Je bent een rund als je met je oren stunt

Bewustwording risico's gehoorbeschadiging - ook een zaak voor de Hockeyclub

Inleiding

De zorg die steeds vaker wordt uitgesproken over het volume van de muziek tijdens (jeugd) feesten.

Resultaten

Bijdrage aan de bewustwording bij ouders, leden en organisatoren van feesten.

Aanpak

Met name de jeugd loopt in het dagelijks leven hoge risico’s op gehoorbeschadiging door het gebruik van koptelefoons en het thuis en elders luisteren naar harde muziek. In het kader van onze kernwaarden (veilig en plezierig presteren voor allen), onderkent het bestuur van LOHC de noodzaak om bij te dragen aan de bewustwording bij de jeugd en bij organisatoren van feesten. Tevens wil LOHC een bijdrage leveren om gehoorbeschadiging te helpen voorkomen.

Daarbij dient wel een aantal zaken onderkend te worden:

  • De verantwoordelijkheid ligt bij ons allen. Ouders, verzorgers, scholen en sport clubs.
  • De realiteit is dat (dans) feesten en optredens gepaard gaan met een hoge geluidsbelasting van het gehoor. Zonder harde muziek, geen dans. Dat blijft naar verwachting ook in de toekomst zo.

Bijgaand het beleid dat wij geformuleerd hebben, waarbij concrete maatregelen zijn voorgeschreven voor degenen die op de club (muziek) evenementen organiseren. De organisatoren van een (dans) feest:

  • informeren bezoekers over de risico’s op gehoorschade, en de mogelijkheid om oordoppen te kopen;
  • maken afspraken met de band/dj om het geluidsniveau te beheersen (als absolute bovengrens bij feesten voor junioren is 100 decibel, gemeten over 15 minuten en bij senioren feesten geldt het wettelijk maximum van 103 decibel);
  • zorgen ervoor dat het geluidsniveau d.m.v. de Safenoise App steekproefsgewijs wordt gecontroleerd en zorgt er zo nodig voor dat de band/dj het niveau aanpast, en
  • zorgen ervoor dat bij langer durende evenementen de feestgangers de mogelijkheid hebben om in een geluidsluwe ruimte de oren te laten bijkomen.

Zeker zo belangrijk: ouders en leden hebben primair een eigen verantwoordelijkheid: zij kunnen besluiten om goede gehoorbescherming te laten aanmeten met muziekfilter en minimale demping van SNR=17. Deze oordoppen zitten prettig, zie je nauwelijks zitten en dankzij de muziekfilter versta je de muziek én elkaar goed.

De bar biedt vanaf seizoen 2015/2016 tegen een redelijk tarief simpele maar afdoende gehoorbescherming aan.

Je bent een rund als je met je oren stunt.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina