Kennismaken met de hockeyclub door hardlopen

Jacob Bonouvrie: ‘Een pilot met een enorme spin-off’

Inleiding

Binding met en betrokkenheid bij de club zijn voor elke sportvereniging van groot belang. Met een hardloopprogramma voor ouders probeert Hockeyclub Geldermalsen niet alleen die binding en betrokkenheid te stimuleren. Ook worden ouders in staat gesteld met hun sportieve gedrag het goede voorbeeld voor hun kinderen te geven. Diezelfde ouders steken daarnaast ook nog wat op van de techniek achter het hardlopen én ze beleven een hoop plezier tijdens de trainingen. Niet zo vreemd dus dat het hardloopprogramma een groot succes is geworden.

Resultaten

  • Er was met ingang van het tweede jaar zoveel interesse in de hardlooptraining, dat ook mensen van buiten de vereniging kunnen deelnemen; hockeyclub Geldermalsen biedt daarvoor een speciaal hardlooplidmaatschap aan.
  • Mensen leren elkaar op een leuke, actieve manier kennen. De eerste reeks trainingen is bijvoorbeeld afgesloten met een gezamenlijke loop op zondagochtend en een ontbijt. Inmiddels nemen leden ook samen deel aan hardloopevenementen. Wat betreft de binding en verbondenheid met de club valt er nog wel winst te halen.
  • Ouders zijn bij uitstek een voorbeeld voor hun kinderen, dus is het mooi als ook zij fysiek bezigzijn. Bovendien kunnen ze de bewegingstechnieken die ze mee krijgen tijdens de training overbrengen op de kinderen.
  • Het succes van het hardloopprogramma bij HC Geldermalsen is niet onopgemerkt gebleven bij de gemeente Geldermalsen. Deze heeft ‘Geldermalsen Gezond‘ opgestart, een project om mensen meer te laten bewegen. Daarbinnen wordt ook een hardloopprogramma aangeboden. Inmiddels heeft ieder dorp dat tot deze gemeente behoort, een eigen hardloopevenement.
  • De groep hardlopers is een belangrijke kadergroep voor de club. Mensen die je wil betrekken bij de hockeycommunity die breder is dan hockey alleen.

Aanpak

Meer hockeyouders binden aan club
Toen op de site van de KNHB en in de nieuwsbrief werd aangekondigd dat er gestart werd met een pilot, schreef hockeyclub Geldermalsen zich hiervoor in. Het doel dat de club in eerste instantie voor ogen had, was meer mensen (meer specifiek: hockeyouders) te binden aan de club. De hockeyclub had het geluk een moeder in het midden te hebben die een fanatiek hardloopster is. Zij was bereid om de hardlooptrainingen op zich te nemen, ondanks het feit dat ze zelf geen ervaring als trainster had. Die leemte werd ingevuld door een speciaal voor deze pilot door de KNHB georganiseerde clinic van een professionele looptrainer. Een projectgroep van ouders nam de organisatorische taken van het hardloopprogramma op zich.

Bekendmaking van het initiatief
Om het hardloopprogramma onder de aandacht van de beoogde ouders te brengen, heeft hockeyclub Geldermalsen actief de regionale pers gezocht. En ook dichterbij werd er flink ruchtbaarheid gegeven aan het initiatief. Zo werden er posters op de club opgehangen, werd er een bericht op de website en in de nieuwsbrief geplaatst en ook via Twitter werd het hardloopprogramma gepromoot. Dat had het gewenste effect; maar liefst 28 mensen (zowel ouders als trimhockeyers) meldden zich aan voor de wekelijkse hardlooptraining, die dankzij de onkostenvergoeding vanuit de KNHB in de pilotfase kosteloos kon worden aangeboden.

Afsluiting pilot
Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan de techniek van het bewegen – ‘gerichte ontspannings- en bewegingstechniek’. Er wordt zowel op de club alsook rondom de club gelopen. Plezier speelt minstens zo’n belangrijke rol. Dat zorgt namelijk voor een band binnen de groep. Op die manier leren ouders elkaar kennen. De succesvolle hardlooppilot is op initiatief van de hockeyclub afgesloten met een 6-kilometerloop en een gezamenlijk ontbijt.

Hardlooplidmaatschap
Wegens groot succes heeft het hardloopprogramma na de pilotfase een vast plek binnen hockeyclub Geldermalsen gekregen. Omdat het tweede jaar ook mensen van buiten de club zich aanmeldden, is het hardlooplidmaatschap in het leven geroepen. Belangstellenden betalen een relatief klein bedrag contributie waarvoor ze wekelijks een uur tot vijf kwartier hardlooptraining van een inmiddels ervaren hardlooptrainster krijgen.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina