Inclusiviteit & Diversiteit

De KNHB wil graag dat iedereen plezier beleeft op en rondom het hockeyveld. Of je nou speler, trainer/coach, scheidsrechter, vrijwilliger, ouder of fan bent of simpelweg nog niet bekend bent met hockey. We realiseren ons helaas dat nog niet iedereen zich welkom voelt in het hockey. Daarom besteedt de KNHB aandacht aan inclusiviteit & diversiteit.

Diversiteit gaat over de mix van verschillen tussen mensen. Hoe ga je met verschillen om? Daar gaat inclusiviteit over: openstaan voor elkaar en accepteren dat iedereen is zoals die is. Inclusiviteit betekent niet alleen dat je ergens welkom bent, maar ook dat je je welkom voelt.

Nederland Hockeyland

De KNHB en de verenigingen hebben de doelstelling dat hockey in 2026 overal van iedereen is. “De hockeycultuur verbindt hockeyers en niet-hockeyers. Iedereen voelt zich welkom in de wereld van hockey.” We streven ernaar dat meer mensen in Nederland Hockeyland in een veilige omgeving kunnen en willen hockeyen. Omdat we van mening zijn dat de toegankelijkheid van een sport (in het algemeen) niet beperkt zou mogen worden op basis van diversiteitskenmerken. Vanuit de gedachte dat sport niet exclusief hoort te zijn en voor iedereen fysiek, mentaal en sociaal meerwaarde heeft. Dit vraagt om bewustwording en om actie als hockeysport, KNHB en verenigingen.

Inclusiviteit op jouw vereniging

Als vereniging heb je een belangrijke rol om mensen zich welkom te laten voelen op de club en in de sport. Voelen alle leden zich daadwerkelijk welkom? Welke mensen komen er nog niet op de vereniging? Wie heeft daar een rol in en hoe wordt iedereen zich daarvan bewust? Denk aan bestuur, commissies, trainers en coaches, scheidsrechters en teamgenoten. Waar focus jij je op?

Ter inspiratie

Op een hockeyvereniging komen allerlei verschillende mensen, met allemaal verschillende achtergronden. Misschien zie je dat niet op het eerste gezicht, maar zijn er meer verschillen én overeenkomsten als je elkaar beter leert kennen.

Bekijk onderstaande video vanuit het oogpunt van een vereniging – dit kan namelijk een vereniging voorstellen.

Wat doen andere verenigingen?

Op 15 december 2021 organiseerden we een webinar over inclusiviteit. Hierin vertelden drie gasten hoe zij hiermee aan de slag zijn gegaan op hun vereniging.

Bekijk deze voorbeelden van inclusiviteit op hockeyverenigingen in onderstaande fragmenten.

Het inclusiepanel van studentenhockeyvereniging USHC

Studentenhockeyvereniging USHC heeft sinds dit seizoen een inclusiepanel. Willem Vos, (mede)initiatiefnemer van dit inclusiepanel, vertelt hoe dit is ontstaan en wat die doet.

NMHC Nijmegen: meest inclusieve sportaanbieder van Nijmegen

NMHC Nijmegen is in september 2021 gekozen als meest inclusieve sportaanbieder van Nijmegen. Maike Pollaert deelde in het webinar met welke initiatieven zij de vereniging inclusiever maken, maar dat het ook een zoektocht blijft naar de beste aanpak.

Amsterdam Dynamics: diverse hockeyvereniging

Amsterdam Dynamics biedt hockey in een wijk met lagere sportparticipatie. Peter Hoitinga vertelt hoe je door drempels te verlagen nieuwe doelgroepen aanspreekt.

Het hele webinar

Aan de slag met inclusiviteit

In het webinar kwamen deze acht tips en to do’s voor verenigingen naar voren:

 1. Creëer diversiteit in het bestuur van de vereniging
 2. Maak statuten en andere documenten inclusief
 3. Zet een inclusiviteitspanel op
 4. Betrek niet-leden en de jeugd bij activiteiten
 5. Creëer ambassadeur(s) inclusiviteit binnen de vereniging
 6. Organiseer workshops om het thema bespreekbaar te maken op de vereniging en zelfreflectie te hebben op onbewuste aannames
 7. Ga de wijk in om hockey te promoten bij nieuwe doelgroepen
 8. Denk aan de praktische inrichting en uitstraling van een nieuwe accommodatie

Ondersteuning KNHB

De KNHB ondersteunt verenigingen op dit moment op verschillende manieren omtrent inclusiviteit. Deze ondersteuning is continue in ontwikkeling.

 • ‘Inclusiepanel KNHB’: vind jij het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in het hockey? Meld je dan nu aan om jouw ervaringen, mening en ideeën met de KNHB te delen (als je al ervaring hebt in de hockeysport, maar ook als je dat (nog) niet hebt). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bepalen we in welke vorm we dit gaan organiseren.
 • De KNHB straalt uit dat hockey overal van iedereen is. Met behulp van onze partners en onze eigen ambassadeurs.
 • Hockey Foundation: de KNHB en Rabobank willen 10.000 kinderen de kans geven in verenigingsverband te sporten.
 • Aanpassing van de KNHB-opleidingen: in de opleidingen voor trainers/coaches en scheidsrechters wordt aandacht besteed aan inclusiviteit om structureel verandering en verbetering te realiseren. De eerste aanpassing vindt plaats in de HT2-opleiding aan het begin van seizoen 2022-2023, waarna de overige opleidingen volgen.
 • Samenwerking met de Alliantie Gelijkspelen: Als partner van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 werkt de KNHB samen met de John Blankenstein Foundation. Deze foundation, die zich inzet om de LHBT-acceptatie in de sport te verbeteren, biedt gratis workshops aan op verenigingen. Wat betekent het om ‘uit de kast’ te komen? Hoe reageer je als teamgenoot en hoe reageer je als club of vereniging? Deze en andere onderwerpen komen in de workshop aan bod.

  Heb jij interesse in een van deze workshops op jouw vereniging? Stuur een e-mail naar carolien.snieders@knhb.nl. Vermeld hierin je naam en telefoonnummer, je vereniging en de functie die je binnen de vereniging vervult. De workshop duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur en is voor minimaal 12 en maximaal 25 personen. De workshops kunnen voor of na een training worden gepland, zodat het geen extra avond kost. Het is ook mogelijk om een avond te organiseren voor alleen aanvoerders, trainers of coaches.

 • Richtlijn gender- en seksediverse personen in de sport: Het is goed om te weten dat op de Nederlandse hockeyvelden al bij meerdere verenigingen gender- en seksediverse personen sporten. Er is een richtlijn bedoeld voor trainers, coaches, ouders, sporters en vrijwilligers die op zoek zijn naar handvatten, omdat zij in hun omgeving te maken hebben met gender- en seksidverse personen. Maar uiteraard is de richtlijn ook voor sporters zelf en (bij minderjarige sporters) ouders, wanneer zij ondersteuning zoeken binnen hun sport of willen starten met sporten.
 • Parahockey (G/LG/E/H-Hockey): Het devies bij ParaHockey is: ‘gewoon wat gewoon kan en speciaal wat speciaal moet’, want iedereen moet kunnen hockeyen.
 • VertrouwensContactPersoon (VCP): Binnen de KNHB zijn twee VCP-ers beschikbaar voor haar verenigingen en individuele leden; daarnaast kan ook de VCP-er van een vereniging bij een van de VCP-ers van de KNHB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol/of andere ondersteuningsvragen.
 • Boeien en binden van verschillende doelgroepen:

Dit kan via allerlei verschillende hockeysoorten (denk aan Funkey, Urban Hockey, Flexhockey, Fithockey en Walking Hockey).

 • Campagne Sportief & Respectvol: Plezier maak je samen en alles wat je doet draagt daaraan bij. We bieden handige informatie voor de campagne Sportief & Respectvol op jouw vereniging, toegespitst op de verschillende doelgroepen.
 • Daarnaast bieden we regelmatig strategiesessies, webinars en andere bijeenkomsten voor verenigingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over inclusiviteit? Neem dan contact op met jouw accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Deel deze pagina