Nieuw spelregelboekje veldhockey

Inleiding

Begin dit seizoen (2016-2017) verscheen een papieren editie van het eerste SCHC Spelregelboekje. Daarvan is nu een digitale editie beschikbaar, speciaal voor veldhockey. Door het boekje digitaal uit te brengen is het niet alleen mogelijk een grotere doelgroep te bereiken, maar konden ook linkjes worden opgenomen naar filmpjes om veel voorkomende spelsituaties en vooral overtredingen te verduidelijken.

Resultaten

De eerste, papieren editie van het SCHC Spelregelboekje verscheen aan het begin van het hockeyseizoen 2016-2017. Dat was met het oog op het KNHB Spelregelcafe van begin september en de Week van de Scheidsrechter van begin oktober.

Het boekje werd in een oplage van 1.250 stuks verspreid onder alle jeugdspelers van Stichtsche. Het boekje behandelde niet alleen de belangrijkste spelregels voor veldhockey, maar ook voor zaalhockey en voor 3-, 6- en 8-tallenhockey.

Het boekje was en is bedoeld om de spelregels voor iedereen toegankelijk te maken.Kennis van spelregels bij niet alleen scheidsrechters, maar ook spelers, begeleiders en publiek is immers van belang voor niet alleen een goed verloop van de wedstrijden, maar vooral ook het (speel)plezier van alle betrokkenen.

Met het oog op het zaalhockeyseizoen verscheen er een digitale editie voor de zaalhockeyregels.
Net voor het einde van de winterstop is er nu een ook een nieuwe, digitale editie voor het veldhockey.

Aanpak

Voor deze NIEUWE EDITIE is de uitleg van alle spelregels nog eens nagelopen en waar nodig verduidelijkt. Bovendien zijn er twee hoofdstukken aan het boekje toegevoegd, één over afhouden en één over de scoop.

En wat ook nieuw is, dat zijn de linkjes naar filmpjes van de KNHB die op maar liefst 40 plaatsen in de tekst zijn opgenomen. Door in het document met je muis te klikken op FILMPJE kom je bij één van de bijna 125 verschillende spelsituaties die op YouTube beschikbaar zijn.

Op deze manier is getracht de uitleg van spelsituaties en vooral overtredingen waar mogelijk te verduidelijken. Wat bijvoorbeeld afhouden is, is immers gemakkelijker gezegd dan gezien.

Klik hier voor de digitale editie voor het veldhockey.

 

Bekijk alle best practices


Theo van HOOFF

Een erg praktisch boekje. Ik heb het aan alle leden van onze club gestuurd vanaf de C-jeugd en beveel iedereen van harte aan om het te lezen en te gebruiken.
Wel viel me op dat in het boekje staat dat je als scheidsrechter een vrije slag over kunt laten nemen. Dat is niet volgens de spelregels. Is daar overleg over geweest om het zo in het boekje op te nemen? Het staat op bladzijde 8 bovenaan in de 2e kolom:
Een vrije slag, aldus het hockeyreglement,
wordt genomen op of nabij de plaats waar de
overtreding plaatsvond. Nabij betekent
binnen speelafstand van de plaats van de
overtreding en zonder daar een aanzienlijk
voordeel uit te krijgen.
LET OP! Binnen het 23-metergebied wordt daar
strenger op gelet dan daar buiten. Althans,
wanneer de aanval een vrije slag krijgt. Een vrije slag, aldus het hockeyreglement,
wordt genomen op of nabij de plaats waar de
overtreding plaatsvond. Nabij betekent
binnen speelafstand van de plaats van de
overtreding en zonder daar een aanzienlijk
voordeel uit te krijgen.
LET OP! Binnen het 23-metergebied wordt daar
strenger op gelet dan daar buiten. Althans,
wanneer de aanval een vrije slag krijgt. Gebeurt
dat niet op de juiste plaats, dan kan een
scheidsrechter besluiten dat de vrije slag moet
worden overgenomen. Hij kan echter ook
besluiten het spel ‘om te leggen’. Dat betekent
een vrije slag voor de verdedig Hij kan echter ook
besluiten het spel ‘om te leggen’. Dat betekent
een vrije slag voor de verdedig
Groeten,
Theo van Hooff

Deel deze pagina