Hockeyclub Hellendoorn-Nijverdal besteedt aanvragen van VOG’s uit aan de Validata Group

Joop Muller, voorzitter HCHN: ‘Uitbesteden ontlast onze vrijwilligers en garandeert onafhankelijkheid.’

Inleiding

Een van de speerpunten van het Beleidsplan 2015-2020 van HCHN is het creëren van een sociaal veilig hockeyklimaat. Ondermeer met een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle leden boven de 18 jaar die met jeugdleden in contact komen of een bestuurlijke functie vervullen, geeft de club daar invulling aan. Voor optimale transparantie en onafhankelijkheid heeft de club het aanvragen en administreren van de VOG’s uitbesteed aan de Validata Group, die gespecialiseerd is in het valideren van data voor sportclubs met het label Vrijwilliger-OK.

Resultaten

  • Vrijwel zonder inspanning zijn 30 VOG’s en VOT’s aangevraagd en afgegeven
  • 6 gedragsregels vastgelegd die iedereen kent en omarmt
  • Besef iedereen gezamenlijk verantwoordelijk is voor een sociaal veilig hockeyklimaat
  • Het is gezelliger langs de lijn en op het veld!

Aanpak

Een sociaal veilig hockeyklimaat
De verplichte VOG staat niet op zich, maar is één van de acties waarmee HCHN een sociaal veilig hockeyklimaat wil garanderen. Een sociaal veilig hockeyklimaat valt niet af te dwingen, het is een beleving waarvoor iedereen die bij de club betrokken is verantwoordelijk is. Naast de verplichte VOG heeft de club de volgende twee acties op poten gezet om ervoor te zorgen iedereen zich op de club veilig kan voelen:
– Opstellen gedragsregels
– Instellen Vertrouwenscontactpersoon

De gedragsregels
Het afgelopen jaar heeft een aantal vrijwilligers van de arbitragecommissie een eerste versie van de regels opgesteld en voor commentaar uitgezet binnen de club. Dit heeft geresulteerd in 6 gedragsregels die voor iedereen gelden die bij de club betrokken is. Ze staan op een groot bord bij de ingang van het complex, staan op de website en komen tijdens coach- en trainersavonden regelmatig aan de orde. Bovendien moeten alle vrijwilligers boven de 18 jaar die contact hebben met jeugdleden zich er actief aan committeren.

Aanvragen VOG en VOT
Voor iedereen boven de 18 jaar die contacten heeft met jeugdleden of een bestuursfunctie uitoefent, vraagt de club een VOG en Verklaring Onderwerping Tuchtrecht aan. Het aanvragen en administreren van de VOG’s besteedt de club uit aan de Validata Group, die gespecialiseerd is in het valideren van dat voor sportclubs met het label Vrijwilliger-OK. Dit om te voorkomen dat je ‘als slager je eigen vlees keurt’ en om de vrijwilligers te ontlasten. In totaal gaat het om zo’n 30 VOG’s. Door de koppeling met Lisa is het aanvragen een fluitje van een cent.

Een ervaren Vertrouwenscontactpersoon
Om eventueel grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden, heeft de club een Vertrouwenscontactpersoon in het leven geroepen. Gekozen is voor een ervaren huisarts die deze rol ook bij de scholen in de omgeving vervult.

Brief van de voorzitter
Om iedereen op de hoogte te stellen van de 3 acties voor een sociaal veilig hockeyklimaat heeft de voorzitter een uitgebreide brief met uitleg gestuurd aan alle leden, ouder/verzorgers en vrijwilligers van de club. Wie vragen heeft kan hem bellen, zijn mobiele nummer staat in de brief.

Je merkt dat het gezelliger is op de velden
Vooral door de actieve communicatie van de gedragsregels is het de laatste tijd duidelijk gezelliger op de club, zowel langs de lijn als op de velden. Ouders langs de lijn corrigeren elkaar als het wat al te enthousiast wordt waardoor het ook op het veld rustig blijft.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina