Clubs kunnen veel geld besparen op hun elektriciteitsrekening

Henk Arts, vrijwilliger Hockeyclub Blerick: ‘Uiteindelijk streven we naar een autarkische vereniging die al haar energie zelf opwekt.’

Inleiding

Is je contractvermogen volgens de Elektriciteitswet meer dan 50 kW dan ben je zakelijk grootverbruiker. Als sportvereniging met veldverlichting is dat al snel het geval. Erg ongunstig, want je betaalt naast het werkelijke verbruik, ook stevig voor de beschikbaarheid van vermogen. Bij Hockeyclub Blerick (HCB) zijn ze daarom druk bezig om onder die 50 kWh te duiken en hun contractvermogen te beperken. Ze maken daarbij ook dankbaar gebruik van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Niet alleen goed voor de clubfinanciën, maar ook voor het milieu.

Resultaten

• Twee velden voorzien van LED-veldverlichting
• Installatie van 118 zonnepanelen op het dak van het clubhuis en kleedkamers
• Inkoop elektriciteit van 60.000 kWh binnenkort teruggebracht naar ongeveer 20.000 kWh
• Invulling maatschappelijke voorbeeldfunctie als sportvereniging

Aanpak

Met het oog op de maatschappelijke voorbeeldfunctie die je als vereniging voor je leden en je omgeving vervult, besloot HCB duurzaamheid hoog op de agenda te zetten. Naast initiatieven op het vlak van afvalbeperking en afvalscheiding, isolatie van het clubhuis en een vloerverwarming die klaar is voor warmtepompen, is vermindering van het elektriciteitsverbruik speerpunt van de club. Henk Arts, gepensioneerd natuurkundige, heeft zich samen met Jan van Kempen erop geworpen.

Toeslagen vermijden

Om de elektriciteitsrekening te drukken heeft HCB op een aantal vlakken maatregelen genomen. Zo is inmiddels LED-veldverlichting geïnstalleerd en wordt het dak van het clubhuis binnenkort vol gelegd met zonnepanelen. Uiteindelijk moeten deze maatregelen, gecombineerd met het bufferen van elektriciteit, ervoor zorgen dat twee op de Elektriciteitswet gebaseerde toeslagen niet meer betaald hoeven te worden. Een ingewikkeld verhaal, hoe het precies zit, lees je hieronder.

Financiering LED-verlichting

Henk: ‘Toen vorig jaar een van onze kunstgrasvelden werd vervangen door een waterveld, was ook de veldverlichting afgeschreven en moest worden vervangen. Tijd om over te stappen op Philips LED-verlichting. De gemeente heeft een bijdrage geleverd ter hoogte van de vervangingswaarde voor normale verlichting. Daarnaast hebben we via de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) voor 15% van de materiaalkosten subsidie aangevraagd en gekregen. Je moet er wel snel bij zijn, het aantal aanvragen is veel hoger dan het beschikbare bedrag. Uiteindelijk hebben we als vereniging uit eigen zak nog 8.000 euro bij moeten leggen.’

Besparing LED-verlichting

Inmiddels wordt ook een tweede veld van LED-verlichting voorzien. Hoewel niet helemaal afgeschreven, bleek vervanging toch aantrekkelijk omdat de bestaande armaturen nog wat opbrachten en het geld op de spaarrekening vanwege de lage rente niks oplevert. Het elektriciteitsverbruik zal dankzij de overstap op LED-verlichting stevig dalen. Omdat de verlichting bij het eerste veld al volledig was afgeschreven is de terugverdientijd voor dat veld zo’n 5 á 6 jaar. Bij het tweede veld is dat wat langer, maar met een rendement van 10-15% is het toch lucratiever dan het geld op de spaarrekening te laten staan.

Ingewikkelde tariefstructuur elektriciteit biedt kansen

De tariefstructuur voor elektriciteit is vrij ingewikkeld. Eerst zijn er de kosten voor de regionale netbeheerder. Daarnaast wordt er voor de afgenomen energie betaald aan de energieleverancier.

Contractvermogen

De netbeheerder meet het afgenomen vermogen permanent in tijdvakken van 15 minuten. Op grond van het maximaal afgenomen vermogen word je afgerekend. Bij minder dan 50 kW ben je gewoon gebruiker zoals iedere particulier. Boven een vermogen van 50 kW moet er per kW betaald worden voor het maximaal afgenomen vermogen. Dat heet het contractvermogen. Dat kost ongeveer 1,75 €/kW/maand en dat alle maanden van het jaar. Ook al zou je dat vermogen jaarlijks maar 1 uur gebruiken.

Maximale vermogen

Daarnaast moet er worden betaald voor het maximale vermogen dat in een maand wordt afgenomen. Dat is 1,35 €/kW. In december en januari en in de zomermaanden is dat maandelijkse maximale vermogen vanwege de pauzes in het hockey veelal lager dan het contractvermogen.

Onvoordelig voor sportverenigingen

Omdat bij een sportvereniging het vermogen (kW) vrij hoog is en het totale elektriciteitsverbruik (kWh) vrij laag, zijn kosten voor beschikbaarheid van vermogen relatief erg hoog. Als het contractvermogen 90 kW is (bij een vereniging met twee kunstgrasvelden, een sproei-installatie en een clubhuis al snel het geval) en bij een gemiddeld maximaal maandvermogen van 75 kW dan zijn de jaarlijkse kosten ongeveer €3.100. Let wel: alles exclusief BTW. Maar als we het gehele jaar onder de 50 kW blijven, dan worden we gebruiker zoals ieder particulier en worden de jaarlijkse vaste kosten ongeveer € 270. Een stevige besparing waar we graag ons best voor willen doen.

Addertje onder het gras

Henk: ‘Er zit nog een klein addertje onder het gras. Naast de boven beschreven vaste kosten moet er aan de netbeheerder ook worden betaald voor het transport van de energie (de kWh’s) en dat is weer goedkoper als je zakelijk grootverbruiker bent. Wij denken met twee LED-velden en zonnecellen (zie hieronder) de jaarlijkse inkoop van de energiemaatschappij terug te kunnen brengen van 60.000 kWh naar minder dan 20.000 kWh. Volgens de rekenmodule van Enexis zijn we dan bij een jaarlijkse afname van 20.000 kWh aan de netbeheerder als kleinverbruiker (contractvermogen <50 kW) ongeveer 1700 €/jaar goedkoper uit dan als grootverbruiker (een contactvermogen iets boven de 50 kW). Bij een groter energieverbruik (kWh) wordt het voordeel vanwege het verschil in tarief voor de transportkosten wat kleiner. Voor ons meer dan de moeite waard om te gaan kijken of we permanent onder deze 50 kW kunnen blijven.’

Zonnepanelen

Naast de overstap op LED-verlichting gaat HCB daarom ook zonnepanelen leggen op het dak van het clubhuis en de kleedkamers, 118 in totaal. Henk: ‘De zonnepanelen leveren op jaarbasis zo’n 30.000 kWh. Ook hiervoor hebben we via EDS-subsidie aangevraagd en gekregen. Daarnaast hebben we SDE + subsidie aangevraagd en gekregen. We krijgen gedurende 15 jaar een bedrag per opgewekte kWh en denken op deze manier rond de 2.000 euro per jaar binnen te krijgen, waarmee we de aanleg van de zonnepanelen in 15 jaar volledig kunnen financieren.’

Elektriciteit bufferen

Henk: ‘Om helemaal van die toeslagen af te zijn, gaan we dus proberen beneden de 50 kWh contractvermogen te komen. Om het contractvermogen te drukken zullen we moeten bufferen. Immers: als je alles aanzet en je kunt uit eigen buffer een bepaalde hoeveelheid elektriciteit leveren, dan hoef je die niet van je elektriciteitsleverancier af te nemen. Energie bufferen kan met accu’s. Momenteel wordt er in Nederland en vooral ook in Duitsland hard gewerkt aan de mogelijkheden van opslag van elektrische energie.’

Monitoren

Henk: ‘Komend jaar gaan we gebruiken om inzicht te krijgen in de hoeveelheid elektriciteit die we in tijdstukken van 15 minuten gebruiken. Want dat zijn ook de intervallen die de elektriciteitsleverancier gebruikt bij het vaststellen van het maximaal gebruikte vermogen. Aan de hand van de uitkomst hiervan kunnen we bepalen hoeveel elektriciteit we moeten gaan bufferen om die pieken op te vangen en onder de 50 kWh te komen en te blijven. Kortom: we zijn er nog niet maar volgend jaar weten we meer en kunnen we een volgende stap zetten richting een volledig autarkische vereniging.’

Voor alle informatie over de aanvraag van EDS-subsidie klik hier.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina