Veelgestelde vragen over gevolgen coronavirus voor hockeysport

De KNHB ontvangt van verenigingen veel vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. We hebben alle veelgestelde vragen en de antwoorden op deze pagina per categorie gebundeld. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen.

Onderstaande vragen zijn aangepast naar de situatie per 15 januari 2022. De komende dagen zullen wij – indien nodig – veelgestelde vragen toevoegen. Het kan ook zijn dat sommige informatie de komende dagen wordt aangepast op advies van en/of in overleg met VWS of NOC*NSF. Blijf deze pagina daarom in de gaten houden.

Veelgestelde vragen

Accommodatie

Mag er worden gesport op binnen- en buitensportaccommodaties?

Met ingang van 15 januari 2022 gelden voor de binnen- en buitensport geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte, al dient er wel rekening te worden gehouden met de 1,5 meter afstand die verplicht is als die de sportbeoefening niet in de weg staat.

Voor de binnensport is vanaf 18 jaar wel een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist, bij de buitensport geldt dat voor bepaalde voorzieningen binnen. Kleedkamers, douches en toiletten zijn open. Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten, en voor binnen faciliteiten van buitensportlocaties.

Onderlinge wedstrijden zijn binnen en buiten toegestaan binnen de eigen sportvereniging. Publiek is niet toegestaan en de sportkantines zijn alleen geopend voor afhaal.

Zijn kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk?

Ja, kleedkamers, douches en toiletten zijn toegankelijk. Voor sporters van 18 jaar geldt wel de verplichting van een coronatoegangsbewijs (CTB). Sporters van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie.

Is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk om op een buitensportaccommodatie te sporten?

Nee, onder de huidige maatregelen (die zijn ingegaan op 15 januari 2022) is dat niet van toepassing.

Voor de binnenruimtes van buitensportaccommodaties is voor sporters van 18 jaar en ouder wel een coronatoegangsbewijs verplicht. Voor iedereen van 13 jaar en ouder is daarnaast het dragen van een mondkapje verplicht.

Zijn de sportkantine en het terras toegankelijk?

Nee deze zijn niet toegankelijk. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Het dragen van een mondkapje is daarbij binnen wel verplicht voor sporters van 13 jaar en ouder.

Mogen andere activiteiten dan sport in sportaccommodaties plaatsvinden (o.a. vergaderen, opleidingen en andere bijeenkomsten)?

Nee dit is niet toegestaan omdat alle ruimten zijn gesloten.

Welke eisen worden gesteld aan hallen ten aanzien van luchtventilatie?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 oktober 2021 de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.  Uitgebreide informatie lees je op de website van de rijksoverheid.

Algemeen

Is de 1,5 meter afstand een verplichting?

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

De 1,5 meter is verplicht, tenzij dit niet mogelijk is voor de sportbeoefening.

Competitie(wedstrijden)

Welke richtlijnen en afspraken gelden tijdens (competitie)wedstrijden?

Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?

De KNHB zal er alles aan doen om alle geplande wedstrijden te spelen. Hoe de KNHB met afgelaste wedstrijden omgaat staat opgenomen in de vraag “Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden”. Zodra de KNHB ziet dat het vanwege te weinig speeldagen niet meer mogelijk is om competities in de normale vorm af te ronden, dan kan de KNHB besluiten het competitieformat aan te passen om zo alsnog in aangepaste vorm de competities uit te spelen, en toe te werken naar kampioenschappen, promoties en degradaties. Hieronder is de beslisboom opgenomen die de KNHB hierbij hanteert. Het is daarbij van groot belang aan te tekenen dat veel verschillende situaties mogelijk zijn en dat deze beslissingsboom derhalve de richting is die wordt aangehouden. De KNHB neemt echter het uiteindelijk besluit en kan daarbij, gegeven een specifieke situatie van deze beslissingsboom afwijken of stappen overslaan.

Beslisboom
(te gebruiken wanneer de KNHB de inschatting maakt dat de competitie in de huidige vorm niet meer kan worden afgerond, ook niet door verlenging van het seizoen):

 1. De aan het eind van het seizoen geplande play-offs en/of kampioenschappen komen te vervallen en die data worden gebruikt om de reguliere competitie af te wikkelen*;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. De competitie wordt stopgezet nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**. Op basis van de stand op dat moment wordt de poule in 2 poules verdeeld (een kampioens-/promotiepoule én een degradatiepoule) verdeeld en speelt iedereen nog 1x tegen elkaar voor een beslissing inzake kampioenschap, promotie en degradatie. Ter verduidelijking n.a.v. vragen: uiteraard worden de uitslagen van de wedstrijden uit de eerdere competitie tegen de 5 andere teams in de poule meegenomen.
 2. Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand van de nieuw gevormde poules*;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Er wordt op basis van de stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**, een play-offserie ingepland. Poules worden verdeeld in 3 groepen van 4 en elke poule speelt in halve finales en een finale of ¾ ronde om eindposities. De wedstrijd op positie drie en vier wordt alleen gespeeld indien het noodzakelijk is een team op deze positie vast te stellen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. De stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld wordt vastgesteld als eindstand. Zie hiervoor ook de vraag “Indien ook dit seizoen de competities helaas niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?
 2. Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld*;

Als het niet meer haalbaar is dat iedereen 1x tegen elkaar speelt:

 1. De reguliere competitie wordt als niet beëindigd beschouwd. Alleen standaardteams: de top 4 van de poule (bepaalt op basis van gemiddelden per wedstrijd) speelt in een poulefase (of als dat niet meer haalbaar is in een halve finale en finale) om kampioenschap en promotie*. Hiertoe wordt alleen overgegaan als ieder team in de oorspronkelijke poule al minimaal 5 wedstrijden heeft gespeeld. Daarnaast wordt rekening gehouden met minimaal 3 weekenden voorbereiding tenzij betrokken teams en de competitieleiding anders overeenkomen.

*  Directe promoties of degradaties worden doorgevoerd. Teams die zich plaatsen voor play-outs tegen de degradatie behouden toch hun plek, teams die zich plaatsen voor de play-offs om promotie promoveren niet. In de Hoofdklasse is de kampioen aan het einde van de reguliere competitie de kampioen.

** De KNHB kan besluiten, b.v. door een tussentijdse tijdelijke lockdown, om wedstrijdrondes te wisselen met als doel er voor te zorgen dat eerst elk team één keer tegen elk ander team in de poule speelt en dat daarna de returns worden gespeeld.

Indien ook dit seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB dan hiermee om?

De KNHB doet er alles aan om alle wedstrijden te gaan spelen (zie vraag ‘Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?’). Als dat niet kan zal de KNHB overgaan tot aanpassing van het competitieformat (zie vraag ‘Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?’). Mocht het ondanks dit alles niet mogelijk zijn om competities uit te spelen, dan heeft de KNHB vastgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties:

Mocht een competitie worden stilgelegd en definitief niet kunnen worden uitgespeeld, dan zijn er drie opties:

 1. Minimaal 75%* van alle wedstrijden in een geplande competitie is gespeeld. Op dat moment wordt de actuele stand gebruikt om tot een eindrangschikking te komen. De ranglijst wordt dan nog steeds op basis van het Bondsreglement bepaald maar dan op basis van gemiddelden. Nummer 1 is diegene met het hoogste aantal gemiddelde punten etc.
 2. Alle teams hebben reeds één of twéé (in competities die 3x tegen elkaar spelen) keer tegen elkaar gespeeld. De stand na zo’n volledige ronde wordt gebruikt als eindstand van de competitie en beslist het kampioenschap en promotie of degradatie;
 3. Mochten nog niet alle teams één keer tegen elkaar hebben gespeeld**, dan kan de competitieleiding op basis van artikel 2.1 het competitieformat aanpassen om alsnog in ander format tot beslissingen te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd en volgt er géén promotie of degradatie en benoeming van een kampioen. Teams worden in het nieuwe seizoen in dezelfde klasse ingedeeld;
 4. In basis degraderen of promoveren uit niet beëindigde competities alleen teams indien op het moment van staken van de competitie al duidelijk is dat dit team in de ranglijst ook op een zekere promotie- of degradatieplek zou zijn geëindigd indien de competitie pas was gestaakt nadat iedereen 1x tegen elkaar had gespeeld.

Indien op basis van hetgeen bovenstaand gesteld in een competitie de stand wel leidt tot een promovendus of degradant en op het aansluitende niveau niet dan geldt het volgende:

 1. Is er een zekere promovenus aan te wijzen dan promoveert deze per definitie;
 2. Zijn er op basis van dit artikel op een niveau een of meer zekere degradanten aan te wijzen, maar op het niveau eronder minder of geen zekere promovendi, dan worden de degradanten op basis van gemiddelden op eindpositie en vervolgens volgens het gestelde in het Bondsreglement artikel 2.6 in een ranglijst gezet en degraderen uit die ranglijst enkel de teams met de laagste posities totdat het aantal van zekere promovendi is bereikt.

Voorbeeld: in de Hoofdklasse zijn 12 rondes gespeeld, in de Promotieklasse 10. Dit betekent dat op basis van de stand na 11 wedstrijden wel een team degradeert uit de Hoofdklasse maar niemand direct promoveert uit de Promotieklasse. In die situatie zal naar de stand in de Promotieklasse worden gekeken. Indien de nummer 1 in de Promotieklasse minimaal 4 wedstrijdpunten losstaat (met nog één wedstrijd te spelen), dan staat dat team sowieso na 11 wedstrijden ook bovenaan en promoveert. Indien dit team b.v. maar 1 wedstrijdpunt losstaat na 10 wedstrijden, dan promoveert het team niet aangezien het team nog achterhaald kan worden. De degradant uit de Hoofdklasse blijft dan toch in de Hoofdklasse.

* afronden op gehele getallen naar beneden

Coronatoegangsbewijs (CTB)

Is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk om op een buitensportaccommodatie te sporten?

Nee, onder de huidige maatregelen (die zijn ingegaan op 15 januari 2022) is dat niet van toepassing.

Voor de binnenruimtes van buitensportaccommodaties is voor sporters van 18 jaar en ouder wel een coronatoegangsbewijs verplicht. Voor iedereen van 13 jaar en ouder is daarnaast het dragen van een mondkapje verplicht.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs (CTB) bij binnensportlocaties noodzakelijk?

Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB. In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.

Waar vindt de controle op het CTB bij binnensportlocaties plaats?

Voor binnensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie.

Wie is verantwoordelijk voor de controle op het CTB bij binnensportlocaties?

Er is geen standaardantwoord op deze vraag. Indien het niet duidelijk is, zorg dan dat je in overleg treedt met de beheerder/eigenaar en duidelijke afspraken maakt.

In geval van een binnen sportaccommodatie zal er in de meeste gevallen sprake zijn van een controle uitgevoerd door de vereniging die zaalleiding heeft, uitgezonderd de situatie waarin de beheerder die taak kan uitoefenen.

Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?

Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters en alle noodzakelijke vrijwilligers.

Mondkapjesplicht

Waar moet ik een mondkapje dragen?

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten. Ook zijn mondkapjes verplicht in de binnenruimtes van buitensportlocaties.

Moeten trainers en scheidsrechters een mondkapje dragen tijdens de training en/of wedstrijd?

Tijdens het sporten geldt voor trainers en scheidsrechters dat zij geen mondkapje op hoeven.

Let op: het dringende advies is om wel een mondkapje te dragen om jezelf te beschermen.

Is een mondkapje verplicht als ik andere personen in mijn auto vervoer?

Het advies is een mondkapje te dragen als je met mensen uit een ander huishouden in de auto zit. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Opleidingen

Ik ga een opleiding van de KNHB volgen. Worden de bijeenkomsten fysiek of online gehouden?

De KNHB probeert alle theorie opleidingen op dit moment online te geven. Er is nog overleg tussen VWS en NOC*NSF om te kijken wat er toegestaan is met betrekking de praktijksessies. Als hier meer over bekend is, passen we dat direct aan.

In lijn met de afgekondigde maatregelen streeft de KNHB ernaar reisbewegingen zo veel mogelijk te voorkomen en het aantal fysieke contactmomenten zo veel mogelijk te beperken. Indien niet strikt noodzakelijk vinden daarom geen fysieke bijeenkomsten plaats.

Wij organiseren op de vereniging een CS-examen. Wat zijn hier de richtlijnen voor?

Na een pilot met een digitaal alternatief voor het CS examen het afgelopen jaar wil de KNHB deze vorm van toetsen voort blijven zetten. Dit betekent dat de CS toets uitsluitend digitaal te maken is. Mocht je hier als vereniging vragen over hebben dan kun je contact opnemen met Sophie Hoefnagel.

Overig

Hebben jullie tips om besmetting te voorkomen?

Om besmetting te voorkomen, is het belangrijk om de hygiëneregels van het RIVM op te volgen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.

Ik heb een andere vraag

Op de site van NOC*NSF vind je in het dossier ‘Coronavirus en sport’ antwoorden op veel voorkomende vragen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier tussen.

Vind je ook daar het antwoord niet, stuur dan een mail naar knhb@knhb.nl.  Wij proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Protocol

Hoe trainen we volgens protocol?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een algemeen sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sportprotocol is hier te lezen.

Hoe moet de leeftijd voor jeugdteams worden geïnterpreteerd?

De leeftijdsgrenzen kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: alle spelers in teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen buiten dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen vereniging.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand van elkaar houden?

Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Met ingang van 24 november geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die niet aan het sporten is weer de verplichting tot het nemen van 1,5 meter afstand. Er is dus geen sprake meer van een advies maar van een verplichting. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Houd je – als je niet aan het hockeyen bent – aan bovenstaande regels en denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de volgende situaties:

 • langs de lijn
 • tijdens de line ups
 • in de dug-outs of
 • tijdens een bespreking op het veld

Zijn kinderen die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging, maar (nog) niet lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?

Ja, als verzekerde leden voor de verplichte ongevallenverzekering van de KNHB zijn verzekerd: (aspirant) leden en (aspirant)vrijwilligers van de verenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.

Is er een toolkit beschikbaar met posters die verenigingen kunnen gebruiken?

Als sportvereniging moet je continu alert blijven op de geldende coronamaatregelen en deze correct uitvoeren op jouw vereniging. Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF in samenwerking met een aantal sportbonden een toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken. In de toolkit coronamaatregelen vind je naast adviezen en tips, ook visuele hulpmiddelen zoals posters, afbeeldingen en stickers die jouw vereniging op weg helpen. De toolkit gaat uit van de maatregelen die sinds 25 september 2021 gelden.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. De GGD ziet teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Wel moeten zij hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. En thuisblijven zodra 1 van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Toeschouwers

Is er publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden?

Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en (onderlinge) wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.

Trainen

Zijn wedstrijden, competities en toernooien toegestaan?

Wedstrijden, competities en toernooien zijn niet toegestaan. Wel mogen er binnen de eigen club onderling wedstrijden worden gespeeld. Er wordt verzocht deze activiteiten niet uit te laten groeien tot complete toernooien.

Zijn er aandachtspunten voor onderlinge wedstrijdjes?

Het spelen van onderlinge wedstrijdjes op de club is toegestaan. Er wordt verzocht deze activiteiten niet uit te laten groeien tot complete toernooien.

Hoe moet de leeftijd voor jeugdteams worden geïnterpreteerd?

De leeftijdsgrenzen kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: alle spelers in teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen buiten dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen vereniging.

Zijn hockeykampen op de verenigingen toegestaan?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar dit protocol.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Eventuele besmetting

Een speler heeft lichte klachten zoals verkoudheid of koorts. Mag de speler spelen?

Nee, dat mag niet. Iedereen dient zich te houden aan de overheidsregels en bij klachten zoals genoemd blijft een speler, begeleider, scheidsrechter of vrijwilliger thuis.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. De GGD ziet teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Wel moeten zij hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. En thuisblijven zodra 1 van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Ik was scheidsrechter bij een (oefen)wedstrijd en achteraf blijkt dat een van de spelers positief getest heeft op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als “overige niet nauwe contacten”. Je hoeft als scheidsrechter dus niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar kan de afstand bewaakt, dan loop je ook weinig risico. Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

Een van mijn spelers heeft het dringende advies gekregen om in quarantaine te gaan. Mag deze speler toch deelnemen aan (oefen)wedstrijden en/of trainingen?

De KNHB adviseert dringend om alle overheidsadviezen op te volgen. In dit geval gaat de betrokken speler daadwerkelijk in quarantaine en kan hij of zij gedurende die periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

Deel deze pagina