Spelbegeleiders Jongste Jeugd

Bij de Jongste Jeugd staat kennismaken met hockey, plezier en veiligheid in het sporten voorop. Wat die spelers nu leren op het gebied van sportiviteit en spelregels, bepaalt hun verdere sportloopbaan. Daarom is het belangrijk dat de drie-, zes- en achttallen van de jongste jeugd een goede spelbegeleider hebben.
Het gaat er vooral om dat kinderen leren wat de spelregels zijn en op een positieve manier uitleg krijgen in spelsituaties. Ouders van jonge jeugdleden zijn bij uitstek geschikt dit op een goede, sportieve wijze te doen.

Alles wat je moet weten als spelbegeleider

Vol enthousiasme om te leren hockeyen, stappen in het weekend veel kinderen het veld op. Als ouder is het leuk om ze aan te moedigen, maar het is ook erg leuk om ze als team- of spelbegeleider te begeleiden.

Toolkit begeleiding Jongste Jeugd en G/LG-hockey

Vanaf seizoen 2015-2016 spelen de Jongste Jeugd en het G/LG-hockey op alle verenigingen in Nederland met dezelfde, eenduidige (spel)regels. Dit betekent dat veel regels en afspraken hetzelfde blijven en ook specifieke G/LG-regels gewoon blijven gelden, maar ook dat er een aantal veranderingen zijn. In deze toolkit voor de begeleiding van de Jongste Jeugd en het G/LG-hockey staat allerlei informatie en tips voor de coördinatoren binnen de vereniging.

Eenduidigheid en integratie
De reden van de veranderingen is dat regels en afspraken bij de Jongste Jeugd verschilden tussen districten en zelfs binnen districten. Vandaar dat het bondsbureau in samenwerking met de portefeuillehouders Jongste Jeugd van alle districten in seizoen 2014/2015 bezig is geweest om hier eenduidigheid in te krijgen. Op deze manier speelt iedereen uit- en thuiswedstrijden met dezelfde regels, kunnen alle kinderen zich op dezelfde (goede) manier ontwikkelen en vooral ook zoveel mogelijk plezier beleven aan het hockeyspel.

Daarnaast vindt de KNHB het belangrijk dat zoveel mogelijk integratie plaats vindt van het G- en LG-hockey. Het G-hockey is bedoeld voor spelers met een verstandelijke beperking en het LG-hockey voor spelers met een lichamelijke beperking die niet afhankelijk zijn van een rolstoel. Het motto van de KNHB voor deze disciplines is: ‘Normaal wat normaal kan en aangepast wat aangepast moet’. Beide disciplines maken dan ook gebruik van de (spel)regels van de Jongste Jeugd en hebben per discipline een enkele aanpassing. Vandaar dat de KNHB ook in samenwerking met de commissies G- en LG-hockey aandacht heeft besteed aan de eenduidigheid van de regels. Dit heeft ertoe geleid dat de integratie van de Jongste Jeugd en het G/LG-hockey is terug te zien in de inhoud van de toolkit en te vertalen is naar de praktijk.

Inhoud toolkit
Om het de coördinatoren van de Jongste Jeugd en het G/LG-hockey zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn in de downloads onderaan deze pagina de volgende onderdelen te vinden:

  • Achtergrondinformatie (spel)regels: spel- en teambegeleider, spelplezierbevorderende maatregelen, integratie G/LG-hockey
  • Opleiding voor spel- en teambegeleiding: presentaties, hand- en werkboek
  • Kant-en-klare presentatie voor een ouderbijeenkomst*

*Het is leuk om kennis te maken met ouders van nieuwe leden van jouw vereniging en ze welkom te heten op de vereniging. Daarnaast is het leuk om ook de ouders van huidige leden van jouw vereniging meer bij de vereniging te betrekken aan het begin van het seizoen. Maak iedereen wegwijs op de vereniging, communiceer over wat er van ze verwacht wordt en fris de kennis over het spel weer even op. Daarbij is het een gezellige start van het seizoen!

Voor de spelregels voor 3-, 6- en 8-tallen, een hand-out, de flyer voor spel- en teambegeleider en het filmpje spel- en teambegeleiding ga je naar ‘Alles wat je moet weten als spelbegeleider Jongste Jeugd’ bovenaan deze pagina.

Hulp
Aan alle coördinatoren van de Jongste Jeugd en G/LG-hockey de vraag om binnen de vereniging de (spel)regels te communiceren, aandacht te besteden aan wijzigingen en er op toe te zien dat regels worden nageleefd. Bij vragen of problemen kan contact worden opgenomen met de portefeuillehouder Jongste Jeugd van het district of met de projectleider Parahockey bij de KNHB, Hans Mater. Gezamenlijk wordt er altijd een oplossing gevonden voor de korte termijn en kan een plan gemaakt worden voor een oplossing op de langere termijn. Zo zorgen we er samen voor dat de regels en afspraken voor iedereen duidelijk zijn, iedereen zoveel mogelijk hockeyplezier heeft en iedereen sportiviteit & respect hoog in het vaandel heeft staan!

Downloads

Deel deze pagina