Cursus CS+-leercoach

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

De rol van CS+-leercoach is niet alleen leuk maar ook erg gevarieerd. Je hebt namelijk drie verschillende rollen. Je begeleidt de CS+-cursisten een aantal keer bij wedstrijden, je kunt praktijktoetsen afnemen bij cursisten die je zelf niet hebt begeleid (rol PVB beoordelaar). En als Expert CS+ kun je op de club de workshops aan de cursisten geven.

Nieuw is dat de rol van Leercoach en PVB beoordelaar CS+ is losgekoppeld van die van de Expert CS+. In de praktijk betekent dit dat je twee bijeenkomsten moet volgen om Leercoach en PVB beoordelaar CS+ te worden. Indien je ook belangstelling hebt voor de rol van Expert CS+ (verzorgen van workshops) dan kun je hiervoor een derde bijeenkomst volgen.

Tijdens de cursus leer je om het niveau, de ambitie en de doelen van de scheidsrechter centraal te stellen en om een scheidsrechter op een positieve manier te benaderen. Het ontwikkelen (of verbeteren) van feedbackvaardigheden en coachingstechnieken staan hierbij centraal. Tijdens de cursus ontvang je kant-en-klaar lesmateriaal (PowerPoint-presentaties voor de workshops, een handboek, de begeleidingsformulieren, et cetera). De cursus is gratis.

Als je ook Expert CS+ wilt zijn, dan dien je eerst de opleiding tot Leercoach CS+ met goed gevolg te hebben afgerond, alvorens de derde workshop tot Expert CS+ te mogen volgen. Tijdens de cursus leer je om het niveau, de ambitie en de doelen van de scheidsrechter centraal te stellen en om een scheidsrechter op een positieve manier te benaderen. Het ontwikkelen (of verbeteren) van feedbackvaardigheden en coachingstechnieken staan hierbij centraal. Tijdens de cursus ontvang je kant-en-klaar lesmateriaal (PowerPoint-presentaties voor de workshops, een handboek, de begeleidingsformulieren, et cetera). De cursus is gratis.

Instroomeisen Leercoach CS+/PVB beoordelaar en Expert CS+

 • Minimaal de clubscheidsrechterskaart gehaald hebben.
 • Minimaal 2 jaar fluitervaring.
 • Het voldoende maken van de spelregeltoets (afname tijdens eerste workshop).
 • Bij voorkeur vanaf 18 jaar.
 • Didactische competentie aanbevolen – een competentiescan maakt deel uit van de opleiding.
 • Communicatief vaardig.
 • Beschikt over coachende vaardigheden.

Uitstroomeisen

 • Twee opleidingsworkshops gevolgd, indien gekozen wordt voor de rol van leercoach.
 • Een extra workshop gevolgd om ook als expert te fungeren.
 • Verslag maken van Scheidsrechter CS+ in opleiding.
 • Verplicht verzorgen van bijscholing of briefing of combi op eigen vereniging (aanvragen van voorgeschreven PowerPoint-presentatie, briefing of bijscholing bij afdeling Arbitrage).
 • Jaarlijkse bijscholing gevolgd.
 • Indien 2-3 jaar geen opleiding wordt verzorgd en geen bijscholingen worden gevolgd, dan vervalt de bevoegdheid.

Data en locaties
De cursus wordt regionaal aangeboden. Hiermee wordt eveneens de mogelijkheid geboden om een gemiste bijeenkomst in de ene regio te gaan volgen in een andere regio.

Vergoeding
Als dank voor je inzet, krijg je een vergoeding van €35,- per geslaagde cursist en kilometervergoeding (€0,19 p/km).

Aanmelden
Ben je enthousiast geworden? Je kunt je aanmelden via de agenda op de website, waar alle nieuwe cursusdata worden ingevoerd zodra deze bekend zijn.

Vragen

Mocht je meer willen weten, neem dan contact op via cs+@knhb.nl