‘Hurley up 2 work’ helpt langdurig werkelozen aan baan

Huub Arendse, initiatiefnemer en voorzitter Hurley: ‘De gemeente heeft veel in onze velden geïnvesteerd, daar mogen we best wat voor terugdoen.’

Inleiding

In 2012 is, op initiatief van THC Hurley, een samenwerking tot stand gekomen tussen de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam (DWI) en een vijftal uitzendbureaus met als doel langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. Met het project ‘Hurley up 2 work’ geeft de club invulling aan haar maatschappelijke rol en doet iets terug voor de investering van de gemeente Amsterdam in haar velden. Het grote succes van de eerste groep smaakt naar meer: in september 2014 verwelkomt de club een tweede groep langdurig werkelozen op haar velden.

Resultaten

  • Hurley geeft invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en doet iets terug voor het geld dat de gemeente in haar velden investeert.
  • 9 van de 30 deelnemers hebben een stageplek of baan gevonden. Een ongekend resultaat voor deze doelgroep.
  • Vanwege het grote succes verwelkomt Hurley in september 2014 een tweede groep ‘re-integratiehockeyers’.
  • Eén deelneemster vond hockey zo leuk dat zij graag lid wilde worden. Omdat zij de contributie niet op kon brengen heeft Hurley het lidmaatschap cadeau gedaan.

Aanpak

Samenwerking zoeken 
Een leuk idee hebben om iets te doen met langdurig werkeloze jongeren en je velden is één, maar hoe bereik je de doelgroep en concretiseer je je plannen? Na contacten met diverse instanties bleek de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam (DWI) meteen heel enthousiast. Uiteindelijk werkten ook vijf uitzendbureaus graag mee omdat zij met dit project op een concrete manier invulling konden geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de ‘social return’ van een groep kansarme kandidaten in hun bestanden.

Achterliggende gedachte 
Een sportieve omgeving waarin je je kunt oriënteren op de arbeidsmarkt is een mooie kans voor jongeren die al langere tijd langs de zijlijn staan. Hoe iemand zich tijdens een training opstelt, zegt veel over zijn of haar instelling en capaciteiten. En de kandidaten hoeven zich geen zorgen te maken over het sollicitatiegesprek: het eerste contact wordt immers gelegd op het sportveld. Zo wordt de drempel om na afloop te netwerken of een sollicitatiegesprek te voeren een stuk lager.

Even schrikken 
De eerste groep bestond uit 30 deelnemers in de leeftijd van 20 tot 35 jaar. Een aantal was in het verleden met justitie in aanraking geweest terwijl ze allemaal al langere tijd zonder werk zaten. Het was wel even schrikken tijdens de eerste kennismaking: hoodies over het hoofd getrokken, handen in de zakken. Geen van allen had ooit een hockeyclub van dichtbij gezien, laat staan gehockeyd. Maar al snel bleken de meeste kandidaten zeer gemotiveerd om deze kans met beide handen aan te grijpen. Uiteindelijk zijn 10 deelnemers afgevallen waarvan 1 omdat hij een baan kreeg.

Organisatie ‘Hurley up 2 work’

  • De vijf deelnemende uitzendbureaus selecteren kandidaten uit hun werkzoekendenbestand en leveren allemaal een intercedent(e) die met de groep mee traint.
  • Hurley levert ervaren trainers en materialen (sticks, schoenen, scheenbeschermers, bitjes), stelt het clubhuis en de velden beschikbaar en verzorgt de koffie en broodjes en de afsluitende bbq.
  • Harvey Rijkaard, re-integratieconsulent van DWI verzorgt de projectleiding en begeleidt de kandidaten.

Programma ‘Hurley up 2 work’ 
Training 1-4
Staat in teken van groepsbuilding: 1,5 – 2 uur trainen en nadere kennismaking tijdens broodje met koffie na de training.

Training 5 
Officiële kick-off met media als AT5 en Parool. 

Training 6-10 
Deelnemende uitzendbureaus verzorgen voorafgaand aan de training een educatief programma, bijvoorbeeld over het opstellen van een cv, het voeren van een sollicitatiegesprek of de opzet van een loonstrook. Daarna training (1,5 – 2 uur) en vervolgens gesprekken/netwerken met uitzendbureaus

Uiteindelijk bleek 10 keer hockeyen teveel. Voor de broodnodige variatie heeft een bekende Nederlandse bokser een bokstraining verzorgd en kregen de deelnemers een American Football-training van de coach van de Amsterdam Admirals.

Financieel plaatje 
Voor dit project is geen subsidie verstrekt. Hoewel een sponsor een bijdrage leverde voor schoenen, scheenbeschermers en bitjes, heeft Hurley het grootste deel van de kosten op zich genomen (eten, drinken, trainers, organisatie, materialen). Ook de leden hebben een bijdrage geleverd door sticks ter beschikking te stellen. Uiteindelijk heeft het de club enkele duizenden euro’s gekost.

Aanpak tweede groep 
Vanwege het grote succes zal in september 2014 een tweede groep van start gaan. Op dit moment vindt overleg plaats met DWI over de precieze invulling van het programma . Voor deze tweede ronde is een sponsor gevonden die de kosten voor zijn rekening zal nemen.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina