Eigen tuchtcommissie zorgt voor snelle en adequate afhandeling incidenten

Charles Starmans: ‘Nog voor een uitspraak van de bond kunnen wij al maatregelen treffen’

Inleiding

Naast de reguliere tuchtrechtspraak van de KNHB heeft S.V. Kampong Hockey een eigen tuchtcommissie ingesteld. Deze commissie zet zich in voor de veiligheid en de sportiviteit op de vereniging. Het grote voordeel van de commissie is de snelheid waarmee incidenten op en rond het veld aangepakt kunnen worden. En omdat niet alle problemen tuchtrechtelijk afgedaan kunnen worden, voorziet de commissie ook in mediation.

Resultaten

  • Snelle afhandeling kaarten en incidenten: spelers en coaches/begeleiders kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst.
  • Bij Kampong is sprake van zo’n 130-140 kaarten per jaar; pas bij minimaal 2x geel of rood vindt een gesprek met de tuchtcommissie plaats.
  • Vroegtijdig aanspreken leden op ongewenst gedrag voorkomt escalatie.
  • Duidelijk signaal naar leden over het belang van veiligheid, sportiviteit en respect op SV Kampong.

Aanpak

Waarvoor is de tuchtcommissie verantwoordelijk?
De tuchtcommissie is primair verantwoordelijk voor het aanspreken van hockeyleden, trainers en coaches die zich in of buiten het veld, op het Kampong-terrein of bij een andere vereniging Kampong-onwaardig hebben gedragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het krijgen van rode en (te veel) gele kaarten, ruzies tussen teamleden en misdragingen als pesten, stelen en intimideren. Bij het uitvoeren van haar taak baseert de commissie zich op het Tuchtreglement S.V. Kampong Hockey (zie in de downloads onderaan dit artikel).

Hoe kunnen zaken worden ingediend?
Meldingen van mogelijke overtredingen bereiken de commissie op verschillende manieren. Kaarten worden gemeld via de bond, andere zaken komen binnen via brieven, e-mails van leden, ouders, andere verenigingen, etc.. Formele eisen voor het indienen van ‘een zaak’ zijn er niet. De commissie beslist zelf of ze een zaak al dan niet behandelt, het bestuur van S.V. Kampong heeft hierop geen invloed.

Hoe pakt de commissie de zaken aan?
De actie van de commissie bestaat in eerste aanleg altijd uit een gesprek met de vermeende overtreder, waarbij in de regel 2 commissieleden en een ouder en coach (bij de jeugd) en meestal de aanvoerder (senioren) aanwezig zijn. Het belangrijkste uitgangspunt is hoor en wederhoor; de ‘beklaagde’ kan in alle gevallen zijn verhaal doen. Dat gebeurt tijdens de competitie gemiddeld ongeveer 1 keer per week. Om praktische redenen wordt het gesprek meestal voor of na de training van de ‘beklaagde’ gehouden (alle betrokkenen zijn dan al op Kampong aanwezig).

Sfeer tijdens de behandeling van de zaak
De commissie streeft naar een informele maar constructieve behandeling van de zaak. Het is eerder ‘een goed gesprek’ dan een formele, gerechtelijke zitting, ook omdat objectieve waarheidsvinding niet altijd makkelijk is. Getuigen worden tijdens de zitting niet gehoord. Indien nodig belt of mailt de commissie voorafgaand aan de zitting met de betrokken scheidsrechter(s). Om deze te achterhalen is de commissie geautoriseerd voor LISA.

Welke straffen kan de tuchtcommissie opleggen?
De straffen kunnen oplopen van een eenvoudige vermaning tot (al dan niet voorwaardelijke) schorsing voor meerdere wedstrijden en/of een taakstraf (bijvoorbeeld rommel opruimen). Van belang is het dat de coach de informatie over de straf meeneemt naar het team, zodat iedereen op de hoogte is. De commissie zorgt ook voor de administratieve afhandeling van de straffen van de bond. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de commissie naast of vooruitlopend op de sanctie van de bond een (extra) straf opleggen. Bezwaar tegen de uitspraak is mogelijk bij het bestuur van S.V. Kampong.

Mediation
De commissie kan ook als mediator optreden, want niet alle problemen zijn geschikt voor tuchtrechtelijke afhandeling. Inmiddels is wel gebleken dat een goed gesprek en duidelijke uitleg veel (gedrags)problemen oplost.

Filmpje met zitting en uitleg
In onderstaand filmpje geeft de voorzitter een nadere uitleg over het hoe en waarom van de tuchtcommissie en is een zitting in scène gezet.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina