Basisopleiding Training geven & Coachen

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

Op dit moment is een online variant voor de basisopleiding(en) coachen én training geven mogelijk. Heb je hier interesse in? Mail naar sophie.hoefnagel@knhb.nl

Het is voor elke vereniging een uitdaging om voldoende (vrijwillige) trainers en coaches te vinden voor alle jeugdteams. Toch vragen de jeugdteams om verantwoordelijke en inspirerende trainers en coaches. De club moet er veel aan doen om de ontwikkeling van teams te waarborgen. Tijdens de Basisopleiding Training geven & Coachen wordt inzicht gegeven in de inhoudelijke aspecten van het training geven en coachen. Onderwerpen als informatie verstrekken, spelsystemen, techniek en tactiek en taken die bij de verschillende posities horen komen tijdens deze bijeenkomsten aan de orde.

Jeugdteams verdienen een inspirerende coach.

Voor wie is deze Basisopleiding?
De opleiding is bestemd voor de beginnende, nog weinig ervaring hebbende trainers en/of coaches die aan de slag gaan bij de F- t/m C- teams.

Inhoud van de opleiding
De opleiding bestaat uit drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur.

De eerste bijeenkomst omvat de KNHB Visie op de ontwikkeling van hockeyers.

De tweede bijeenkomst staat in het teken van training geven. De volgende onderwerpen komen aan bod:

– Trainersgedrag
– Analyse van techniek
– Het belang van spelen
– Veiligheid/materialen
– Groepsopdrachten
– Praktijk op het veld (trainingskleren aan!)

Tijdens de derde bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:

– Aspecten van wedstrijd coachen
– Welke taken horen bij coachen in en rond de wedstrijd?
– Wisselbeleid
– Komen tot een basisopstelling zestal, achttal, elftal
– Tactische vuistregels
– Systeem en tactiek
– Basisinformatie over de strafcorner aanvallend en verdedigend
– Enkele groepsopdrachten

Kosten
De totale kosten voor de vereniging voor de drie bijeenkomsten zijn €825,-.
Na het volgen van de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers een KNHB-certificaat.

Let op! De basisopleiding kan ook per onderdeel (coachen of training geven) worden afgenomen. De kosten zijn dan €550 per opleiding (bestaande uit twee workshops).

Benodigdheden
De vereniging zorgt voor een presentatieruimte (met beamer en projectiescherm) waarin een flip-over aanwezig is.

Hoe vraag ik de Basisopleiding Training geven & Coachen aan?
Voor het aanvragen van de Basisopleiding of voor meer informatie kun je contact opnemen met het KNHB Expertisecentrum, 030-3077641. Voorafgaande aan de opleiding informeert de vereniging haar deelnemers over de opzet en duur van de opleiding. De contactpersoon van de vereniging stuurt voor aanvang van de opleiding een overzicht van de deelnemers naar het KNHB Expertisecentrum.