Veelgestelde vragen over gevolgen coronavirus voor hockeysport

De KNHB ontvangt van verenigingen veel vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. We hebben alle veelgestelde vragen en de antwoorden op deze pagina per categorie gebundeld. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe vragen. Let op: onderstaande vragen worden op dit moment aangepast naar de situatie per 26 juni zodat iedereen zich daar goed op kan voorbereiden. Tot dat moment blijven de huidig geldende maatregelen van kracht, zie daarvoor ook het algemeen sportprotocol per 10 juli.

Veelgestelde vragen

Accommodatie

Hoeveel personen mogen aanwezig zijn op een buitensportaccommodatie?

Met ingang van 25 september is de anderhalve meter maatregel vervallen. Buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats geldt ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds.

Voor de sport geldt een aantal uitzonderingen op de regels voor de horeca die gelden vanaf 25 september. NOC*NSF heeft deze opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca duidelijk af te scheiden van de rest van de ruimte, bijvoorbeeld met een lint, tape of een plantenbak, zodat de rest van de sportkantine gebruikt kan blijven worden zonder het coronatoegangsbewijs te hoeven tonen.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs nodig?

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca.

Wanneer is er geen coronatoegangsbewijs nodig?

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
 • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca
  gedeelte.

Mogen kleedkamers en douches gebruikt worden?

De kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.

Mogen onze horecafaciliteiten/terras open?

Voor sportkantines gelden dezelfde regels als voor de horeca.

Op 25 september is de anderhalve meter maatregel vervallen. Buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers, binnen met vaste zitplaats geldt ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds.

Voor de sport geldt een aantal uitzonderingen op de regels voor de horeca die gelden sinds 25 september. NOC*NSF heeft deze opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca duidelijk af te scheiden van de rest van de ruimte, bijvoorbeeld met een lint, tape of een plantenbak, zodat de rest van de sportkantine gebruikt kan blijven worden zonder het coronatoegangsbewijs te hoeven tonen.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs nodig?

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca.

Wanneer is er geen coronatoegangsbewijs nodig?

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
 • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca
  gedeelte.

Kan ik er als vereniging voor kiezen om alleen het afhalen van eten en drinken te faciliteren?

Ja, dat kan. In dat geval hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs.

Hoe zorg ik ervoor dat het horeca gedeelte op een accommodatie afgescheiden is van de rest van de ruimte?

Dat is aan de vereniging/accommodatie zelf, als maar duidelijk zichtbaar is waar het afgescheiden horecagedeelte begint en eindigt. Ook moet dit gedeelte afgescheiden zijn van het gedeelte waar je eten en drinken kunt afhalen.

Mag er eten/drinken genuttigd worden in de sportkantine/het clubhuis zonder coronatoegangsbewijs?

Nee, het nuttigen van afgehaald eten en drinken niet toegestaan in de sportkantine of het clubhuis. Het horecagedeelte is in dit geval alleen bedoeld als afhaalfunctie waarbij je na het afhalen verder beweegt naar een andere plek, zodat de doorstroom van het afhalen goed mogelijk blijft.

De sportkantine kan wel zonder coronatoegangsbewijs gebruikt blijven worden voor alle andere sportactiviteiten, zoals het beheren van de wedstrijdtafel, verzorging van blessures, toegang tot toiletten en kleedkamers e.d.

Het nuttigen van afgehaald eten en drinken kan langs het sportveld, op het terras buiten of elders op de accommodatie plaatsvinden als er geen gebruik wordt gemaakt van een coronatoegangsbewijs.

Moet de check van het coronatoegangsbewijs bij de ingang gedaan worden?

Nee, het coronatoegangsbewijs moet pas gecheckt worden wanneer de persoon in het horeca gedeelte plaatsneemt.

Welke adviezen geven jullie om de bezoekersstromen op de complexen in goede banen te leiden?

Op 25 september is de 1,5 meter afstand regel vervallen. Dat betekent dat het niet meer nodig is om bijvoorbeeld looproutes aan te geven. Wel gelden er speciale regels rondom de horecagelegenheid, zoals opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten.

Welke eisen worden gesteld aan hallen ten aanzien van luchtventilatie?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 oktober 2021 de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.  Uitgebreide informatie lees je op de website van de rijksoverheid.

Competitie(wedstrijden)

Welke richtlijnen en afspraken gelden tijdens (competitie)wedstrijden?

Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?

De KNHB zal er alles aan doen om alle geplande wedstrijden te spelen. Hoe de KNHB met afgelaste wedstrijden omgaat staat opgenomen in de vraag “Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden”. Zodra de KNHB ziet dat het vanwege te weinig speeldagen niet meer mogelijk is om competities in de normale vorm af te ronden, dan kan de KNHB besluiten het competitieformat aan te passen om zo alsnog in aangepaste vorm de competities uit te spelen, en toe te werken naar kampioenschappen, promoties en degradaties. Hieronder is de beslisboom opgenomen die de KNHB hierbij hanteert. Het is daarbij van groot belang aan te tekenen dat veel verschillende situaties mogelijk zijn en dat deze beslissingsboom derhalve de richting is die wordt aangehouden. De KNHB neemt echter het uiteindelijk besluit en kan daarbij, gegeven een specifieke situatie van deze beslissingsboom afwijken of stappen overslaan.

Beslisboom
(te gebruiken wanneer de KNHB de inschatting maakt dat de competitie in de huidige vorm niet meer kan worden afgerond, ook niet door verlenging van het seizoen):

 1. De aan het eind van het seizoen geplande play-offs en/of kampioenschappen komen te vervallen en die data worden gebruikt om de reguliere competitie af te wikkelen*;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. De competitie wordt stopgezet nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**. Op basis van de stand op dat moment wordt de poule in 2 poules verdeeld (een kampioens-/promotiepoule én een degradatiepoule) verdeeld en speelt iedereen nog 1x tegen elkaar voor een beslissing inzake kampioenschap, promotie en degradatie. Ter verduidelijking n.a.v. vragen: uiteraard worden de uitslagen van de wedstrijden uit de eerdere competitie tegen de 5 andere teams in de poule meegenomen.
 2. Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand van de nieuw gevormde poules*;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Er wordt op basis van de stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld**, een play-offserie ingepland. Poules worden verdeeld in 3 groepen van 4 en elke poule speelt in halve finales en een finale of ¾ ronde om eindposities. De wedstrijd op positie drie en vier wordt alleen gespeeld indien het noodzakelijk is een team op deze positie vast te stellen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. De stand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld wordt vastgesteld als eindstand. Zie hiervoor ook de vraag “Indien ook dit seizoen de competities helaas niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB daar dan mee om?
 2. Vervolgens wordt afgesloten met de regulier geplande play-offs en kampioenschappen;

Als dat niet meer mogelijk is:

 1. Kampioenschappen, promoties en degradaties worden beslist op basis van de eindstand nadat iedereen 1x tegen elkaar heeft gespeeld*;

Als het niet meer haalbaar is dat iedereen 1x tegen elkaar speelt:

 1. De reguliere competitie wordt als niet beëindigd beschouwd. Alleen standaardteams: de top 4 van de poule (bepaalt op basis van gemiddelden per wedstrijd) speelt in een poulefase (of als dat niet meer haalbaar is in een halve finale en finale) om kampioenschap en promotie*. Hiertoe wordt alleen overgegaan als ieder team in de oorspronkelijke poule al minimaal 5 wedstrijden heeft gespeeld. Daarnaast wordt rekening gehouden met minimaal 3 weekenden voorbereiding tenzij betrokken teams en de competitieleiding anders overeenkomen.

*  Directe promoties of degradaties worden doorgevoerd. Teams die zich plaatsen voor play-outs tegen de degradatie behouden toch hun plek, teams die zich plaatsen voor de play-offs om promotie promoveren niet. In de Hoofdklasse is de kampioen aan het einde van de reguliere competitie de kampioen.

** De KNHB kan besluiten, b.v. door een tussentijdse tijdelijke lockdown, om wedstrijdrondes te wisselen met als doel er voor te zorgen dat eerst elk team één keer tegen elk ander team in de poule speelt en dat daarna de returns worden gespeeld.

Indien ook dit seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB dan hiermee om?

De KNHB doet er alles aan om alle wedstrijden te gaan spelen (zie vraag ‘Hoe gaat de KNHB om met wegens het coronavirus afgelaste wedstrijden?’). Als dat niet kan zal de KNHB overgaan tot aanpassing van het competitieformat (zie vraag ‘Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?’). Mocht het ondanks dit alles niet mogelijk zijn om competities uit te spelen, dan heeft de KNHB vastgesteld hoe wordt omgegaan met kampioenschappen, promoties en degradaties:

Mocht een competitie worden stilgelegd en definitief niet kunnen worden uitgespeeld, dan zijn er drie opties:

 1. Minimaal 75%* van alle wedstrijden in een geplande competitie is gespeeld. Op dat moment wordt de actuele stand gebruikt om tot een eindrangschikking te komen. De ranglijst wordt dan nog steeds op basis van het Bondsreglement bepaald maar dan op basis van gemiddelden. Nummer 1 is diegene met het hoogste aantal gemiddelde punten etc.
 2. Alle teams hebben reeds één of twéé (in competities die 3x tegen elkaar spelen) keer tegen elkaar gespeeld. De stand na zo’n volledige ronde wordt gebruikt als eindstand van de competitie en beslist het kampioenschap en promotie of degradatie;
 3. Mochten nog niet alle teams één keer tegen elkaar hebben gespeeld**, dan kan de competitieleiding op basis van artikel 2.1 het competitieformat aanpassen om alsnog in ander format tot beslissingen te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wordt de competitie als beëindigd beschouwd en volgt er géén promotie of degradatie en benoeming van een kampioen. Teams worden in het nieuwe seizoen in dezelfde klasse ingedeeld;
 4. In basis degraderen of promoveren uit niet beëindigde competities alleen teams indien op het moment van staken van de competitie al duidelijk is dat dit team in de ranglijst ook op een zekere promotie- of degradatieplek zou zijn geëindigd indien de competitie pas was gestaakt nadat iedereen 1x tegen elkaar had gespeeld.

Indien op basis van hetgeen bovenstaand gesteld in een competitie de stand wel leidt tot een promovendus of degradant en op het aansluitende niveau niet dan geldt het volgende:

 1. Is er een zekere promovenus aan te wijzen dan promoveert deze per definitie;
 2. Zijn er op basis van dit artikel op een niveau een of meer zekere degradanten aan te wijzen, maar op het niveau eronder minder of geen zekere promovendi, dan worden de degradanten op basis van gemiddelden op eindpositie en vervolgens volgens het gestelde in het Bondsreglement artikel 2.6 in een ranglijst gezet en degraderen uit die ranglijst enkel de teams met de laagste posities totdat het aantal van zekere promovendi is bereikt.

Voorbeeld: in de Hoofdklasse zijn 12 rondes gespeeld, in de Promotieklasse 10. Dit betekent dat op basis van de stand na 11 wedstrijden wel een team degradeert uit de Hoofdklasse maar niemand direct promoveert uit de Promotieklasse. In die situatie zal naar de stand in de Promotieklasse worden gekeken. Indien de nummer 1 in de Promotieklasse minimaal 4 wedstrijdpunten losstaat (met nog één wedstrijd te spelen), dan staat dat team sowieso na 11 wedstrijden ook bovenaan en promoveert. Indien dit team b.v. maar 1 wedstrijdpunt losstaat na 10 wedstrijden, dan promoveert het team niet aangezien het team nog achterhaald kan worden. De degradant uit de Hoofdklasse blijft dan toch in de Hoofdklasse.

* afronden op gehele getallen naar beneden

Coronatoegangsbewijs

Hoe kan ik een check doen op het coronatoegangsbewijs (CTB)?

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

 • de eerste letter van de voornaam; en/of
 • de eerste letter van de achternaam; en/of
 • de geboortedag; en/of
 • de geboortemaand.

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

 • de scanner groen kleurt; en
 • het ID overeenkomt; en
 • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken. Uitgebreide informatie over het scannen lees je hier.

Moet de check van het coronatoegangsbewijs (CTB) bij de ingang gedaan worden?

Nee, de CTB-check mag ook gedaan worden wanneer de persoon in het horeca gedeelte plaatsneemt.

Voor de verenigingen waar een wedstrijd wordt gespeeld in de Hoofdklasse Dames of Tulp Hoofdklasse Heren, geldt dat de check plaats moet vinden voordat publiek de tribune betreedt of het publiek een plaats inneemt langs het veld.

Geldt het coronatoegangsbewijs ook bij bijeenkomsten, zoals de algemene ledenvergadering, die plaatsvinden in het clubhuis/de sportkantine?

Als de bijeenkomst plaatsvindt in een gedeelte van het clubhuis dat is afgescheiden van het horecagedeelte is toegang mogelijk zonder CTB (coronatoegangsbewijs). Het is dan ook mogelijk om een consumptie zoals koffie/thee in het horecagedeelte af te halen, mits men deze nuttigt in de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Wanneer de bijeenkomst plaatsvindt in het afgescheiden horecagedeelte, dan is toegang tot de bijeenkomst alleen mogelijk met een coronatoegangsbewijs.

Moeten we een vertrouwd lid, die meerdere malen per week gebruik maakt van de kantine, telkens opnieuw vragen om het CTB?

Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB wanneer deze personen in het horeca gedeelte plaats nemen.

Dienen barmedewerkers/vrijwilligers ook te beschikken over een CTB?

Je hoeft de barmedewerkers/vrijwilligers niet te vragen om een negatieve test of vaccinatiebewijs. Je mag het wel vragen, alleen hoeft de medewerker geen antwoord te geven.

Er zal niks veranderen wat betreft het gevaccineerde, niet-gevaccineerde en niet-geteste personeel. Zij mogen allen werken met de leden en gasten die toegang hebben verkregen middels een corona-toegangsbewijs, hierin wordt dus geen onderscheid gemaakt. Het is niet mogelijk om de barmedewerker/vrijwilliger te verplichten zich te laten vaccineren of te testen.

Wat als ik sporter ben en na mijn eigen wedstrijd op mijn vereniging ga kijken bij een wedstrijd uit de Hoofdklasse?

Dan val je onder publiek van professionele sportwedstrijden en topcompetities en is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Mondkapjesplicht

Is een mondkapje verplicht als ik andere personen in mijn auto vervoer?

Het advies is een mondkapje te dragen als je met mensen uit een ander huishouden in de auto zit. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Opleidingen

Ik ga een opleiding van de KNHB volgen. Worden de bijeenkomsten fysiek of online gehouden?

Deelnemers van opleidingen in de regio kunnen op het veld bij elkaar komen voor de praktijksessies. Tijdens een sportactiviteit op het veld gelden er geen restricties meer wat betreft het houden van 1,5 meter afstand.

Wij organiseren op de vereniging een CS-examen. Wat zijn hier de richtlijnen voor?

Na een pilot met een digitaal alternatief voor het CS examen het afgelopen jaar wil de KNHB deze vorm van toetsen voort blijven zetten. Dit betekent dat de CS toets uitsluitend digitaal te maken is. Mocht je hier als vereniging vragen over hebben dan kun je contact opnemen met Sophie Hoefnagel.

Overig

Hebben jullie tips om besmetting te voorkomen?

Om besmetting te voorkomen, is het belangrijk om de hygiëneregels van het RIVM op te volgen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.

Ik heb een andere vraag

Op de site van NOC*NSF vind je in het dossier ‘Coronavirus en sport’ antwoorden op veel voorkomende vragen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier tussen.

Vind je ook daar het antwoord niet, stuur dan een mail naar knhb@knhb.nl.  Wij proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Protocol

Hoe trainen we volgens protocol?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een algemeen sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sportprotocol is hier te lezen.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand van elkaar houden?

Nee dat is niet meer nodig. Op 25 september is de 1,5 meter afstand regel vervallen.

Zijn kinderen die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging, maar (nog) niet lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?

Ja, als verzekerde leden voor de verplichte ongevallenverzekering van de KNHB zijn verzekerd: (aspirant) leden en (aspirant)vrijwilligers van de verenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.

Is er een toolkit beschikbaar met posters die verenigingen kunnen gebruiken?

Als sportvereniging moet je continu alert blijven op de geldende coronamaatregelen en deze correct uitvoeren op jouw vereniging. Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF in samenwerking met een aantal sportbonden een toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken. In de toolkit coronamaatregelen vind je naast adviezen en tips, ook visuele hulpmiddelen zoals posters, afbeeldingen en stickers die jouw vereniging op weg helpen. De toolkit gaat uit van de maatregelen die sinds 25 september 2021 gelden.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. De GGD ziet teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Wel moeten zij hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. En thuisblijven zodra 1 van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Toeschouwers

Is er publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden?

Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden, alleen voor publiek bij wedstrijden uit de Hoofdklasse Dames en de Tulp Hoofdklasse Heren geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Trainen

Is het mogelijk om wervingsactiviteiten of selectietrainingen te organiseren?

Binnen de huidige regelgeving van het kabinet ten aanzien van het coronavirus mogen er (wervings)activiteiten georganiseerd worden voor kinderen die nog geen lid zijn van een vereniging binnen de eigen gemeente.

Zijn wedstrijden, competities en toernooien toegestaan?

Sinds 26 juni 2021 zijn amateurwedstrijden en competities en toernooien toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden. Op 25 september is ook de 1,5 meter maatregel buiten het veld komen te vervallen.

Zijn hockeykampen op de verenigingen toegestaan?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar dit protocol.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Eventuele besmetting

Een speler heeft lichte klachten zoals verkoudheid of koorts. Mag de speler spelen?

Nee, dat mag niet. Iedereen dient zich te houden aan de overheidsregels en bij klachten zoals genoemd blijft een speler, begeleider, scheidsrechter of vrijwilliger thuis.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon. De GGD ziet teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Wel moeten zij hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden. En thuisblijven zodra 1 van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Ik was scheidsrechter bij een (oefen)wedstrijd en achteraf blijkt dat een van de spelers positief getest heeft op het coronavirus. Moet ik nu ook in quarantaine?

De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als “overige niet nauwe contacten”. Je hoeft als scheidsrechter dus niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar kan de afstand bewaakt, dan loop je ook weinig risico. Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

Een van mijn spelers heeft het dringende advies gekregen om in quarantaine te gaan. Mag deze speler toch deelnemen aan (oefen)wedstrijden en/of trainingen?

De KNHB adviseert dringend om alle overheidsadviezen op te volgen. In dit geval gaat de betrokken speler daadwerkelijk in quarantaine en kan hij of zij gedurende die periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

Deel deze pagina