Deventer HV pakt algen met mobiele spuitinstallatie aan

Anne van der Horst Bruyn: ‘Het begint met het goed schoonhouden van je velden.’

Inleiding

Algen, iedere club met een semiwater- of waterveld heeft er last van. Deventer HV dacht de dans te ontspringen, maar na 6 jaar zat ook hun semi-waterveld er vol mee. Na een ‘shockbehandeling’ in 2009 om het veld volledig van algen te ontdoen, heeft de club een manier gevonden om het veld en twee nieuwe watervelden permanent algenvrij te houden. Naast zeer regelmatig borstelen met een speciale borstelmachine, worden de velden eens per week besproeid met een biologisch afbreekbaar algenbestrijdingsmiddel. Niet zoals gebruikelijk via het beregeningssysteem van de velden, maar met een mobiele sproei-installatie (getrokken motorvatspuit) achter de tractor. Al met al behoorlijk arbeidsintensief, maar met een uitstekend resultaat.

Resultaten

  • Schone velden zonder inzet van derde partijen.
  • Geen milieuschade door biologische afbreekbaar algenbestrijdingsmiddel.
  • Langere levensduur velden (zandveld zo’n 14 seizoenen i.p.v. 10 seizoenen).
  • Lagere kosten dan bij uitbesteden onderhoud.

Aanpak

Uitgangssituatie
Deventer HV DHV heeft 2 nieuwe watervelden (2014), 1 semi-waterveld (2003) en 1 zandveld. Op het zandveld is geen sprake van (hinderlijke) algengroei. Toen het algenprobleem in 2009 voor het eerst de kop opstak, had de club 1 semi-waterveld dat door een gespecialiseerd bedrijf (Algencontrol) algenvrij is gemaakt. Daarna is het onderhoud volledig zelf uitgevoerd.

Regelmatig vegen van velden cruciaal
Voor algenbestrijding geldt: voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom zaak alle verontreinigingen, zoals bladeren en andere (organische) materialen en losse vezels regelmatig te verwijderen. Hiervoor heeft de club een borstelmachine (Intermac ST 120) voor achter de tractor aangeschaft. Deze is zo afgesteld dat het zand op het veld achterblijft en alleen het vuil wordt geruimd. Twee tot drie keer per week worden alle velden geborsteld. Per veld kost dat ongeveer 1 uur. Na het borstelen worden de velden ook nog met een driehoeksveger gesleept (3/4 uur per veld).

NB. In de maanden oktober en november worden de velden ook regelmatig met een bladblazer van bladeren ontdaan.

Alternatieve besproeiingsmethode met anti-alg
DHV gebruikt CentiAlgenBac van Algencontrol voor de bestrijding van algen (biologisch afbreekbaar). Het middel wordt niet, zoals gebruikelijk is, via het beregeningssysteem op de velden gebracht, maar met een sproeiwagen (getrokken motorvatspuit MM 70L-TR 12 volt) achter de tractor. De grootste voordelen zijn:

  • Goedkoper dan algenbestrijding via het beregeningssysteem waarvoor een speciale, kostbare pomp nodig is.
  • Met de sproeiwagen kan het algenbestrijdingsmiddel veel gelijkmatiger over het veld worden uitgereden.
  • Stukken veld die extra bestrijdingsmiddel nodig hebben, kunnen eenvoudig en gericht worden behandeld.

Bij veel wind of zon kan er niet worden gesproeid (geldt ook voor sproeien via beregeningssysteem). Onder de 10 C is sproeien niet nodig (geen algengroei), waardoor er uiteindelijk zo’n 30-35 weken per jaar gesproeid moet worden.

Wat kost het ongeveer?

Bestrijdingsmiddelen
200 liter CentiAlgenBac (€16 per liter)= €3200 per veld per jaar. Dit geldt dus alleen voor de twee watervelden en het semi-waterveld.

Manuren per week (ongeveer)
Waterveld: 2 à 3 x borstelen en slepen, 1x sproeien = 4 – 5 ¾ uur per veld
Semiwater: 2 à 3 x borstelen en slepen, 1x sproeien = 4 – 5 ¾ 3 uur per veld
Zandveld: 2 à 3 borstelen en slepen = 3 ½ – 5 ¼ uur

Bij HV Deventer is een gekwalificeerde full time groundsman gedetacheerd die vanwege een fysieke beperking voor ongeveer de helft door de Sociale Werkvoorziening wordt gesubsidieerd. Daarnaast is een accommodatiecommissielid nog ongeveer 4 uur per week bij het onderhoud van de velden betrokken.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina