Veelgestelde vragen over gevolgen coronavirus voor hockeysport

De KNHB ontvangt van verenigingen veel vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. We hebben alle veelgestelde vragen en de antwoorden op deze pagina per categorie gebundeld. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen. Let op: onderstaande vragen worden op dit moment aangepast naar de situatie per 26 juni zodat iedereen zich daar goed op kan voorbereiden. Tot dat moment blijven de huidig geldende maatregelen van kracht, zie daarvoor ook het algemeen sportprotocol per 5 juni.

Veelgestelde vragen

Accommodatie

Mogen kleedkamers en douches weer gebruikt worden per 5 juni 2021?

Per 5 juni 2021 mogen de kleedkamers en douches weer worden gebruikt. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand.

Wees alert op legionella
In veel gevallen zullen de douches lange tijd niet zijn gebruikt. Let dus nu ook het voorkomen van legionellabesmetting. Komt het warme water op het sportcomplex uit een grote warmwaterinstallatie zoals een boiler? Dan moet de temperatuur boven de 60 graden Celsius zijn om besmetting met legionella tegen te gaan. Spoel om dezelfde reden de leidingen door met water op een temperatuur van minimaal 80 graden, nadat de accommodatie een lange periode niet is gebruikt, zoals nu het geval is. Nog enkele tips voor het voorkomen van vermenigvuldiging van legionella:

  • Zorg ervoor dat het water in de leidingen onder de 20 graden of boven de 60 graden is.
  • Voorkom dat water lang in een systeem blijft, zoals via een automatische spuivoorziening.
  • Voorkom ook stilstand van water in een systeem.

Mogen onze horecafaciliteiten/terras open?

Tot 26 juni: Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Zie ook hier. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als  op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. En wees je als sportclub bewust dat het terras alleen gebruikt kan worden door mensen die ook op de sportaccommodatie mogen zijn.

Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

Per 26 juni:  Voor sportkantines gelden dezelfde regels als voor de horeca.

Het algemeen sportprotocol kun je vinden op onze protocollen-pagina. Een aantal van de aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van de versoepelingen, heeft betrekking op de horeca op sportverenigingen.

Geldt de verplichting van een mondkapje per 26 juni 2021 nog?

Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Dus ook voor en in de sport. Alleen op plaatsen waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.

Welke adviezen geven jullie om de bezoekersstromen op de complexen in goede banen te leiden?

In zijn algemeenheid geldt in heel Nederland per zaterdag 26 juni als belangrijkste maatregel de 1,5 meter. Alles wat per 26 juni kan met inachtneming van 1,5 meter mag dan weer zonder beperkingen, ook op hockeyverenigingen en andere sportcomplexen. Indien de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd, geldt de verplichting van een mondkapje.

De KNHB adviseert verenigingen om de bezoekersstromen op het complex in goede banen te leiden door het aangeven van looproutes en het duidelijk communiceren van de geldende regels. Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zit- of staanplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Zorg er dus in ieder geval voor dat mensen te allen tijde de mogelijkheid hebben om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. En geef aan op welke plekken bezoekers/publiek kunnen zitten of staan en zorg voor registratie en placering.

Plaats bij de ingang van je complex de regels die gelden rondom veld- en clubhuisbezoek zodat iedereen vooraf op de hoogte is.

Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF een handige toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de routing en bepaalde regels die gelden op het complex aan te geven.

Mogen we schuilen in het clubhuis als het regent of onweert?

Per 26 juni mogen sportlocaties weer 100%  van de capaciteit gebruiken, mits de 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd. Schuilen voor de regen of onweer kan dus, mits het mogelijk is om binnen de afstand van 1,5 meter te kunnen bewaren.

 

 

Moeten wij de huur/pacht wel betalen, terwijl het sportcomplex/park dicht is (geweest)?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zo veel mogelijk bedrijven en personen te steunen, zie ook dit bericht van de NOS.

Of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen. Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden?  NOC*NSF adviseert dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn, ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

Mondkapjesplicht

Geldt de verplichting van een mondkapje per 26 juni 2021 nog?

Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Dus ook voor en in de sport. Alleen op plaatsen waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.

Is het dragen van een spatscherm (face shield) toegestaan als alternatief voor een mondkapje?

Nee. Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag je alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op je gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

Is een mondkapje verplicht als ik andere personen in mijn auto vervoer?

Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal twee personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als je met gezinsleden uit je eigen huishouden in de auto zit.

Of je wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

Wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Opleidingen

Ik ga een opleiding van de KNHB volgen. Worden de bijeenkomsten fysiek of online gehouden?

Deelnemers van opleidingen in de regio kunnen sinds 19 mei weer op het veld bij elkaar komen voor de praktijksessies. Tijdens een sportactiviteit op het veld gelden er geen restricties meer wat betreft het houden van 1,5 meter afstand (behalve trainers/begeleiders ten opzichte van de sporters). Op het moment dat de sportactiviteit stil ligt voor uitleg, dient iedereen 1,5 meter afstand te houden. Buiten het veld gelden alle huidige maatregelen op de vereniging. Deelnemers aan de opleiding worden na de activiteit gezien als toeschouwer en dienen het complex dan ook zo snel mogelijk te verlaten.

In zijn algemeenheid geldt in heel Nederland per zaterdag 26 juni als belangrijkste maatregel de 1,5 meter. Alles wat per 26 juni kan met inachtneming van 1,5 meter mag dan weer zonder beperkingen, ook op hockeyverenigingen en andere sportcomplexen. Indien de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd, geldt de verplichting van een mondkapje. Dit biedt mogelijkheden tot het organiseren van theoriesessies. Deze kunnen ook weer op locatie worden gehouden.

Wij organiseren op de vereniging een CS-examen. Wat zijn hier de richtlijnen voor?

Na een pilot met een digitaal alternatief voor het CS examen het afgelopen jaar wil de KNHB deze vorm van toetsen voort blijven zetten. Dit betekent dat de CS toets uitsluitend digitaal te maken is. Mocht je hier als vereniging vragen over hebben dan kun je contact opnemen met Sophie Hoefnagel.

Overig

Hebben jullie tips om besmetting te voorkomen?

Om besmetting te voorkomen, is het belangrijk om de hygiëneregels van het RIVM op te volgen:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  • Beperk je reisbewegingen.
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen.

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.

Ik heb een andere vraag

Op de site van NOC*NSF vind je in het dossier ‘Coronavirus en sport’ antwoorden op veel voorkomende vragen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier tussen.

Vind je ook daar het antwoord niet, stuur dan een mail naar knhb@knhb.nl.  Wij proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Protocol

Hoe trainen we volgens protocol?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een algemeen sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sportprotocol is hier te lezen.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand van elkaar houden?

Per 1 juli 2020 geldt dat jeugd tot 18 jaar geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar, maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassen trainers en coaches moeten altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot kinderen.

Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

Bekijk het sportprotocol voor meer informatie.

Zijn kinderen die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging, maar (nog) niet lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?

Ja, als verzekerde leden voor de verplichte ongevallenverzekering van de KNHB zijn verzekerd: (aspirant) leden en (aspirant)vrijwilligers van de verenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.

Is er een toolkit beschikbaar met posters die verenigingen kunnen gebruiken?

Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF een handige toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de routing en bepaalde regels die gelden op het complex aan te geven.

Voor de onderlinge wedstrijden zijn wie opzoek naar scheidsrechters, wie mogen wij vragen?

Scheidsrechters vallen onder begeleiding van de sportactiviteit. Een begeleider van de sportactiviteit, en dus ook de scheidsrechter, is niet gebonden aan de leeftijdsgrens. Echter dient de scheidsrechter lid te zijn van de vereniging of dient de scheidsrechter in de direct omgeving van de vereniging te wonen.

Er is een specifieke scheidsrechtersinstructie beschikbaar over hoe scheidsrechters om moeten gaan met (het toezicht op) de coronaregels.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. De GGD ziet teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Wel moeten zij hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. En thuisblijven zodra 1 van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Toeschouwers

Is er publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden?

Tot 26 juni: Dat mag niet. Het doel is om het hockeyen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Per 26 juni: Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Tot 26 juni: Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Per 26 juni: Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

Trainen

Is het mogelijk om wervingsactiviteiten of selectietrainingen te organiseren?

Binnen de huidige regelgeving van het kabinet ten aanzien van het coronavirus mogen er (wervings)activiteiten georganiseerd worden voor kinderen die nog geen lid zijn van een vereniging binnen de eigen gemeente.

Zijn wedstrijden, competities en toernooien toegestaan?

Tot 26 juni: Jeugd tot en met 17 jaar mag onderlinge wedstrijden spelen en tegen andere clubs. Sporters vanaf 17 jaar mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Publiek is in beide gevallen niet toegestaan.

Zolang het toernooi geen karakter van een evenement krijgt, is het toegestaan. Voor sporters vanaf 18 jaar mag dit alleen met teams van de eigen club.

Per 26 juni: Amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening

Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vijftig personen ook voor de sport?

Tot 26 juni: Er zijn meerdere groepen van max. 50 volwassenen toegestaan buiten op een accommodatie, zolang deze groepen gescheiden blijven en de algemene richtlijnen gevolgd worden. Zij hoeven tijdens de sportactiviteit geen 1,5 meter afstand te houden. Na afloop van de sportactiviteit geldt die 1,5 meter afstand regel wel.

Per 26 juni: Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.

Moet er tijdens de rustmomenten 1,5 meter afstand worden gehouden?

Tijdens de sportactiviteit hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Buiten de sportactiviteit moet vanaf 12 jaar wel 1,5 meter afstand worden gehouden, tenzij personen uit hetzelfde huishouden komen.

Zijn hockeykampen op de verenigingen toegestaan?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar dit protocol.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werk?

In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Eventuele besmetting

Een speler heeft lichte klachten zoals verkoudheid of koorts. Mag de speler spelen?

Nee, dat mag niet. Iedereen dient zich te houden aan de overheidsregels en bij klachten zoals genoemd blijft een speler, begeleider, scheidsrechter of vrijwilliger thuis.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. De GGD ziet teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Wel moeten zij hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. En thuisblijven zodra 1 van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Ik was scheidsrechter bij een onderlinge oefenwedstrijd en achteraf blijkt dat een van de spelers positief getest heeft op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als “overige niet nauwe contacten”. Je hoeft als scheidsrechter dus niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar kan de afstand bewaakt, dan loop je ook weinig risico. Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

Een van mijn spelers heeft het dringende advies gekregen om in quarantaine te gaan. Mag deze speler toch deelnemen aan onderlinge oefenwedstrijden en/of trainingen?

De KNHB adviseert dringend om alle overheidsadviezen op te volgen. In dit geval gaat de betrokken speler daadwerkelijk in quarantaine en kan hij of zij gedurende die periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

Deel deze pagina