Alcoholprotocol verenigingsfeesten

Ellen van Rooij, mede-opsteller alcoholprotocol: ‘Betrek ook de professionele beveiligers, zij hakken vrijwel wekelijks met dit bijltje.’

Inleiding

Met het verhogen van de ‘alcoholleeftijd’ naar 18 jaar was ook het alcoholbeleid van Kampong aan herziening toe. De club voert al jarenlang een actief alcoholbeleid en besluit haar kennis te delen en samen met NOC*NSF een ‘standaardprotocol’ op te stellen over het verantwoord omgaan met alcohol tijdens verenigingsfeesten. Andere verenigingen kunnen het protocol gebruiken bij de organisatie van feesten. Het bevat ook een standaardbrief waarmee ouders op de hoogte gesteld kunnen worden van de regels tijdens het feest.

Resultaten

  • Een duidelijk alcoholprotocol voor verenigingsfeesten.
  • Aandacht voor de schadelijk gevolgen van alcohol.

Aanpak

Veiligheid individu steeds meer centraal
Waar het veiligheidsbeleid tijdens feesten zich vroeger vooral richtte op een ‘veilig feestterrein’ (niet teveel kaartjes verkopen, voorkomen vechtpartijen e.d.) richt het zich steeds meer op de veiligheid van het individu. Zeker sinds de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door jongeren zo prominent op de agenda kwamen, speelt het alcoholbeleid een belangrijke rol.

Steeds meer begrip voor aanpak
Kampong voert tijdens jeugdfeesten al jaren blaastests uit aan de deur. Wie te veel gedronken heeft, komt er niet in. En had je in de tijd dat de leeftijdsgrens nog 16 jaar was als 15-jarige gedronken, dan kregen je ouders een telefoontje. En waar veel ouders enkele jaren geleden hun kind in bescherming namen en het blaasapparaat onnauwkeurigheid verweten, zijn ze nu vooral blij dat ze geïnformeerd worden. Sterker nog: de jongeren hebben het vaak zelf al verteld. Een duidelijk teken dat het gevoerde beleid effect heeft.

Samenwerking met NOC*NSF
De ervaringen die Kampong heeft opgedaan, zijn in het alcoholprotocol verwerkt dat samen met het NOC*NSF werd opgesteld. Het protocol beschrijft op beknopte wijze de maatregelen die verenigingen kunnen nemen om overtreding van de wet of andere onwenselijke situaties te voorkomen en het feest leuk te houden. Maar met een protocol alleen ben je er nog niet, zoveel mogelijk partijen zullen actief dezelfde boodschap moeten uitdragen.

Convenant Sport en Alcohol
Daarom neemt Kampong ook deel aan het Convenant Sport en Alcohol dat de boodschap uitdraagt dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken. In het convenant zijn met de Vereniging Sport Utrecht (VSU) en gemeente Utrecht afspraken gemaakt over verantwoord alcoholbeleid binnen de vereniging en wordt het alcoholbeleid van de deelnemende sportverenigingen op elkaar afgestemd. Zie voor meer informatie daarover www.sportutrecht.nl/convenantalcoholensport.

Samenwerken
Naast het convenant werkt Kampong ook samen met scholen en winkeliers in Utrecht-Oost. Door gezamenlijk 1 lijn te trekken is het voor iedereen duidelijk waar hij/zij aan toe is. Wat je echter niet uit het oog moet verliezen is dat het om een feest gaat. Binnen de gestelde kaders moet iedereen lol kunnen hebben. Dat vergt veel creativiteit en flexibiliteit van de organisatie. Bedenk dat professionele bewakers veel ervaring hebben. Maak gebruik van hun expertise!

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina