Gooische besteedt het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) uit

Michiel van ’t Hek, voorzitter GHC: ‘Door aan een professionele partij uit te besteden waarborgen we de continuïteit en privacy.’

Inleiding

De afgelopen jaren heeft GHC veel aandacht besteed aan een veilig sportklimaat. Met de commissie Sportiviteit & Respect en Tuchtcommissie, een vertrouwenscontactpersoon en een nieuw huishoudelijk reglement werd een stevig fundament gelegd om veilig sporten te garanderen. Sluitstuk vormt de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor trainers, coaches, hulpouders en andere vrijwilligers die zich actief met de jeugd bezighouden. Gezien het grote aantal aanvragen (zo’n 300) besloot de club mee te doen met een pilot van Vrijwilliger-OK, een bedrijf gespecialiseerd in het screenen van personen. Met groot succes!

Resultaten

  • Bewustwording belang VOG en veilig sportklimaat
  • Alle vrijwilligers die bij de jeugd betrokken zijn hebben een VOG
  • Minimale (administratieve) belasting club bij afhandeling VOG’s
  • Professionele partij zorgt voor continuïteit en borging aanvraagprocedure
  • Zorgvuldig beheer privacy-gevoelige informatie
  • Sancties mogelijk bij handelingen strijdig met tuchtrecht en gedragscode

Aanpak

Pilot met Vrijwilliger-OK
In eerste instantie heeft Gooische de aanvragen voor de professionele krachten zelf afgehandeld. Maar dat dekte slechts een klein deel, het aantal vrijwilligers was vele malen groter. Om deze groep hanteerbaar te maken, heeft Gooische met vijf andere clubs deelgenomen aan een pilot van Vrijwilliger-OK. Na het doorgeven van de namen van de vrijwilligers neemt dit bedrijf de clubs al het werk uit handen dat komt kijken bij het aanvragen van een VOG. Het gaat daarbij met name om het informeren en achter de broek aan zitten van de vrijwilligers. Zij moeten immers zelf, met hun Digid, de aanvraag indien.

Vrijwilliger-OK regelt ook onderwerping aan tuchtrecht en gedragscode club
Naast het aanvragen van de VOG, regelt Vrijwilliger-OK ook het actief ondertekenen van de gedragscode of het huishoudelijk reglement van de betreffende vereniging én de onderwerping aan het tuchtrecht van de KNHB. De gedragscode betreft bijvoorbeeld correct gedrag langs de lijn of het respecteren van privacy in de kleedkamer. Door vrijwilligers actief te laten ondertekenen geven zij aan de regels te kennen. Dit biedt helderheid en de mogelijkheid om bij overtreding sancties op te leggen.

Heldere communicatie zorgt voor bewustwording en begrip
Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp heeft het bestuur van Gooische veel aandacht besteedt aan de communicatie. Alle leden zijn vooraf via de nieuwsbrief en website geïnformeerd over de aanpak. Ook hebben alle direct betrokkenen een persoonlijke mail met uitleg ontvangen. Dit heeft eraan bijgedragen dat iedereen doordrongen is van het belang van de VOG en zonder problemen heeft meegewerkt aan het indienen van de aanvraag.

Continuïteit en kosten
Inmiddels is er een koppeling gemaakt in LISA wat het doorgeven van de namen van de te screenen vrijwilligers aan Vrijwilliger-OK vergemakkelijkt. Gekeken wordt hoe het proces in de toekomst nog verder vereenvoudigd kan worden. Vanwege de geldigheidsduur van de VOG zal de aanvraag eens in de 3 jaar herhaald moeten worden. Vrijwilliger-OK houdt de administratie bij zodat de continuïteit is gewaarborgd en er geen map op de club rond slingert met privacy-gevoelige informatie. De kosten per VOG bedragen ongeveer 9 euro.

Klik hier voor extra informatie over Vrijwilliger-OK

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina