen website te publiceren en de regels eventueel ook in de opmerkingen op de standenmotor te plaatsen.

Er geldt een maximum aantal bezoekers voor het clubhuis. Mogen er wel meer binnen als het regent?

Helaas mag dit niet. Er gelden expliciete regels voor het aantal personen in een clubhuis. Zorg dus dat van tevoren duidelijk is voor de bezoekers waar ze naartoe kunnen als het regent.

Teams reizen vaak met enkele auto’s af naar wedstrijden. Is dat verstandig?

Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. Volg op dit gebied vooral de overheidsregels die op dit moment gelden, zie ook het algemeen sportprotocol.

Welke adviezen geven jullie ten aanzien van wedstrijdplanningen?

 • Probeer wedstrijden op velden niet tegelijkertijd te laten starten. Als wedstrijden steeds met een kwartier verschil starten, is het beter mogelijk de bezoekersstromen te reguleren en komen minder mensen elkaar tegen. De KNHB heeft om dit mogelijk te maken besloten de tijden waarbinnen wedstrijden mogen worden gepland te verruimen. Aanvangstijden van 08.30 tot en met 18.00 uur waren al toegestaan en dit wordt tijdelijk verruimd van 08.15 uur tot en met 18.30 uur. Ook mogen jongste jeugdwedstrijden verder worden verspreid over een dag zolang de laatste jongste jeugdwedstrijd maar voor 16.00 uur zijn afgewikkeld.
 • Mocht de planning het toelaten, speel dan niet op alle velden maar verspreid de wedstrijden over de dag en zet velden die dicht bij elkaar liggen en die kunnen leiden tot vermenging van bezoekersstromen minder of niet in.

Mogen we zelf, na overleg met onze wedstrijdsecretaris, wedstrijden verplaatsen naar andere speeldagen zoals de zondag of een doordeweekse avond?

Hoe meer spreiding hoe beter. Als de tegenstander akkoord is, mag dit zeker en mag de wedstrijd tot de vrijdag in de week na de oorspronkelijke datum nog worden gespeeld. Wel is het belangrijk na akkoord van de tegenstander voor de oorspronkelijke datum de verplaatsing door te geven aan het betrokken districtskantoor zodat zij deze wedstrijd kunnen verplaatsen. Alleen voor wedstrijden in de Landelijke Topklasse en Subtopklasse A en B en wedstrijden van standaardteams dient voordat de tegenstander wordt benaderd, eerst toestemming te worden gevraagd aan de competitieleiding voor eventuele verplaatsing.

Er geldt een regionale lockdown/code rood voor mijn speelplaats of regio. Wat gebeurt er met de geplande wedstrijden?

Deze wedstrijden worden uitgesteld en verplaatst naar inhaaldata. Uiteraard zijn overheidsrichtlijnen geldend en kan een team dit niet worden aangerekend. De KNHB streeft ernaar om dan na de lockdown alsnog de gemiste wedstrijden in te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de KNHB met de verenigingen bekijken hoe toch tot een fair besluit kan worden gekomen. Voor Hoofdklassewedstrijden geldt dat deze wellicht op een andere locatie gespeeld worden.

Een speler verbleef tijdelijk in het buitenland. Deze speler is niet tijdig terug voor een wedstrijd of moet op basis van overheidsregels verplicht of vrijwillig in quarantaine. Kan op die basis worden geweigerd een wedstrijd te spelen?

Nee dat kan niet. Geplande wedstrijden worden gespeeld en het team dient zelf te zorgen dat zij binnen de gestelde regels over voldoende spelers beschikt. Het is verstandig om buitenlandse reizen van spelers goed af te stemmen en te zorgen dat ze ruim voor een wedstrijd of (her)start van de competitie in Nederland zijn.

Een van mijn spelers heeft het dringende advies gekregen om in quarantaine te gaan (bijvoorbeeld omdat hij in een 'oranje' gebied woont of is geweest). Mag deze speler toch deelnemen aan wedstrijden en trainingen?

De KNHB adviseert dringend om alle overheidsadviezen op te volgen. In dit geval gaat de betrokken speler daadwerkelijk in quarantaine en kan hij of zij gedurende die periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

Hoe treden scheidsrechters op als teams de coronaregels niet naleven?

Het is niet aan scheidsrechters om als toezichthouder op coronaregels te fungeren. Elke vereniging heeft een coronafunctionaris en bestuursleden die op de vereniging verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. Scheidsrechters kunnen wel spelers en begeleiders op de regels wijzen en optreden als het niet volgen van de regels gevolgen heeft voor de veiligheid van anderen. Voorbeelden:

 • Als spelers niet op 1,5 meter afstand op de teambank zitten, geen afstand houden bij wissels etc., kan de scheidsrechter hen hierop wijzen. Er wordt geen spelstraf of persoonlijke straf opgelegd als het team geen gevolg aan de opmerking van de scheidsrechter geeft.
 • Indien een speler bewust hoest of spuugt richting een speler, begeleider, scheidsrechters of toeschouwer dan wordt dat gezien als wangedrag en bestraft de scheidsrechter dat met een definitieve verwijdering (rode kaart).
 • Indien een speler zijn neus ledigt of spuugt op het veld, dan spreekt de scheidsrechter deze speler hierop aan (waarschuwing). Bij herhaling volgt een groene en vervolgens een gele kaart.
 • Indien de coronaregels niet worden nageleefd door een van de beide teams mag de scheidsrechter besluiten, nadat het betreffende team is gewaarschuwd, bij het in gedrang komen van de veiligheid van het andere team of van de scheidsrechters, om de wedstrijd te staken. De KNHB zal dit dan als een niet ordelijk verlopen wedstrijd behandelen conform artikel 9.5 van het bondsreglement.

Mijn team speelt in de Hoofd-, Promotie- of Overgangsklasse en wegens een positieve test op corona of een verplichte of geadviseerde quarantaine kan een van mijn spelers niet deelnemen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de wedstrijdtellingen inzake deelnemen aan play-offs?

De vereniging dient een blessureverklaring indienen via competitie@knhb.nl en aan te geven welke wedstrijden de speler niet kan spelen. Deze worden dan geregistreerd als 'geblesseerd' en tellen mee bij de minimaal 14 te spelen wedstrijden.

Mag een speler/cursist deelnemen aan wedstrijden, trainingen en/of opleidingen als hij of zij corona heeft of van de GGD voor een periode in quarantaine moet?

Nee, dat mag absoluut niet. Deze speler/cursist dient de overheidsregels te volgen en (in geval van een positieve test op corona) samen met zijn of haar huisgenoten thuis te blijven. De GGD zal aangeven welke regels gelden voor andere betrokkenen. Deelname aan wedstrijden, trainingen, opleidingen en andere clubactiviteiten is, zolang de speler/cursist corona heeft of in quarantaine zit, verboden.

Mocht een speler, die bekend is met het feit dat hij of zij corona heeft of in quarantaine had moeten zitten, toch deelnemen aan een wedstrijd, dan ziet de KNHB deze speler als een niet speelgerechtigde speler volgens artikel 5.3 van het bondsreglement en kunnen competitiemaatregelen tegen het team worden opgelegd. Daarnaast kan de KNHB besluiten een tuchtprocedure tegen de individuele speler te starten.

Komend weekend spelen we een wedstrijd in een regio waarvoor code oranje geldt of waar de laatste tijd veel positieve tests zijn geregistreerd. Mogen we weigeren daar naartoe af te reizen en de wedstrijd te spelen?

De KNHB volgt de richtlijnen van de overheid en bij een code oranje is er alleen noodzakelijk verkeer toegestaan. De verwachting is dat er dan niet kan worden gespeeld en wedstrijden worden verplaatst. Het kan echter zijn dat de veiligheidsregio anders beslist. Bij een code oranje zal de KNHB dan ook z.s.m. achterhalen of wedstrijden wel of niet mogelijk zijn.

Ik weet dat een van de teamleden van het team van de tegenstander wegens corona ontbreekt en dat hij de laatste dagen wel heeft meegetraind of gespeeld bij dit team. Wordt de wedstrijd uitgesteld?

Indien een speler positief getest wordt, bepaalt de GGD wat de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de rest van het team zijn om wedstrijden te spelen. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als "overige niet nauwe contacten". De rest van het team mag in dat geval, mits klachtenvrij, gewoon deelnemen aan wedstrijden. De KNHB volgt met betrekking tot dit onderwerp de GGD en de wedstrijd blijft in de planning staan.

Daarbij bestaan er altijd mogelijkheden om wedstrijden te verzetten indien beide teams hierin instemmen. Hiervoor zijn de geldende regels iets verruimd. Zie hiervoor de vraag 'Mogen we zelf, na overleg met onze wedstrijdsecretaris, wedstrijden verplaatsen naar andere speeldagen zoals de zondag of een doordeweekse avond?'.

Heeft de KNHB specifieke tips voor scheidsrechters en hoe zij moeten omgaan met het toezicht op de coronaregels?

Ja, er is een instructie gemaakt en deze kun je hier inzien.

Welke informatie heeft de KNHB voorhanden voor spelers, teambegeleiders, scheidsrechters en toeschouwers?

Heb je de documenten en Q&A geraadpleegd en wordt je vraag nog niet beantwoord, stel dan je vraag door een e-mail competitie@knhb.nl als het competitiegerelateerde vragen betreft. Andere vragen kun je sturen aan knhb@knhb.nl.

Is het verstandig om kleedkamers te gebruiken?

De KNHB adviseert kleedkamers niet te gebruiken voor teambesprekingen en het omkleden voor of douchen na de wedstrijden. Vraag spelers dus omgekleed naar de wedstrijden te komen en na de wedstrijd thuis te douchen. De ruimte in de kleedkamers is immers vaak te beperkt om de 1,5 meter goed te faciliteren. Bovendien is het noodzakelijk na gebruik de kleedkamers vaker te reinigen en dat zorgt vaak voor praktische problemen. Dit advies geldt ook voor onze spelers tot en met 12 en tot en met 18 jaar.

Wel kan een kleedkamer gebruikt worden om tijdens de wedstrijd de spullen van een team op te slaan. Zeker bij wedstrijden van standaardteams is dat, gezien de hoeveelheid spullen, handig. Let dan wel op wie de ruimte betreedt, de spullen opbergt en weer teruggeeft aan de speler en beperk het ‘traffic’ in en rond de kleedkamers tot zo weinig mogelijk personen.

In de Hoofdklasse, Promotieklasse, Overgangsklasse en Gold Cup wordt gespeeld met ballenkinderen. Kan dat nog steeds?

Nee, aangezien de veiligheid van de ballenkinderen niet kan worden gegarandeerd, is het niet verstandig wedstrijden op dit moment met ballenkinderen te spelen:

 • De 1,5 meter afstand tot deze kinderen (veelal 13 jaar of ouder) is onvoldoende te waarborgen ten opzichte van spelers, publiek, scheidsrechters, cameramensen en fotografen.
 • Het aantal te huisvesten toeschouwers komt met extra maatregelen rond ballenkinderen nog verder onder druk te staan.
 • Het werken met jongere kinderen (12 jaar of jonger) is wegens veiligheid en het spelen van avondwedstrijden geen optie (Hoofdklasse).

Ook is het om veiligheidsredenen niet toegestaan meerdere ballen rondom het veld te leggen omdat deze ballen een risico kunnen vormen voor spelers en scheidsrechters. Er wordt daarom tijdens de wedstrijden gebruik gemaakt van één wedstrijdbal. Zodra de actualiteit dit toelaat, zal de KNHB dit besluit heroverwegen.

Wanneer wordt de competitie stilgelegd of gestopt?

De KNHB streeft ernaar de competitie zoveel mogelijk te laten spelen zoals deze is gepland. De competities worden alleen stilgelegd indien overheidsrichtlijnen daartoe aanleiding geven. Vorig seizoen werd het spelen van competitie b.v. door de overheid tijdelijk expliciet verboden. Op het moment dat zo’n verbod (landelijk, regionaal of per plaats) wordt afgekondigd, volgt de KNHB die richtlijn en legt de KNHB de betreffende competities stil. Uitgangspunt is dat deze wedstrijden zo snel als mogelijk worden ingehaald. Daarbij geldt dat competitiewedstrijden voor gaan op alle andere wedstrijden, zoals b.v. in de Silver Cup en Gold Cup.

Het seizoen loopt tot de start van de zomervakanties van 2021 (10 juli 2021). Indien noodzakelijk zal de KNHB deze gehele periode gebruiken om competities af te ronden. Als, zoals tijdens het afgelopen seizoen 2019-2020, op een bepaald moment blijkt dat de competities naar aller waarschijnlijkheid niet kunnen worden afgerond, dan zal de KNHB eerder het besluit nemen competities te beëindigen.

Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?

Een tijdelijke of definitieve stop wegens het coronavirus kan ook komend seizoen niet worden uitgesloten. Ook kan niet worden uitgesloten dat er op individueel niveau wedstrijden worden afgelast b.v. door een verplichte quarantaine voor het gehele team. De KNHB gaat als volgt om met tijdelijke stops en afgelaste wedstrijden:

Alle competities behoudens de Hoofdklasse:

 • De KNHB streeft ernaar om alle geplande wedstrijden te spelen;
 • Wedstrijden die individueel of wegens een tijdelijke stop worden afgelast, worden zodra dat mogelijk is opnieuw ingepland. Daarbij houden we uiteraard rekening met eventuele quarantaine periodes. De KNHB zal in eerste instantie gebruik maken van de geplande inhaaldagen maar kan ook, indien dit van belang is voor het verloop van de competitie, besluiten op andere momenten wedstrijden in te plannen;
 • Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan de KNHB besluiten eventuele play-offs en kampioenschappen te laten vervallen en/of de competities te verlengen tot de start van de eerste zomervakanties (10 juli 2021);
 • Zodra de KNHB voorziet dat de competities niet meer volledig kunnen worden uitgespeeld, dan kan de KNHB het competitieformat aanpassen. Zie hiervoor het antwoord op de vraag “Wanneer gaat de KNHB over tot aanpassing van het competitieformat?”
 • Indien de competities definitief, op basis van beslissingen van de overheid, moeten worden stilgelegd, dan heeft de KNHB aanvullende bepalingen opgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties. Zie hiervoor de vraag “Indien ook komend seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?”

Aanvullingen specifiek m.b.t. de Hoofdklasse:

Wegens het grote belang van de Hoofdklasse voor het Nederlandse hockey is een aantal aanvullende regelingen ingesteld om te zorgen dat binnen de Hoofdklasse alle wedstrijden worden gespeeld. Uiteraard gaat de KNHB hiertoe alleen over als het volledig uitspelen van de Hoofdklasse in het gedrang is:

 • Wedstrijden kunnen worden omgedraaid en op de locatie van de tegenstander worden gespeeld;
 • Wedstrijden kunnen worden verplaatst naar een externe locatie (niet bij een van beide wedstrijddeelnemers) of centraal worden gespeeld;
 • Wedstrijden kunnen doordeweeks worden ingepland;
 • Er kunnen meerdere wedstrijden per weekend worden gepland;
 • Het competitieseizoen kan worden verlengd tot de start van de zomervakantie (10 juli 2021) indien dat noodzakelijk is om de gehele competitie uit te spelen. Uiteraard kan dit alleen als de internationale kalender hiertoe de ruimte geeft omdat bijvoorbeeld internationale wedstrijden geen doorgang kunnen vinden;
 • Wedstrijden worden zonder publiek gespeeld.

Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?

De KNHB zal er alles aan doen om alle geplande wedstrijden te spelen. Hoe de KNHB met afgelaste wedstrijden omgaat staat opgenomen in de vraag “Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden”. Zodra de KNHB ziet dat het vanwege te weinig speeldagen niet meer mogelijk is om competities in de normale vorm af te ronden, dan kan de KNHB besluiten het competitieformat aan te passen om zo alsnog in aangepaste vorm de competities uit te spelen, en toe te werken naar kampioenschappen, promoties en degradaties. Hieronder is de beslisboom opgenomen die de KNHB hierbij hanteert. Het is daarbij van groot belang aan te tekenen dat veel verschillende situaties mogelijk zijn en dat deze beslissingsboom derhalve de richting is die wordt aangehouden. De KNHB neemt echter het uiteindelijk besluit en kan daarbij, gegeven een specifieke situatie van deze beslissingsboom afwijken of stappen overslaan.

Beslissingsboom
(te gebruiken wanneer de KNHB de inschatting maakt dat de competitie in de huidige vorm niet meer kan worden afgerond, ook niet door verlenging van het seizoen):

1.    De aan het eind van het seizoen geplande play-offs en/of kampioenschappen komen te vervallen en die data worden gebruikt om de reguliere competitie af te wikkelen*;

Als dat niet meer mogelijk is:

2.    De competitie wordt stopgezet nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**. Op basis van de stand op dat moment wordt de poule in 2 poules verdeeld (een kampioens-/promotiepoule én een degradatiepoule) verdeeld en speelt iedereen nog 1x tegen elkaar voor een beslissing inzake kampioenschap, promotie en degradatie.

a.    Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;

Als dat niet meer mogelijk is:

b.    Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand van de nieuw gevormde poules*;

Als dat niet meer mogelijk is:

3.    Er wordt op basis van de stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**, een play-offserie ingepland. Poules worden verdeeld in 3 groepen van 4 en elke poule speelt in halve finales en een finale of ¾ ronde om eindposities. De wedstrijd op positie drie en vier wordt alleen gespeeld indien het noodzakelijk is een team op deze positie vast te stellen;

Als dat niet meer mogelijk is:

4.    De competitie wordt beëindigd en de KNHB besluit hoe hiermee om wordt gegaan. Zie hiervoor de vraag “Indien ook komend seizoen de competities helaas niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?

 

*  Directe promoties of degradaties worden doorgevoerd. Teams die zich plaatsen voor play-outs tegen de degradatie behouden toch hun plek, teams die zich plaatsen voor de play-offs om promotie promoveren niet. In de Hoofdklasse is de kampioen aan het einde van de reguliere competitie de kampioen.

** De KNHB kan besluiten, b.v. door een tussentijdse tijdelijke lockdown, om wedstrijdrondes te wisselen met als doel er vopr te zorgen dat eerst elk team één keer tegen elk ander team in de poule speelt en dat daarna de returns worden gespeeld.

Indien ook komend seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB dan hiermee om?

De KNHB doet er alles aan om alle wedstrijden te gaan spelen (zie vraag ‘Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?’). Als dat niet kan zal de KNHB overgaan tot aanpassing van het competitieformat (zie vraag ‘Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?’). Mocht het ondanks dit alles niet mogelijk zijn om competities uit te spelen, dan heeft de KNHB vastgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties:

Mocht een competitie worden stilgelegd en definitief niet kunnen worden uitgespeeld, dan zijn er drie opties:

1.    Minimaal 75%* van alle wedstrijden in een geplande competitie is gespeeld. Op dat moment wordt de actuele stand gebruikt om tot een eindrangschikking te komen. De ranglijst wordt dan nog steeds op basis van het Bondsreglement bepaald maar dan op basis van gemiddelden. Nummer 1 is diegene met het hoogste aantal gemiddelde punten etc.

2.    Alle teams hebben reeds één of twéé (in competities die 3x tegen elkaar spelen) keer tegen elkaar gespeeld. De stand na zo’n volledige ronde wordt gebruikt als eindstand van de competitie en beslist het kampioenschap en promotie of degradatie;

3.    Mochten nog niet alle teams één keer tegen elkaar hebben gespeeld**, dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd en volgt er géén promotie of degradatie en benoeming van een kampioen. Teams worden in het nieuwe seizoen in dezelfde klasse ingedeeld;

 

* afronden op gehele getallen naar beneden

** Bij twee op elkaar aansluitende niveaus kan het voorkomen dat voor de ene competitie wel een eindstand kan worden vastgesteld en voor de andere niet. Als hierdoor problemen ontstaan over promotie en degradatie dan wordt alsnog de stand gebruikt van de niet uitgespeelde poule.

Voorbeeld: In de Hoofdklasse zijn 12 rondes gespeeld, in de Promotieklasse 10. Dit betekent dat op basis van de stand na 11 wedstrijden wel een team degradeert uit de Hoofdklasse maar niemand promoveert uit de Promotieklasse. In die situatie zal de nummer 1 van de Promotieklasse op dat moment toch promoveren. Indien er door de teams een verschillende aantal wedstrijden in die poule is gespeeld, dan wordt gekeken naar gemiddelden om dit besluit te nemen.

Het competitieformat van de Hoofdklasse is tussentijds aangepast of de Hoofdklasse is niet uitgespeeld. Wie heeft dan recht op de EHL tickets voor het opvolgende seizoen

Als de competities in een van de formats (zie vraag: wanneer gaat de KNHB over tot aanpassing van het competitieformat?) wordt afgerond, dan worden de EHL tickets als volgt verdeeld:

Variant 1 (reguliere competitie wordt uitgespeeld, geen play-offs)

 • nummers 1 tot en met 3 (heren) en nummers 1 en 2 (dames) van de reguliere competitie.

Variant 2a (reguliere competitie wordt na 11 rondes gestopt en er wordt doorgespeeld in een kampioenspoule met 6 teams, daarna volgen play-offs)

 • nummers 1 tot en met 3 (heren) en nummers 1 en 2 (dames) van de play-offs.

Variant 2b (reguliere competitie wordt na 11 rondes gestopt en er wordt doorgespeeld in een kampioenspoule met 6 teams, daarna is er géén tijd voor play-offs meer)

 • nummers 1 tot en met 3 (heren) en nummers 1 en 2 (dames) in de eindstand van de promotiepoule.

Variant 3

 • nummers 1 tot en met 3 (heren) en nummers 1 en 2 (dames) van de play-offs die na het spelen van de halve competitie zijn gepland.

Als de competities niet worden afgerond (zie vraag: ‘Indien ook komend seizoen competities helaas niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?”) dan worden de EHL tickets als volgt toegewezen:

 • Als meer dan 75%* van alle wedstrijden is gespeeld, dan wordt de ranglijst opgemaakt op basis van gemiddelden (gemiddeld aantal wedstrijdpunten, vervolgens gemiddeld aantal gewonnen wedstrijden etc.) en op basis van die ranglijst plaatsen bij de heren de nummers 1, 2 en 3 en bij de dames de nummers 1 en 2 zich voor de EHL;
 • Als minder dan 75%* van alle wedstrijden is gespeeld, dan wordt de ranglijst opgemaakt op basis van de stand nadat ieder team elkaar 1x heeft gezien en op basis van die ranglijst plaatsen bij de heren de nummers 1, 2 en 3 en bij de dames de nummers 1 en 2 zich voor de EHL.
 • Als nog niet iedereen elkaar 1x heeft gezien en de KNHB heeft besloten dat de stand ook niet kan worden gebruikt voor kampioenschap, promotie en degradatie dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd. De KNHB zal dan de EHL tickets toewijzen (mits dit binnen de regelgeving van de EHF wordt toegestaan) aan de teams die het tijdens de laatste vijf seizoenen (die hebben geleid tot een kampioenschap, promotie of degradatie) het beste hebben gepresteerd in de Hoofdklasse. Elk seizoen telt gelijk en op basis van de positie op de ranglijst (deels bepaald door de play-offs) krijgt een team minimaal 1 en maximaal 12 punten. Mocht het aantal punten gelijk zijn, dan bepaald de volgorde op de ranglijst van het laatste seizoen van de 5 seizoenen.

* afronden op gehele getallen naar beneden

Mijn team heeft wegens een regionale lockdown veel minder of geen wedstrijden kunnen spelen terwijl de competitie al wordt heringedeeld of wordt beëindigd. Hoe gaat de competitieleiding met deze situatie om?

Dit is een lastige vraag aangezien er vele casussen te bedenken zijn waarbij iedere keer een specifiek antwoord zal gelden. De KNHB hanteert als uitgangspunt deze beslissingsboom:

 • Meer dan 75% van de competitie is gespeeld. De eindstand wordt dan opgemaakt op basis van de reguliere regels, op basis van gemiddelden. Ten eerste geldt dan het gemiddeld aantal wedstrijdpunten, ten tweede het gemiddeld aantal gewonnen wedstrijden etc.;
 • Elk team in de competitie heeft al een keer tegen alle andere tegenstanders gespeeld. De eindstand wordt dan opgemaakt op basis van de stand nadat elk team elkaar één keer heeft ontmoet;
 • De teams hebben elkaar nog niet allemaal één keer gezien. De competitie wordt als niet uitgespeeld beschouwd tenzij de KNHB op basis van de situatie op dat moment besluit dat de competitie toch zo kan worden beschouwd. Indien nodig zal de KNHB besluiten hoe wordt omgegaan met plaatsing voor de vervolgcompetities of het nieuwe seizoen. Daarbij kan de stand tot moment van beëindigen als richting worden gebruikt voor hun beslissing.

Waarom zijn er specifiek voor de Hoofdklasse andere regelingen van kracht dan voor alle andere competities?

De KNHB heeft besloten voor de Hoofdklasse afwijkende regelingen vast te stellen omdat het voor het hockey in zijn algemeen van groot belang is dat deze competitie, met uitstraling naar het gehele land via TV en de internationale hockeywereld, volledig kan worden afgewikkeld. Daarnaast kan met deelname aan de Hoofdklasse ook kwalificatie worden afgedwongen voor Europese titeltoernooien.

Mijn team speelt in de Hoofd-, Promotie- of Overgangsklasse en wegens corona zijn er teveel spelers niet beschikbaar. Mag ik spelers buiten de spelerslijst inzetten?

Elke vereniging is verplicht wedstrijden te spelen en een representatief elftal op te stellen. Is het team/de vereniging hiertoe echt niet in staat (doordat er te weinig mogelijkheden zijn binnen de spelerslijst), dan is het mogelijk een verzoek in te dienen bij de competitieleiding om spelers van buiten de spelerslijst in te zetten. Deze spelers die je wilt inzetten, moeten wel op 1 september 2020 lid van je vereniging zijn en mogen tijdens het seizoen nog niet voor een andere club zijn uitgekomen.

Het aantal spelers op de spelerslijst zelf (22) wordt niet uitgebreid. Ook gelden dezelfde deadlines als regulier. Wel krijgt een vereniging de kans om tot een week na de deadline de spelerslijst nog aan te passen indien een buitenlandse speler niet tijdig beschikbaar is. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via competitie@knhb.nl.

Een van onze spelers is positief getest op corona. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregelen?

Bij een positieve test zal de GGD inschatten of de rest van het team kan spelen. Alleen als de GGD adviseert dat het gehele team niet kan spelen wegens, worden wedstrijden uitgesteld. Anders dient er te worden gespeeld en zorgt het team er zelf voor dat het binnen de gestelde regels over voldoende spelers beschikt.

Alleen als kan worden aangetoond dat een team 6 of meer spelers mist door het coronavirus (positieve tests, dringend geadviseerde of verplichte quarantaines) bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd uit te stellen. Dit dient dan door de vereniging aangevraagd te worden via het districtskantoor of competitie@knhb.nl. Een dergelijke aanvraag moet worden ingediend zodra bekend is dat deze situatie van toepassing is, maar minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd. Onderbouwing van de aanvraag dient te worden meegestuurd. Indien de competitieleiding akkoord gaat met uitstel, wordt de betreffende wedstrijd zo snel als mogelijk is alsnog gespeeld.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, mag hij of zij naar de kinderopvang, naar de basisschool of naar sporttraining/wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. Deze richtlijn is geldig in heel Nederland.

Financieel

Hoe gaan wij om met de financiële impact op onze vereniging / Welke regelingen zijn er?

De KNHB ontvangt op dit moment veel vragen van financiële aard. Om aan al die vragen aandacht te kunnen besteden, hebben we hier een specifieke pagina aan gewijd getiteld Corona: financiële vragen en mogelijkheden. Op deze pagina vind je diverse financieel gerelateerde vragen en onderwerpen, bijvoorbeeld over  de diverse regelingen, werkgeversvraagstukken of contributiezaken.

Hebben jullie tips voor het onderhouden van het contact met onze sponsoren gedurende deze periode?

We raden aan om in ieder geval contact op te nemen met je sponsoren en interesse te tonen naar hun situatie. Stel voor om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken of jullie elkaar kunnen helpen tijdens deze periode. Misschien kunnen jullie een gezamenlijke actie opzetten voor de leden of jullie gezamenlijk inzetten voor een maatschappelijk initiatief in de (lokale) samenleving. Houd in gedachten dat een goed contact in tijden van deze de samenwerking op de langere termijn ten goede kan komen.

Er zijn al meerdere initiatieven ontplooid door hockeyverenigingen. Op deze pagina op de website vind je een aantal voorbeelden ter inspiratie.

Hoe gaan we om met de afspraken in lopende contracten met sponsoren, (eventuele) verlenging van contracten en/of het afsluiten van nieuwe sponsorcontracten?

Zorg dat je goed voor ogen hebt wat het huidige sponsorbeleid is. Zijn er dingen veranderd in de behoefte van de sponsoren? Welke afspraken kunnen jullie nog nakomen, welke niet? En kijk ook vooruit, wellicht kunnen sommige sponsoren hun contract bijvoorbeeld vervroegd verlengen of een toekomstige factuur eerder voldoen.

Een goed contact met je sponsoren en gezamenlijk inspelen op de actualiteit kan hier ook bij helpen. Op deze pagina op de website vind je een aantal voorbeelden van initiatieven van andere verenigingen ter inspiratie.

Juridisch

Hebben jullie ook juridische informatie voor ons?

In opdracht van NOC*NSF is een juridische FAQ opgesteld door DAS voor de sport. Deze geeft antwoord op de meest gestelde vragen rondom de door de overheid afgekondigde noodmaatregel ter bestrijding van het coronavirus. Deze FAQ wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden zodat hij steeds completer wordt.
Aan deze Q&A kun je geen rechten ontlenen!

De meeste vragen zijn ruim geformuleerd zodat de situatie voor veel verenigingen herkenbaar is. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk is tot een specifiek, juridisch en praktisch toepasbaar antwoord te komen.

Daarnaast zijn bij veel vragen de antwoorden afhankelijk van de overeenkomsten die in die situaties overeengekomen zijn. De antwoorden kunnen dan alleen richting geven en dan nog is het mogelijk dat de omstandigheden van het specifieke geval een andere oplossing geven.

Opleidingen

Ik ga een opleiding van de KNHB volgen. Worden de bijeenkomsten fysiek of online gehouden?

De bijeenkomsten worden fysiek gehouden maar vanzelfsprekend wel binnen de geldende maatregelen. Dit betekent dat de theoriesessies in het clubhuis plaatsvinden en het praktijkgedeelte op het veld. Dit is alleen mogelijk wanneer er binnen het clubhuis de mogelijkheid is om tussen alle volwassenen 1,5 meter afstand te houden. De jeugd van 13 t/m 17 jaar hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen. Verenigingen die hier geen invulling aan kunnen geven, bieden wij een online alternatief waarbij de theoriegedeeltes online (en dus niet fysiek) plaatsvinden en de praktijkgedeeltes op het veld tijdens een fysieke bijeenkomst.

Moet er tijdens de praktijkgedeeltes op het veld ook 1,5m afstand gehouden worden?

Wanneer je niet deelneemt aan het hockeyspel moeten volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden en de jeugd van 13 t/m 17 jaar 1,5 meter afstand van volwassenen. Dat betekent dat alleen tijdens het uitvoeren van een oefening de afstand niet noodzakelijk is.

 

Wij organiseren op de vereniging een CS-examen. Wat zijn hier de richtlijnen voor?

Het aantal deelnemers bij een CS-examen hangt af van de grootte van de ruimte waar het examen plaatsvindt. De 1,5 meter tussen alle volwassenen en de 1,5 meter tussen de jeugd van 13 t/m 17 jaar en volwassenen moet altijd gewaarborgd kunnen worden. Kun je het examen ergens anders houden waar meer ruimte is, dan is dit natuurlijk toegestaan. Wij adviseren alle deelnemers te vragen zelf een pen mee te nemen voor het invullen van het examenformulier.

Wat gebeurt er met een opleiding wanneer de desbetreffende regio code rood krijgt?

De KNHB heeft altijd een online alternatief klaar staan. Dit betreft dan overigens alleen de theoriegedeeltes van de opleiding. Wanneer een regio op code rood gaat of een andere verandering in de maatregelen resulteert in noodzakelijke aanpassingen, bekijken we met de betreffende leercoaches en cursisten of deze digitaal afgerond kan worden. Anders stellen we de opleiding uit. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de leercoach.

Door een positieve testuitslag of andere corona-gerelateerde verschijnselen kan ik niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor mijn opleiding. Wat moet ik doen?

Neem in dit geval contact op met de desbetreffende contactpersoon van het KNHB Expertisecentrum. Die gaat samen met jou op zoek naar een ander moment waarop je deze workshop(s) in kan halen. In tegenstelling tot het verleden heb je nu een kalenderjaar lang de kans om de gemiste workshops in te halen.

Wat zijn jullie belangrijkste adviezen voor alle wedstrijddeelnemers/cursisten?

Onze belangrijkste adviezen sluiten aan bij de adviezen c.q. richtlijnen van de overheid. We roepen iedereen dringend op om deze zoveel mogelijk op te volgen zodat we met elkaar kunnen blijven sporten. Denk aan de volgende zaken:

 • Houd voldoende afstand ten opzichte van elkaar buiten de wedstrijden en tijdens rustmomenten;
 • Houd ook tijdens trainingen waar dat mogelijk is voldoende afstand;
 • Ontsmet periodiek je handen en bij voorkeur voor start en na einde van wedstrijden en trainingen;
 • Blijf thuis als je klachten hebt;
 • Het DWF laat zien wie een wedstrijd heeft gespeeld, registreer ook wie aanwezig was tijdens een training of oefenwedstrijd. Vergeet niet ook de begeleiding te registreren. Dit helpt een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.

Mag een speler/cursist deelnemen aan wedstrijden, trainingen en/of opleidingen als hij of zij corona heeft of van de GGD voor een periode in quarantaine moet?

Nee, dat mag absoluut niet. Deze speler/cursist dient de overheidsregels te volgen en (in geval van een positieve test op corona) samen met zijn of haar huisgenoten thuis te blijven. De GGD zal aangeven welke regels gelden voor andere betrokkenen. Deelname aan wedstrijden, trainingen, opleidingen en andere clubactiviteiten is, zolang de speler/cursist corona heeft of in quarantaine zit, verboden.

Mocht een speler, die bekend is met het feit dat hij of zij corona heeft of in quarantaine had moeten zitten, toch deelnemen aan een wedstrijd, dan ziet de KNHB deze speler als een niet speelgerechtigde speler volgens artikel 5.3 van het bondsreglement en kunnen competitiemaatregelen tegen het team worden opgelegd. Daarnaast kan de KNHB besluiten een tuchtprocedure tegen de individuele speler te starten.

Overig

Hebben jullie tips om besmetting te voorkomen?

Om besmetting te voorkomen, is het belangrijk om de hygiëneregels van het RIVM op te volgen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.

Ik heb een andere vraag

Op de site van NOC*NSF vind je in het dossier ‘Coronavirus en sport’ antwoorden op veel voorkomende vragen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier tussen.

Vind je ook daar het antwoord niet, stuur dan een mail naar knhb@knhb.nl.  Wij proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Protocol

Hoe trainen we volgens protocol?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een algemeen sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sportprotocol is hier te lezen.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand van elkaar houden?

Per 1 juli geldt dat jeugd tot 18 jaar geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassen trainers en coaches moeten altijd de 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot kinderen. Sportende volwassenen hoeven per 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden tijdens het sporten, buiten het veld moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand.

Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

Voor meer informatie, check het sportprotocol.

Hoe zit het nu precies met die leeftijdsgrenzen?

De grenzen zijn hard gesteld door het RIVM. Per 1 juli geldt dat jeugd tot 18 jaar zowel tijdens trainingen/wedstrijden als buiten het veld geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassenen van 18 jaar en ouder hoeven per 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden tijdens trainingen/wedstrijden, maar buiten het veld moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand. Neem wel de aanvullende bepalingen in het sportprotocol in acht!

Mogen trainers boven de 65 jaar training geven?

Het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

Hoe moeten we onze materialen reinigen?

In het algemeen sportprotocol is de volgende passage opgenomen: zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes)
De rijksoverheid geeft in andere woorden hetzelfde advies: Het is belangrijk sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Ook het RIVM geeft aan dat gebruikelijk onderhoud van materiaal voldoende is.

Wij willen een hockeykamp/trainingskamp aanbieden op onze club voor jeugddoelgroepen, mag dat?

Sportkampen die zijn aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR of HISWA-RECRON hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd.

Dit protocol is 11 juni goedgekeurd door de overheid. Dat maakt het per 1 juli voor de sportkampen-organisatoren mogelijk sportkampen, al dan niet met overnachting, te organiseren op sportverenigingen. De organisator is verantwoordelijk voor naleving van het protocol dat bestaat uit drie documenten (tot en met 12 jaar, 13 tot en met 18 jaar en dagactiviteiten). Deze drie protocollen kun je in lezen op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/.

Let op: tijdens de sportactiviteiten geldt ook het sportprotocol.

NOC*NSF heeft daarnaast een protocol ontwikkeld, gebaseerd op de het algemeen sportprotocol en de protocollen van de sportkamporganisaties. Je vindt deze opzet hier: nocnsf-protocol-zomerkampen-2020-v1

Zijn kinderen, die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging maar (nog) niet lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?

Ja, als verzekerde leden voor de verplichte ongevallenverzekering van de KNHB zijn verzekerd (aspirant) leden en (aspirant)vrijwilligers van de verenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.

Is er een toolkit beschikbaar met posters die verenigingen kunnen gebruiken?

Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF een handige toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de routing en bepaalde regels die gelden op het complex aan te geven.

Hoe gaan we om met eventuele blessures?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen.

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Hoe gaan we om met publieksaantallen en toeschouwers bij sportwedstrijden?

In het Sportprotocol Verantwoord Sporten is opgenomen wat er per 1 juli van verenigingen (en sporters/bezoekers) verwacht wordt als het gaat om publieksaantallen en toeschouwers bij sportwedstrijden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gesproken over placering, aantallen (per wedstrijdlocatie waarbij een veld ook een wedstrijdlocatie kan zijn) en routing. Wij zijn ons ervan bewust dat de opmerkingen in het protocol nog enige handvatten en verduidelijking verdienen. Daarom hebben NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden een handreiking als checklist opgesteld over dit specifieke onderwerp. Deze checklist vind je op de protocollenpagina.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team, dan is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1 ½ meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, mag hij of zij naar de kinderopvang, naar de basisschool of naar sporttraining/wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. Deze richtlijn is geldig in heel Nederland.

Regionale maatregelen sport en coronavirus (maatregelen van 18 september)

Geldt de meldplicht voor samenkomsten met meer dan 50 personen in de betreffende regio’s ook voor de sportsector?

Ja, de meldplicht geldt in de genoemde veiligheidsregio’s voor elke afzonderlijke ruimte binnen  en op buitensportaccommodaties waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in een keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.

Hebben deze maatregelen effect op de aantallen die op of in een sportaccommodatie mogen zijn?

Deze maatregel raakt de sport niet wat toegestane aantallen betreft tenzij een sportteam zelf uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifiek gezelschap van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.

Welke gezelschappen van boven de 50 personen zijn verboden in deze regio’s?

Voor ‘gezelschappen’ geldt de begrenzing van 50 personen. Dit geldt NIET in de sport. Dit zou wel gelden als er teams zouden zijn van meer dan 50 personen (die er in geen enkele sport zijn), of als een groep van meer dan 50 personen met elkaar naar een fitnesscentrum of sportvereniging zou gaan, wat niet het geval is.

Bij wie moet de vereniging die in een van de genoemde veiligheidsregio’s ligt een samenkomst van meer dan 50 personen melden?

De veiligheidsregio’s die het betreft zullen dit proces zelf vormgeven. Dat melden kan in een keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.

Tot duidelijk is hoe er bij de veiligheidsregio’s gemeld moet worden is ons advies contact op te nemen met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden.

Wie kan op de vereniging de rol van toezichthouder vervullen?

In de meeste sportprotocollen is een corona-coördinator voorgeschreven. Deze persoon is aanspreekpunt voor de handhaving bij de sportaanbieder. Deze persoon vervult ook de rol van toezichthouder. Belangrijk is dat deze corona-coördinator bekend is met naam en telefoonnummer, dit kunnen meerdere personen zijn.

Is de toezichthouder aansprakelijk als er bij een vereniging corona-regels worden overtreden?

Nee, de toezichthouder is niet aansprakelijk, maar dient wel toe te zien op het naleven van de regels.

Moet de toezichthouder één persoon zijn of kan die rol over dag afgewisseld worden?

De rol van toezichthouder kan afgewisseld worden, mits de rol te allen tijde herkenbaar belegd is.

Wat is het effect van de maatregelen voor het clubhuis (met bar)?

Vanaf 0.00 ‘s nachts geen nieuwe bezoekers en de muziek gaat eveneens uit om 0.00 ‘s nachts. Uiterlijk om 01.00 is de sportkantine dicht.

Trainen

Hoe gaan we om met eventuele blessures?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen.

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Mogen wij in deze periode nog een (oefen)toernooi organiseren?

De persconferentie van de overheid op 18 augustus was duidelijk: het virus grijpt helaas nog steeds om zich heen en het is daarom van groot belang dat we ons allemaal aan de basisregels houden. Ook op en rond de hockeyvelden. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat we in deze bijzondere periode kunnen blijven hockeyen en competitie kunnen spelen.

Tijdens toernooien zijn veel mensen langere tijd aanwezig op een locatie (wachtende teams, begeleiders, toeschouwers). De 1,5 meter regel, eventuele noodzakelijke reserveringen en andere maatregelen zijn onder die omstandigheden moeilijker te handhaven. Daarom adviseert de KNHB verenigingen en teams zich op dit moment te beperken tot het spelen van wedstrijden en toernooien achterwege te laten. Probeer waar mogelijk oefenwedstrijden regionaal te organiseren zodat onnodig reizen over langere afstanden niet noodzakelijk is.
Kies je er toch voor een toernooi te organiseren dan wel te bezoeken, zorg dan dat je je aan alle geldende regels en maatregelen houdt, én dat je deze ook kunt handhaven. Neem ook contact op met de gemeente. De organiserende vereniging is uiteindelijk verantwoordelijk voor naleving van de regels op haar complex.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, mag hij of zij naar de kinderopvang, naar de basisschool of naar sporttraining/wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. Deze richtlijn is geldig in heel Nederland.

Zaalhockey

Wanneer neemt de KNHB een besluit over het doorgaan van de zaalhockeycompetities?

De KNHB neemt in de eerste twee weken van oktober een besluit over het doorgaan van de zaalhockeycompetitie. Op basis van de huidige overheidsrichtlijnen kan de competitie doorgang vinden maar tegelijkertijd heeft de KNHB wel twijfels. Deze twijfels liggen met name in de financiële risico’s die zowel de verenigingen als KNHB aangaan (zaalhuren, neerzetten van blaashallen), en de door corona vereiste extra inzet van vrijwilligers in een periode die toch al veel vraagt van verenigingen. Om de financiële druk te verlichten bij verenigingen zijn ook alternatieve veldcompetities in de winterperiode een mogelijkheid.  De komende twee weken gebruikt de KNHB om aanvullende informatie inzichtelijk te krijgen.

Wanneer moeten de teams worden opgegeven voor de zaalhockeycompetitie?

De oorspronkelijke deadline, 22 september, is een week verlaat. Uiterlijk 29 september dienen de verenigingen hun teams op te geven. Mocht de KNHB daarna besluiten dat de zaalhockeycompetitie niet doorgaat, dan is de vereniging uiteraard geen inschrijfgeld verschuldigd.

Zijn er kosten aan verbonden als we na opgave toch nog teams willen terugtrekken?

In beginsel wel. De KNHB huurt in nagenoeg alle districten de hallen in en gaat daartoe verplichtingen aan. Uiteraard zal de KNHB bij een terugtrekking nagaan of bij terugtrekking de kosten kunnen worden teruggebracht maar anders blijft de vereniging het inschrijfgeld verschuldigd. Er zal geen boete worden opgelegd. Als je later toch wilt terugtrekken, doe dat dan voordat de definitieve poule indelingen zijn gepubliceerd. Daarna ben je inschrijfgeld verschuldigd.

Gaan in de zaalperiode veld- of zaalwedstrijden voor?

Het is in ieders belang dat alle wedstrijden worden gespeeld, zowel van de veldcompetitie als de zaalcompetitie. Primair zal de zaalhockeycompetitie in de zaalperiode voorgaan. Het kan echter zijn dat op incidenteel niveau geschoven moet worden om een goed competitieverloop van zowel de veldhockeycompetitie als zaalhockeycompetitie te waarborgen.

Wordt er een alternatief aangeboden mochten de zaalhockeycompetities niet doorgaan?

De KNHB werkt op dit moment aan alternatieve competities mocht de zaalhockeycompetitie niet doorgaan. Zodra dit van toepassing is, zal meer informatie bekend worden gemaakt.

Kan een vereniging zelfstandig besluiten een jaar niet deel te nemen aan het zaalhockey?

Ja, dat kan. Elke vereniging besluit zelfstandig, zoals ieder seizoen. Niet deelnemen kan bij de senioren wel gevolgen hebben voor de indeling van de teams in het seizoen erna. De competitieleiding vult waar kan lege posities in een competitie op om zo een volledige competitie aan te bieden. Dat betekent dat teams die niet deelnemen het seizoen erna lager worden ingedeeld. Uiteraard probeert de competitieleiding dit te voorkomen waar kan.

Heren 1 of Dames 1 wil dit jaar wegens het coronavirus niet deelnemen aan het zaalhockey? Hoe wordt hiermee omgegaan in de indeling van volgend seizoen?

Niet deelnemen kan bij de senioren gevolgen hebben voor de indeling van de teams in het seizoen erna. De competitieleiding vult waar kan lege posities in een competitie op om zo een volledige competitie aan te bieden. Dat betekent dat teams die niet deelnemen het seizoen erna lager worden ingedeeld. Uiteraard probeert de competitieleiding dit te voorkomen waar dat kan.

Hoeveel personen mogen er in een hal aanwezig zijn?

Voor elke hal kan dit anders zijn, mede afhankelijk van richtlijnen van een gemeente/veiligheidsregio. Belangrijk is om hierover in contact te treden met de verhuurder van de desbetreffende hal.

Moeten we extra tijd inhuren zodat er meer ruimte is voor teams om tussen wedstrijden te wisselen én om de bank te desinfecteren?

Er is op dit moment maar een zeer beperkt aantal hallen dat deze eisen stelt. Ook overheidsrichtlijnen schrijven dit niet voor. Op dit moment is dit dus niet nodig. Mocht uiteindelijk meer tijd nodig zijn, dan kan de KNHB nog tot een aanpassing van de speelduur besluiten om zo wel te voldoen aan de richtlijnen. Zo‘n aanpassing heeft geen financieel gevolg voor de verenigingen.

Wie is er verantwoordelijk voor het toezicht op de coronaregels in de hallen?

De meeste sporthalverhuurders zullen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels bij de huurder neerleggen. Namens de vereniging of KNHB houdt de zaalleiding toezicht op het gedrag van alle bezoekers en deze persoon zal dus ook deze verantwoordelijkheid krijgen.

Welke eisen worden gesteld aan hallen ten aanzien van luchtventilatie?

Voor alle hallen gelden de richtlijnen voor de binnensport:

 • Minimaal éénmaal per uur moet de ruimte-inhoud met verse lucht geventileerd kunnen worden. Een dringend aanvullend advies is om eventueel de CO2-concentratie in de binnenruimte te (laten) meten op 10 cm van de vloer en op 1 meter van de vloer en beide op verschillende plekken in de hal. Dit is een indicatie voor de kwaliteit van de aanwezige lucht. In een goed geventileerde ruimte is het CO2-niveau kleiner of gelijk aan 800 ppm (parts per million). Maximaal is vanuit het Bouwbesluit 1.200 ppm toegestaan, maar dat is niet verstandig, zeker niet gedurende langere tijd.

Neem bij twijfel over de kwaliteit van de aanwezige lucht en/of de ventilatie vooral contact op met jouw leverancier, of met een lokaal installatiebedrijf voor ventilatiesystemen.

 • De ventilatienorm is 40 m3/uur per sporter/trainer en 20 m3/uur per overige aanwezige in de hal. Indien dit in totaal lager is dan de inhoud van de hal, dan geldt dat de inhoud van de hal ten minste 1 maal per uur moet kunnen worden ververst met buitenlucht. Pas altijd de strengste norm toe.

Tips voor de hallen:

·        Wijs gasten op de richtlijnen van het RIVM (handen wassen, afstand houden, thuis blijven bij klachten etc.).

·        Volg de ventilatierichtlijnen op.

·        Plaats CO2 meters om de luchtkwaliteit te testen.

We hebben een eigen blaashal of zaal. Geldt het besluit van de KNHB ook voor ons?

De KNHB neemt alleen besluiten over de competitie en kan adviseren ten aanzien van trainingen en andere verenigingsactiviteiten. Primair kan een vereniging er natuurlijk zelf voor kiezen wel de eigen hal te gebruiken en intern een eigen competitie en/of trainingen te organiseren.

Wat zijn de risico's met betrekking tot het spelen in een blaashal?

Blaashallen dienen aan dezelfde eisen te voldoen als een andere (binnen)hal, ook qua ventilatie.

Deel deze pagina