Veelgestelde vragen over gevolgen coronavirus voor hockeysport

De KNHB ontvangt van verenigingen veel vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. We hebben alle veelgestelde vragen en de antwoorden op deze pagina per categorie gebundeld. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen.

Veelgestelde vragen

Accommodatie

Ons veld wordt gesproeid met water dat afkomstig is uit een sloot. Kan het coronavirus in slootwater zitten en kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van de sporters?

Er is geen bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via water. Op de website van de Unie van Waterschappen kun je lezen dat het RIVM en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dit bevestigen. Het virus wordt vooral verspreid door hoesten, niezen of praten. Ook bij eerdere virussen, zoals het besmettelijke noro-virus, heeft besmetting nooit via water plaatsgevonden.

De berichtgeving enige tijd geleden in de media waarin werd aangegeven dat het coronavirus was aangetroffen in rioolwater, betrof een test vóór de zuivering van het rioolwater. Er bleek geen positieve test te zijn op rioolwater ná zuivering (ook niet als het voor zuivering wel positief getest was). Het geloosde rioolwater bevatte niet detecteerbaar virusmateriaal. Als rioolwater geloosd wordt op open water (en later wellicht in sloten terecht komt) is het bovendien nog eens zeer sterk verdund.

Moeten wij de huur/pacht wel betalen, terwijl het sportcomplex/park dicht is (geweest)?

Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zo veel mogelijk bedrijven en personen te steunen, zie ook dit bericht van de NOS.

Of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen. Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden?  NOC*NSF adviseert dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn, ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

Mogen onze horecafaciliteiten/terras open nu de horeca per 1 juni/1 juli weer open mag?

Op 29 mei is het algemeen sportprotocol aangepast. Het algemeen sportprotocol kun je vinden op onze protocollen-pagina. Een aantal van de aanpassingen die zijn gedaan, heeft betrekking op de horeca op sportverenigingen.
We hebben deze aanpassingen hieronder op een rijtje gezet:

  • Tot 1 juli zijn verenigingskantines gesloten. Met ingang van 1 juli kunnen de sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties weer open. De protocollen van de KHN zijn hierin leidend. Zorg er daarom voor dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die werkzaam zijn achter de bar of in de keuken goed over de inhoud van dit protocol.
    NOC*NSF heeft een checklist beschikbaar gesteld ter ondersteuning van een soepele opstart van het openstellen van de sportkantines. Er komt ook nog signing voor in de sportkantine beschikbaar.
  • Per 1 juni kunnen alleen de zelfstandige restaurants bij of op een sportaccommodaties gasten ontvangen, waarbij het KHN (Koninklijke Horeca Nederland) protocol geldt als leidraad.

Voor bezoekers van sportaccommodaties waar zo’n zelfstandig restaurant is gevestigd geldt: kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt. En verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie, tenzij je een reservering hebt gemaakt in het restaurant op de sportaccommodatie of op het terras van dit restaurant plaats neemt.

Wanneer heb je een zelfstandig restaurant bij of op je sportaccommodatie?

Verenigingen weten dit vaak zelf het beste maar in het algemeen geldt dit:
Is de openingstijd van de horeca op het complex verplicht gekoppeld aan sportactiviteiten, dan gaat het om een para commerciële locatie en beschik je niet over een zelfstandig restaurant.
Dus: mag je maar tot x tijd na de laatste sportactiviteit open zijn, dan is deze horeca para commercieel. Is er geen sprake van een dergelijke beperking dan is de horeca op de locatie over het algemeen commercieel en kan er sprake zijn van een restaurant in de vorm waarvoor het KHN protocol per 1 juni geldt. De horeca ondernemer zal dat protocol moeten toepassen.

Algemeen

Hoe organiseren we in deze periode een ALV?

Zowel veel verenigingen als de KNHB zijn gewend de komende periode een ledenvergadering te organiseren. De huidige maatregelen maken het echter onmogelijk fysiek met grote groepen bij elkaar te komen.

Op 21 april is een tijdelijke noodwet die digitale ALV’s mogelijk maakt, goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering of ledenvergadering te houden, ook als dit niet in de statuten is opgenomen. De wet is op 24 april 2020 in werking getreden en is van kracht tot 1 september 2020. Uitgebreide informatie over deze noodwet en andere mogelijkheden, lees je in het kennisartikel 'Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen coronavirus'.

Hebben jullie een checklist die verenigingen kunnen raadplegen?

NOC*NSF en de bonden hebben gezamenlijk een checklist opgesteld. Deze checklist geeft een overzicht van zaken waarvan wij denken dat ze  belangrijk en nuttig zijn om als verenigingen in de gaten te houden. Wij adviseren je deze checklist te gebruiken in combinatie met de veelgestelde vragen.

Kunnen wij als vereniging de opzegtermijn voor leden aanpassen?

De opzegtermijn staat meestal in de statuten vermeld. Als verenigingen deze willen aanpassen is daar een statutenwijziging (én dus goedkeuring van de ledenvergadering) voor nodig.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Competitie

Hoe komen de seniorenindelingen voor het volgende seizoen tot stand?

Het seizoen 2020-2021 wordt bij de senioren gestart met de klasse-indelingen waarmee seizoen 2019-2020 is gestart (tenzij gedurende seizoen 2019-2020 al een competitie is afgerond).

 

Hoe komen de juniorenindelingen voor het volgende seizoen tot stand? 

Bij de jeugd worden de indelingen van de voorcompetities gebaseerd op de samenstelling van de teams voor komend seizoen én de ratingwaardes die elke speler individueel meeneemt uit de voorcompetitie die gedurende seizoen 2019-2020 tot aan de herfstvakantie of winterstop is gespeeld.

Hoe komen de jongste jeugdindelingen voor het volgende seizoen tot stand?  

De jongste jeugdindelingen komen elk seizoen tot stand op basis van de opgaves van de verenigingen. Dit is komend seizoen niet anders.

Wat als competities qua afstanden worden beperkt? 

Op het moment dat reisafstanden worden beperkt door richtlijnen of wetgeving van de overheid, dan zal de competitieleiding competities gaan opzetten met minder grote reisafstanden. Dit kan wel als gevolg hebben dat de sterkteverschillen tussen de teams in de poule groter worden.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Hoe gaan we om met publieksaantallen en crowdmanagement?

In het Sportprotocol Verantwoord Sporten is opgenomen wat er per 1 juli van verenigingen (en sporters/bezoekers) verwacht wordt als het gaat om publieksaantallen en crowdmanagement. Daarbij wordt bijvoorbeeld gesproken over placering, aantallen (per wedstrijdlocatie waarbij een veld ook een wedstrijdlocatie kan zijn) en routing. Wij zijn ons ervan bewust dat de opmerkingen in het protocol nog enige handvatten en verduidelijking verdienen. Daarom hebben NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden een handreiking als checklist opgesteld over dit specifieke onderwerp. Deze checklist vind je op de protocollenpagina.

Evenementen

Ik heb tickets voor de EHL wedstrijden in Amsterdam die uitgesteld zijn. Krijg ik mijn geld terug?

Iedereen die tickets heeft gekocht voor de EHL in Amsterdam ontvangt een mail van EHL ticketpartner Eventim. Daarin wordt aangegeven dat het geld teruggestort wordt binnen drie weken.

Ik heb tickets gekocht voor een FIH Pro League wedstrijd die vanwege het coronavirus is uitgesteld, wat nu?

Iedereen die tickets heeft gekocht voor de FIH Pro League wedstrijden in Rotterdam, Den Bosch, Utrecht en Amsterdam ontvangt een mail waarin aangegeven wordt dat het geld teruggestort wordt.

Omdat het om een groot evenement gaat, wordt dit in gedeeltes geannuleerd. De tickets en parkeerkaarten worden los van elkaar geannuleerd en worden in delen teruggestort. De komende dagen gaan wij alles voor je in orde maken.

Heb je hier vragen over, mail dan naar evenementen@knhb.nl.

Financieel

Hoe gaan wij om met de financiële impact op onze vereniging / Welke regelingen zijn er?

De KNHB ontvangt op dit moment veel vragen van financiële aard. Om aan al die vragen aandacht te kunnen besteden, hebben we hier een specifieke pagina aan gewijd getiteld Corona: financiële vragen en mogelijkheden. Op deze pagina vind je diverse financieel gerelateerde vragen en onderwerpen, bijvoorbeeld over  de diverse regelingen, werkgeversvraagstukken of contributiezaken.

Hebben jullie tips voor het onderhouden van het contact met onze sponsoren gedurende deze periode?

We raden aan om in ieder geval contact op te nemen met je sponsoren en interesse te tonen naar hun situatie. Stel voor om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken of jullie elkaar kunnen helpen tijdens deze periode. Misschien kunnen jullie een gezamenlijke actie opzetten voor de leden of jullie gezamenlijk inzetten voor een maatschappelijk initiatief in de (lokale) samenleving. Houd in gedachten dat een goed contact in tijden van deze de samenwerking op de langere termijn ten goede kan komen.

Er zijn al meerdere initiatieven ontplooid door hockeyverenigingen. Op deze pagina op de website vind je een aantal voorbeelden ter inspiratie.

Hoe gaan we om met de afspraken in lopende contracten met sponsoren, (eventuele) verlenging van contracten en/of het afsluiten van nieuwe sponsorcontracten?

Zorg dat je goed voor ogen hebt wat het huidige sponsorbeleid is. Zijn er dingen veranderd in de behoefte van de sponsoren? Welke afspraken kunnen jullie nog nakomen, welke niet? En kijk ook vooruit, wellicht kunnen sommige sponsoren hun contract bijvoorbeeld vervroegd verlengen of een toekomstige factuur eerder voldoen.

Een goed contact met je sponsoren en gezamenlijk inspelen op de actualiteit kan hier ook bij helpen. Op deze pagina op de website vind je een aantal voorbeelden van initiatieven van andere verenigingen ter inspiratie.

Juridisch

Hebben jullie ook juridische informatie voor ons?

In opdracht van NOC*NSF is een juridische FAQ opgesteld door DAS voor de Sport. Deze geeft antwoord op de meest gestelde vragen rondom de door de overheid afgekondigde noodmaatregel ter bestrijding van het coronavirus. Deze FAQ wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden zodat hij steeds completer wordt.
Aan deze Q&A kun je geen rechten ontlenen!

De meeste vragen zijn ruim geformuleerd zodat de situatie voor veel verenigingen herkenbaar is. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk is tot een specifiek, juridisch en praktisch toepasbaar antwoord te komen.

Daarnaast zijn bij veel vragen de antwoorden afhankelijk van de overeenkomsten die in die situaties overeengekomen zijn. De antwoorden kunnen dan alleen richting geven en dan nog is het mogelijk dat de omstandigheden van het specifieke geval een andere oplossing geven.

Overig

Hebben jullie tips om besmetting te voorkomen?

Om besmetting te voorkomen, is het belangrijk om de hygiëneregels van het RIVM op te volgen:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen.

Ik heb een andere vraag

Op de site van NOC*NSF vind je in het dossier ‘Coronavirus en sport’ antwoorden op veel voorkomende vragen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier tussen.

Vind je ook daar het antwoord niet, stuur dan een mail naar knhb@knhb.nl.  Wij proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Protocol

Hoe trainen we volgens protocol?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een algemeen sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sportprotocol is hier te lezen.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand van elkaar houden?

Per 1 juli geldt dat jeugd tot 18 jaar geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassen trainers en coaches moeten altijd de 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot kinderen. Sportende volwassenen hoeven per 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden tijdens het sporten, buiten het veld moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand.

Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

Voor meer informatie, check het sportprotocol.

Hoe zit het nu precies met die leeftijdsgrenzen?

De grenzen zijn hard gesteld door het RIVM. Per 1 juli geldt dat jeugd tot 18 jaar zowel tijdens trainingen/wedstrijden als buiten het veld geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassenen van 18 jaar en ouder hoeven per 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden tijdens trainingen/wedstrijden, maar buiten het veld moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand. Neem wel de aanvullende bepalingen in het sportprotocol in acht!

Mogen trainers boven de 65 jaar training geven?

Het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

Hoe moeten we onze materialen reinigen?

In het algemeen sportprotocol is de volgende passage opgenomen: zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes)
De rijksoverheid geeft in andere woorden hetzelfde advies: Het is belangrijk sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Ook het RIVM geeft aan dat gebruikelijk onderhoud van materiaal voldoende is.

Wij willen in de zomer een hockeykamp/trainingskamp aanbieden op onze club voor jeugddoelgroepen, mag dat?

Sportkampen die zijn aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR of HISWA-RECRON hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd.

Dit protocol is 11 juni goedgekeurd door de overheid. Dat maakt het per 1 juli voor de sportkampen-organisatoren mogelijk sportkampen, al dan niet met overnachting, te organiseren op sportverenigingen. De organisator is verantwoordelijk voor naleving van het protocol dat bestaat uit drie documenten (tot en met 12 jaar, 13 tot en met 18 jaar en dagactiviteiten). Deze drie protocollen kun je in lezen op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/.

Let op: tijdens de sportactiviteiten geldt ook het sportprotocol.

NOC*NSF heeft daarnaast een protocol ontwikkeld, gebaseerd op de het algemeen sportprotocol en de protocollen van de sportkamporganisaties. Je vindt deze opzet hier: nocnsf-protocol-zomerkampen-2020-v1

Zijn kinderen, die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging maar (nog) niet lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?

Ja, als verzekerde leden voor de verplichte ongevallenverzekering van de KNHB zijn verzekerd (aspirant) leden en (aspirant)vrijwilligers van de verenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.

Is er een toolkit beschikbaar met posters die verenigingen kunnen gebruiken?

Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF een handige toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de routing en bepaalde regels die gelden op het complex aan te geven.

Hoe gaan we om met eventuele blessures?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen.

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Moeten we de materialen reinigen en mogen spelers deze aanraken?

In het sportprotocol staat geschreven:
Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes

Dat betekent dat het mogelijk is materialen tijdens de training aan te raken maar ook dat na elke training de materialen gereinigd dienen te worden. Dat kan praktisch lastig zijn. Als voorbeeld nemen we bv de hesjes: die kun je weer gebruiken (elke speler eigen hesje) maar dan dienen deze na de training gereinigd te zijn voordat je ze opnieuw gebruikt. Alternatief blijft daarom spelers en speelsters te vragen een afwijkend shirt mee te nemen (licht en donker) zodat elke speler zijn eigen materiaal heeft.

Voor wat betreft het wisselend gebruik van keepersmaterialen, geldt dezelfde regel: na gebruik en voor een wissel naar een ander dient het materiaal schoongemaakt te worden (met water en zeep). Voorkeur geniet het daarom een eigen of persoonlijk toegewezen keepersset te gebruiken gedurende een seizoen. In dat geval is na elke training reinigen namelijk niet nodig.

Hoe gaan we om met publieksaantallen en crowdmanagement?

In het Sportprotocol Verantwoord Sporten is opgenomen wat er per 1 juli van verenigingen (en sporters/bezoekers) verwacht wordt als het gaat om publieksaantallen en crowdmanagement. Daarbij wordt bijvoorbeeld gesproken over placering, aantallen (per wedstrijdlocatie waarbij een veld ook een wedstrijdlocatie kan zijn) en routing. Wij zijn ons ervan bewust dat de opmerkingen in het protocol nog enige handvatten en verduidelijking verdienen. Daarom hebben NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden een handreiking als checklist opgesteld over dit specifieke onderwerp. Deze checklist vind je op de protocollenpagina.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team besmet blijkt te zijn met het coronavirus?

In het geval van een eventuele besmetting van iemand in je team (waarmee je langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter hebt gesport) is het belangrijk dat elke sporter en trainer/coach zich realiseert dat hij of zij een nauw contact van een bevestigde COVID-19-patiënt is. Het gevolg is dan een quarantaine van 14 dagen na die sportactiviteit. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensporten.

Trainen

Tot wanneer zijn de (oefen)wedstrijden afgelast?

Per 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd en gespeeld worden. Tijdens alle trainingen en wedstrijden moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd en geldt het sportprotocol om alles goed te laten verlopen.

Hoe gaan we om met eventuele blessures?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen.

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Moeten we de materialen reinigen en mogen spelers deze aanraken?

In het sportprotocol staat geschreven:
Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes

Dat betekent dat het mogelijk is materialen tijdens de training aan te raken maar ook dat na elke training de materialen gereinigd dienen te worden. Dat kan praktisch lastig zijn. Als voorbeeld nemen we bv de hesjes: die kun je weer gebruiken (elke speler eigen hesje) maar dan dienen deze na de training gereinigd te zijn voordat je ze opnieuw gebruikt. Alternatief blijft daarom spelers en speelsters te vragen een afwijkend shirt mee te nemen (licht en donker) zodat elke speler zijn eigen materiaal heeft.

Voor wat betreft het wisselend gebruik van keepersmaterialen, geldt dezelfde regel: na gebruik en voor een wissel naar een ander dient het materiaal schoongemaakt te worden (met water en zeep). Voorkeur geniet het daarom een eigen of persoonlijk toegewezen keepersset te gebruiken gedurende een seizoen. In dat geval is na elke training reinigen namelijk niet nodig.

Deel deze pagina