Nieuw contributiemodel

Binnen ons nieuwe bindingsmodel werken we aan een nieuw contributiemodel. Het doel is een eerlijk, transparant en toekomstbestendig contributiemodel te implementeren dat (beter) past in de huidige tijd. Belangrijk daarbij is dat het model tegemoetkomt aan de flexibiliteit die verenigingen in aanbod en lidmaatschap bieden, om zo meer hockeyers aan de hockeysport te verbinden.

Op 20, 22 en 23 april deelden we onze plannen in het webinar nieuw contributiemodel.

Bekijk het webinar terug

Het webinar bestond uit 3 delen:

 • Proces
 • Achtergrond nieuw bindingsmodel
 • Nieuw contributiemodel

Proces

In deze video wordt het doel van het webinar uitgelegd, en het proces van het nieuwe bindingsmodel beschreven.

Achtergrond nieuw bindingsmodel

In deze video worden de belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe bindingsmodel uitgelegd. Ook gaan we in op flexibel hockeyaanbod en flexibele lidmaatschappen.

Nieuw contributiemodel

De nieuwe contributie is opgebouwd uit deze 3 onderdelen:

 1. Individuele contributie
 2. Team contributie
  – Leeftijdscategorie
  – Fee voor specifieke competities (standaardteams en topjeugd)
  – Aanvullende modules/competitieaanbod
 3. Fee gebaseerd op aantal leden

In de video wordt dit nader toegelicht. Verder komen het doel, de belangrijkste aandachtspunten en wat het betekent voor jouw vereniging aan de orde.

Nieuw bindingmodel

Meer informatie over het nieuwe bindingsmodel, flexhockeyplatform en de nieuwe juridische structuur vind je op de overzichtspagina.

Overzichtspagina nieuw bindingsmodel

Deel deze pagina