Veelgestelde vragen over gevolgen coronavirus voor hockeysport

De KNHB ontvangt van verenigingen veel vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. We hebben alle veelgestelde vragen en de antwoorden op deze pagina per categorie gebundeld. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen.

Veelgestelde vragen

Accommodatie

Wie mogen wel aanwezig zijn op het sportcomplex?

Personen met een specifieke functie bij de sportactiviteiten mogen aanwezig zijn op het sportcomplex. Hieronder vallen kaderleden, officials, vrijwilligers, trainers/coaches en medewerkers.

Het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training of oefenwedstrijd).

Iedereen moet na het uitvoeren van de functie de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Mogen kleedkamers en douches gebruikt worden?

Nee. Kleedkamers en douches van sportaccommodaties mogen op dit moment niet gebruikt worden.

Mag het clubhuis open zijn voor toegang tot trainingsmaterialen en EHBO/AED?

Ja. Als er toegang tot het clubhuis nodig is om bij trainingsmaterialen of de EHBO-kist en AED te kunnen komen, dan mag het clubhuis daarvoor open zijn. De EHBO-kist en AED zijn vaak te vinden achter de bar. Zorg ervoor dat deze nu wel binnen handbereik liggen en niet opgeborgen zijn achter slot en grendel.

Mogen vrijwilligers die op de accommodatie ondersteunend nodig zijn voor sportbeoefening (zo beperkt mogelijk) gebruik maken van een koffiezetapparaat in de sportkantine?

Ja, als er maar geen horecapersoneel/barbezetting is. Even iets te drinken pakken uit de koelkast of koffie pakken uit een automaat is mogelijk.

Moet er op de hockeyvereniging/sportlocatie een mondkapje gedragen worden?

Vanaf 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties.

Tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

Mogen we schuilen in het clubhuis als het regent?

Nee. Het is niet mogelijk bij slechte weersomstandigheden het clubhuis voor iedereen te openen. Ook in die situatie moet de vereniging zich houden aan de voorschriften.

Moeten wij de huur/pacht wel betalen, terwijl het sportcomplex/park dicht is (geweest)?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zo veel mogelijk bedrijven en personen te steunen, zie ook dit bericht van de NOS.

Of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen. Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden?  NOC*NSF adviseert dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn, ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

Mogen wij in onze eigen (blaas)hal trainen?

Nee. Sinds dinsdag 15 december is Nederland vanwege het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Dit betekent dat er niet gesport mag worden in een binnenruimte. Helaas dus ook niet in de eigen (blaas)hal.

Ons veld wordt gesproeid met water dat afkomstig is uit een sloot. Kan het coronavirus in slootwater zitten en kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van de sporters?

Er is geen bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via water. Op de website van de Unie van Waterschappen kun je lezen dat het RIVM en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dit bevestigen. Het virus wordt vooral verspreid door hoesten, niezen of praten. Ook bij eerdere virussen, zoals het besmettelijke noro-virus, heeft besmetting nooit via water plaatsgevonden.

De berichtgeving enige tijd geleden in de media waarin werd aangegeven dat het coronavirus was aangetroffen in rioolwater, betrof een test vóór de zuivering van het rioolwater. Er bleek geen positieve test te zijn op rioolwater ná zuivering (ook niet als het voor zuivering wel positief getest was). Het geloosde rioolwater bevatte niet detecteerbaar virusmateriaal. Als rioolwater geloosd wordt op open water (en later wellicht in sloten terecht komt) is het bovendien nog eens zeer sterk verdund.

Algemeen

Hoe organiseren we in deze periode een ALV?

Zowel veel verenigingen als de KNHB zijn gewend de komende periode een ledenvergadering te organiseren. De huidige maatregelen maken het echter onmogelijk fysiek met grote groepen bij elkaar te komen.

Op 21 april 2020 is een tijdelijke noodwet die digitale ALV’s mogelijk maakt, goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering of ledenvergadering te houden, ook als dit niet in de statuten is opgenomen. De wet is op 24 april 2020 in werking getreden was in eerste instantie van kracht tot 1 september 2020. Inmiddels is de wet verlengd tot 1 maart 2021. Uitgebreide informatie over deze noodwet en andere mogelijkheden, lees je in het kennisartikel 'Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus'.

Avondklok

Geldt de avondklok ook voor de sport?

Ja, de avondklok geldt ook voor de sport. Dit betekent dat (jeugd)trainingen zo moeten worden ingepland dat hockeyers en begeleiders voor 21.00 uur* thuis kunnen zijn.

De overheid heeft een aantal uitzonderingen benoemd. Daaronder vallen ook de aangewezen topsporters die op dit moment mogen trainen zonder beperkingen en wedstrijden kunnen spelen. De teams uitkomend in de Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames maken deel uit van deze uitzonderingsgroep.

De KNHB doet een dringend beroep op de verenigingen, teams en begeleiders die onder de uitzonderingspositie vallen. Zorg ervoor dat trainingsactiviteiten overdag of aan het begin van de avond plaatsvinden. Zo kunnen alle hockeyers en begeleiders om 22.00 uur thuis zijn.

Met ingang van 28 april 2021 komt de avondklok te vervallen 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan in de uitzonderingssituaties?

Is het echt niet mogelijk om overdag of aan het begin van de avond te trainen? Dan kunnen Hoofdklasseverenigingen gebruik maken van de ‘werkgeversverklaring avondklok’ die de overheid heeft opgesteld.

Voor deze verklaring komen alleen spelers, begeleiders en ander ‘trainingspersoneel’ dat aanwezig moet zijn om de training mogelijk te maken in aanmerking. Naast de werkgeversverklaring moet elk individu ook een getekende persoonlijke verklaring op zak hebben: de eigen verklaring avondklok.

Handhavers kunnen iedereen die na 21.00 uur niet thuis is, vragen om deze verklaringen. Wie de formulieren op dat moment niet kan tonen, krijgt een boete.

Wat te doen in geval van een calamiteit op een sportaccommodatie tijdens de uren van de avondklok?

Competitie(wedstrijden)

Welke gevolgen heeft het coronavirus op de hockeycompetitie?

Informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeycompetitie vind je in het artikel Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden. Hier vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen over de reguliere competitie, zaalhockey en het gebruik van velden in de winterperiode.

Mondkapjesplicht

Moet er op de hockeyvereniging/sportlocatie een mondkapje gedragen worden?

Vanaf 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties.

Tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

Geldt het dragen van een mondkapje ook voor buitensportaccommodaties?

Nee.

Wat wordt verstaan onder een binnensportaccommodatie?

Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte.

Is het dragen van een spatscherm (face shield) toegestaan als alternatief voor een mondkapje?

Nee. Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag je alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op je gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht.
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening.
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Is een mondkapje verplicht als ik andere personen in mijn auto vervoer?

Het dringende advies is een mondkapje te dragen als je in een auto rijdt met mensen uit een ander huishouden. Als je zonder andere mensen in de auto zit of alleen met huisgenoten, geldt dit advies niet.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet tot hetzelfde huishouden horen.

Opleidingen

Ik ga een opleiding van de KNHB volgen. Worden de bijeenkomsten fysiek of online gehouden?

Nu er door spelers onder de 27 jaar zonder beperkingen getraind kan worden, wordt de roep om het geven van praktijkworkshops luider. Echter zien we nog steeds grote beperkingen, met name als het gaat om de reisbewegingen en de avondklok. Mede op basis hiervan hebben we besloten dat als alle deelnemers onder de 27 jaar zijn én van dezelfde vereniging afkomstig zijn, het praktijkdeel (trainingsinhoudelijke sessies) van de opleiding weer plaats kan vinden op de vereniging. Let op: de theoriesessies vinden nog steeds online plaats en dus niet op de vereniging omdat de clubhuizen gesloten blijven. In alle andere gevallen is het uitsluitend mogelijk om de online theorieworkshops te verzorgen en blijft het praktijkdeel niet mogelijk.

Wij organiseren op de vereniging een CS-examen. Wat zijn hier de richtlijnen voor?

De KNHB heeft gewerkt aan een digitaal alternatief. Dat betekent dat sinds 9 oktober de CS toetsen digitaal vanuit huis afgenomen kunnen worden. Het organiseren van een CS toets op de vereniging is onder de huidige maatregelen niet toegestaan. Stuur voor het aanvragen of meer informatie over de digitale toets een mail naar opleidingen@knhb.nl.

Overig

Hebben jullie tips om besmetting te voorkomen?

Om besmetting te voorkomen, is het belangrijk om de hygiëneregels van het RIVM op te volgen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Beperk je reisbewegingen.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.

Ik heb een andere vraag

Op de site van NOC*NSF vind je in het dossier ‘Coronavirus en sport’ antwoorden op veel voorkomende vragen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier tussen.

Vind je ook daar het antwoord niet, stuur dan een mail naar knhb@knhb.nl.  Wij proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Protocol

Hoe trainen we volgens protocol?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een algemeen sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sportprotocol is hier te lezen.

Welke regels en protocollen gelden voor de Hoofdklasse Hockey?

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand van elkaar houden?

Per 1 juli 2020 geldt dat jeugd tot 18 jaar geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar, maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassen trainers en coaches moeten altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot kinderen.

Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

Bekijk het sportprotocol voor meer informatie.

Mag ik (vanwege mijn leeftijd) training geven?

Het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

Hoe moeten we onze materialen reinigen?

In het sportprotocol is de volgende passage opgenomen: zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes).

De rijksoverheid geeft in andere woorden hetzelfde advies: Het is belangrijk sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Ook het RIVM geeft aan dat gebruikelijk onderhoud van materiaal voldoende is.

Zijn kinderen die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging, maar (nog) niet lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?

Ja, als verzekerde leden voor de verplichte ongevallenverzekering van de KNHB zijn verzekerd: (aspirant) leden en (aspirant)vrijwilligers van de verenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.

Is er een toolkit beschikbaar met posters die verenigingen kunnen gebruiken?

Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF een handige toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de routing en bepaalde regels die gelden op het complex aan te geven.

Voor de onderlinge wedstrijden zijn wie opzoek naar scheidsrechters, wie mogen wij vragen?

Scheidsrechters vallen onder begeleiding van de sportactiviteit. Een begeleider van de sportactiviteit, en dus ook de scheidsrechter, is niet gebonden aan de leeftijdsgrens. Echter dient de scheidsrechter lid te zijn van de vereniging of dient de scheidsrechter in de direct omgeving van de vereniging te wonen.

Er is een specifieke scheidsrechtersinstructie beschikbaar over hoe scheidsrechters om moeten gaan met (het toezicht op) de coronaregels.

Welke informatie heeft de KNHB voorhanden voor spelers, teambegeleiders, scheidsrechters en toeschouwers?

 • Toeschouwers zijn op dit moment niet toegestaan bij sportwedstrijden.
 • In aanvulling op de documenten van het NOC*NSF en de informatie van het RIVM, heeft de KNHB een uitgebreide Q&A beschikbaar gesteld op haar website met antwoord op meer hockeyspecifieke vragen.
 • Er is een specifieke scheidsrechtersinstructie beschikbaar over hoe scheidsrechters om moeten gaan met (het toezicht op) de coronaregels.
 • Er zijn aanvullende bepalingen op onze reglementen waarin de afwijkingen ten opzichte van het bondsreglement zijn vastgelegd. Zijn er tegenstrijdigheden tussen het Bondsreglement en deze afwijkende bepalingen? Dan gaan de afwijkende bepalingen voor op het Bondsreglement.

Heb je de documenten en Q&A geraadpleegd en wordt je vraag nog niet beantwoord? Stel je competitiegerelateerde vragen per e-mail aan competitie@knhb.nl. Andere vragen kun je sturen aan knhb@knhb.nl.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. De GGD ziet teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Wel moeten zij hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. En thuisblijven zodra 1 van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Toeschouwers

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar mogen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ik rijd mijn kind dat in een jeugdteam speelt naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of onderlinge oefenwedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Mogen sporters die klaar zijn met hun onderlinge oefenwedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of onderlinge oefenwedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen onderlinge oefenwedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Wie mogen wel aanwezig zijn op het sportcomplex?

Personen met een specifieke functie bij de sportactiviteiten mogen aanwezig zijn op het sportcomplex. Hieronder vallen kaderleden, officials, vrijwilligers, trainers/coaches en medewerkers.

Het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training of oefenwedstrijd).

Iedereen moet na het uitvoeren van de functie de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Mag media/pers aanwezig zijn bij de sportwedstrijden?

Ja, pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Juist nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen is verslaggeving extra belangrijk. Lokaal, regionaal en landelijk.

Om drukte te voorkomen kan de vereniging/veiligheidsregio waar de sportwedstrijd plaats vindt nadere regels stellen die het aantal personen beperken, zowel per medium als in totaal. Dit kan per sport, regio en accommodatie verschillend zijn. Uiteindelijk zijn de vereniging en wedstrijdorganisator de verantwoordelijken met de bevoegdheid grenzen aan het aantal te stellen. Waarbij aansprekend bereik van een medium mede bepalend kan zijn.

De club faciliteert de media, zo mogelijk met zaken als een werkplek met draadloos netwerk en stroom zodat het werk goed kan worden uitgevoerd. Om onderscheid te kunnen maken met 'publiek' (verboden) en sporters/begeleiders geeft de organisatie duidelijk aan waar pers/media wordt toegelaten en waar niet, indien nodig door plaatsen of zones toe te wijzen.

Na afloop van de wedstrijd kan er geen gebruik worden gemaakt van een perskamer of andere faciliteiten van de club of organisator. Media en trainers/sporters kunnen samen met de organisatie in goed onderling overleg een veilige modus vinden voor reacties na afloop.

De gezondheid van de sporters en de mediamedewerkers staat daarbij voorop. Een mixed zone, in welke vorm dan ook, kan ingericht worden waarbij de 1,5 meter voor iedereen in acht wordt genomen, met als het dringende advies dan wel de verplichting in publiek toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te gebruiken. De vereniging(en) en organisatoren wordt geadviseerd dit tevoren te regelen en communiceren om verwarring na afloop te voorkomen.

Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de trainer/sporter geldt dat zij, net als sporters en begeleiders de sportaccommodatie verlaten.

Tenslotte: De huisregels van de accommodatie gelden ook voor de media.

Trainen

Is het mogelijk om wervingsactiviteiten of selectietrainingen te organiseren?

Binnen de huidige regelgeving van het kabinet ten aanzien van het coronavirus mogen er (wervings)activiteiten georganiseerd worden voor kinderen die nog geen lid zijn van een vereniging binnen de eigen gemeente. Het is niet toegestaan om grote(re) activiteiten zoals selectietrainingen en wedstrijden te organiseren, waaraan leden van andere verenigingen deelnemen. Meer hierover lees je in het artikel ‘Wervingsactiviteiten en selectietrainingen in coronatijd

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van twee personen ook voor de sport?

Ja, je mag in groepen van maximaal twee personen elke sport beoefenen. Deze groepsgrootte van maximaal twee personen geldt bij het sporten voor senioren van 27 jaar en ouder.*

 • De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter.
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen, zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort.
 • De groepjes moeten onderling ruime afstand van elkaar houden (meer dan 1,5 meter), zodat duidelijk te zien is dat het om verschillende groepjes gaat.
 • Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

*Met ingang van dinsdag 16 maart geldt een maximale groepsgrootte van vier personen voor senioren van 27 jaar en ouder.

Moet er tijdens de rustmomenten 1,5 meter afstand worden gehouden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 jaar wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassenen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten.

Teams in onze topcompetities trainen vaak twee keer op een dag en verblijven dan tussendoor in het clubhuis (rust en lunch/diner). Is het mogelijk om in de sportkantine/clubhuis tussen de trainingen door te rusten en meegenomen eten kunnen nuttigen?

Het is mogelijk de sportkantine hiervoor te gebruiken. Uitgangspunt hierbij is GEEN supporters en toeschouwers, GEEN drukte en de horeca blijft gesloten.

Wees voorzichtig hiermee in de beeldvorming (letterlijk langslopende personen), het kan overkomen alsof de sportkantine als horeca wordt gebruikt.

Mogen wij in onze eigen (blaas)hal trainen?

Nee. Sinds dinsdag 15 december is Nederland vanwege het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Dit betekent dat er niet gesport mag worden in een binnenruimte. Helaas dus ook niet in de eigen (blaas)hal.

Zijn hockeykampen op de verenigingen toegestaan?

Onder de huidige maatregelen zijn alleen eendaagse sportkampen mogelijk met de leden van de eigen vereniging.

Belangrijk is daarbij dat alle begeleiders zich goed houden aan de geldende maatregelen (afstand houden, handen wassen, bij klachten thuisblijven, etc.). Toeschouwers zijn niet toegestaan.
Eet- en drinkgelegenheden op of bij een sportaccommodatie moeten echt gesloten zijn (sportkantines) evenals de kleedkamers en dus is het clubhuis ook niet tijdens kampen te gebruiken. Twijfel je over de mogelijkheden op de vereniging, neem dan contact op met de gemeente.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werking?

In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Eventuele besmetting

Een speler heeft lichte klachten zoals verkoudheid of koorts. Mag de speler spelen?

Nee, dat mag niet. Iedereen dient zich te houden aan de overheidsregels en bij klachten zoals genoemd blijft een speler, begeleider, scheidsrechter of vrijwilliger thuis.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. De GGD ziet teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Wel moeten zij hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. En thuisblijven zodra 1 van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Ik was scheidsrechter bij een onderlinge oefenwedstrijd van een jeugdteam en achteraf blijkt dat een van de spelers positief getest heeft op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als “overige niet nauwe contacten”. Je hoeft als scheidsrechter dus niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar kan de afstand bewaakt, dan loop je ook weinig risico. Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

Een van mijn spelers heeft het dringende advies gekregen om in quarantaine te gaan. Mag deze speler toch deelnemen aan onderlinge oefenwedstrijden en/of trainingen?

De KNHB adviseert dringend om alle overheidsadviezen op te volgen. In dit geval gaat de betrokken speler daadwerkelijk in quarantaine en kan hij of zij gedurende die periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

Kan de KNHB regelen dat een of meerdere van mijn spelers worden getest?

Nee, dat is voor de KNHB helaas niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

Deel deze pagina