Streethockey sportbuurtclub laat kinderen op Cruyff Court kennismaken met hockey

Eric-Jan Gossink: ‘We leren ouders en kinderen wat er komt kijken bij het lidmaatschap van een sportvereniging.’

Inleiding

Sporten en bewegen in de buurt staat hoog op de politieke agenda. Via zelf op te zetten buurtsportverenigingen worden bewoners gestimuleerd nieuw sportaanbod in de buurt te ontwikkelen. AC&HC VVV heeft deze kans gegrepen en een streethockey sportbuurtclub opgezet in Amsterdam Zuidoost. Wekelijks trainen zo’n 25 kinderen onder leiding van een trainer van de club op een Cruyff Court bij hen in de buurt. Het mes snijdt aan twee kanten: de kinderen maken op een laagdrempelige manier kennis met hockey en leren wat het lidmaatschap van een vereniging inhoudt terwijl VVV een bijdrage levert aan de diversiteitsmissie van de KNHB.

Resultaten

  • Kinderen maken op een laagdrempelige manier kennis met hockey.
  • Ouders leren welke rechten en plichten bij een lidmaatschap van een sportvereniging horen.
  • VVV geeft invulling aan haar maatschappelijke rol en de diversiteitsmissie van de KNHB.
  • Van de eerste groep streethockeyers zijn 6 kinderen doorgestroomd naar regulier hockey, bij de tweede groep zullen dat er waarschijnlijk meer zijn.

Aanpak

Brug tussen school en de vereniging 
De vereniging is in de zomer van 2013 met stadsdeel Zuidoost in gesprek gekomen over de verenigingsontwikkeling. Een sportbuurtclub vormt een mooie brug tussen school en de vereniging. Op deze sportbuurtclub leren kinderen niet alleen een sport, maar ook hoe het is en wat je moet doen om op een club te zitten. VVV is eerder al een sportbuurtclub VVV cricket gestart in Zuidoost in het Bijlmersportpark.

Missionariswerk van de combinatiefunctionaris 
De basis voor de streethockey sportbuurtclub is onder meer gelegd tijdens de hockey- en Funkey lessen op de omliggende scholen. Deze kinderen zijn door de combinatiefunctionaris uitgenodigd om deel te nemen aan de streethockey sportbuurtclub op het Cruyff Court. Zijn missionariswerk leverde het eerste jaar ongeveer 10 deelnemers op. Dit jaar trainen zo’n 25 kinderen wekelijks op vrijdagmiddag onder leiding van twee trainers van VVV. De club levert ook de materialen voor de training (sticks, ballen, etc.).

In discussie met een 11-jarige 
Een Cruyff Court kun je niet reserveren. Dat leverde in het begin nogal eens discussies op met kinderen die er rondhingen. Leg een 11-jarige maar eens uit waarom jij ‘meer recht’ hebt op het veldje dan hij. Dankzij de combinatiefunctionaris kon dit gelukkig worden opgelost, hij kent alle kinderen en heeft gezag. Inmiddels hangt er op het hek een bordje waarop staat dat er op vrijdagmiddag streethockeytraining gegeven wordt.

Als er één schaap over de dam is … 
Bestond de eerste groep voornamelijk uit ‘blonde meisjes met ouders met koopwoningen’. de tweede groep is een stuk diverser qua samenstelling. Hoewel veel kinderen die op het veldje rondhingen het in eerste instantie niet stoer vonden om mee te doen, is uiteindelijk een aantal kinderen overstag gegaan. Hierdoor is de drempel ook voor andere kinderen verlaagd en een diverse groep enthousiaste streethockeyers ontstaan.

Rechten en plichten ouders 
Ook de ouders van de deelnemende kinderen leren wat het inhoudt om lid te zijn van een sportvereniging. Zo is de club geen kinderopvang en wordt van hen verwacht dat zij een bijdrage te leveren aan de activiteiten. Ook andere zaken, zoals het op tijd komen en betalen van contributie (niet cash!), komen aan de orde.

Financiële constructie lidmaatschap sportbuurtclub 
Om de drempel voor deelname te verlagen, betalen de kinderen een aangepaste contributie. Oplopend van €40 in het eerste jaar naar een volledige contributie in het vierde jaar. De kinderen worden hiermee lid van VVV en krijgen 1 keer per week training op het Cruyff Court. Ook wordt drie keer per jaar een activiteit georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een clinic op VVV en een bezoek aan een wedstrijd. VVV krijgt subsidie voor de trainers en kan vier uur per week gebruik maken van de diensten van de combinatiefunctionaris.

Next steps
Omdat de sportbuurtclub hockey een succes is, zijn er discussies gaande over het oprichten van een “echte” hockeyvereniging in Amsterdam Zuidoost.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina