Boeien en binden van de doelgroep 18-25 jaar

VODW

In de leeftijdscategorie 18-25 jaar neemt het aantal leden af. Deze whitepaper geeft inzicht in welke factoren de uitstroom beïnvloeden en hoe de KNHB en verenigingen hier op in (kunnen) spelen.

Op basis van de samenstelling van het ledenbestand van de KNHB is geconcludeerd dat de uitstroom onder de doelgroep 18-25 jaar groot is; zowel in absolute aantallen als relatief (ten opzichte van de grootte van de doelgroep). Daarom is de KNHB in samenwerking met VODW een diepgaand onderzoek gestart naar de redenen van uitstroom. De redenen zijn o.a. onbekendheid van het aanbod, gebrek aan diversiteit en flexibiliteit van aanbod en niet met gelijkgestemden kunnen spelen. Deze en andere factoren leren ons dat verschillende fasen in het leven van de hockeyer verschillende behoeften en aandachtspunten met zich meebrengen. Om aansluiting te houden op de behoefte van de leden en betrokkenen is het essentieel om het (hockey)aanbod te blijven ontwikkelen. Allemaal met als doel om mensen langer verbonden te houden aan de hockeysport.

Welke initiatieven hebben de meeste potentie?

Er is uitgebreid kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht. Alle inzichten tezamen hebben geleid tot een lijst met initiatieven om uitstroom in deze doelgroep tegen te gaan. Samen met verenigingen heeft de KNHB de verschillende initiatieven beoordeeld op impact en haalbaarheid. De oplossingen met de meeste potentie worden (in samenwerking met verenigingen) verder opgepakt en uitgewerkt. De initiatieven zijn verdeeld in vier thema’s en staan hieronder kort benoemd. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij je door naar de bijlagen. De documenten vormen een goede basis maar zijn nog niet volledig. De KNHB onderzoekt momenteel nieuwe initiatieven op dit vlak.

Thema 1: Een warme overstap
Vele jeugdleden van de zaterdag zijn onbekend met het hockeyaanbod en de -mogelijkheden op de zondag of bij een andere vereniging. Goede begeleiding en kennis laten maken is dan ook essentieel in een warme overstap van de zaterdag naar de zondag of naar een andere vereniging.

Thema 2: Alternatieve spelvormen
De hockeyleden krijgen naast het reguliere hockeyaanbod steeds meer behoefte aan nieuwe en andere vormen van hockey. Daarnaast kan de vereniging ook een platform zijn om mensen op een andere manier samen te laten komen en kennis met elkaar te laten maken.

Thema 3: Communicatie met (oud-)leden
In deze tijd kan men altijd en snel communiceren met verschillende doelgroepen, echter is het van belang om iedere doelgroep op haar gewenste manier te benaderen en op de hoogte te houden van aanbod, veranderingen en mogelijkheden.

Thema 4: Beleid en kader
Vanuit de organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om leden te binden en boeien. Vraag en aanbod kunnen hier bij elkaar komen en kennis, informatie en ervaring zijn uitermate geschikt om binnen beleid en kader te delen.

Om te komen tot een goede uitvoer en resultaat van deze initiatieven is het van belang dat verenigingen uitvoerig onderzoek doen bij de doelgroepen. Ga met hen in gesprek, luister naar hen en neem eventueel enquêtes bij hen af. Belangrijk is om te weten wat er speelt bij de doelgroep en wat hun wensen en behoeften zijn. Daarmee kan een vereniging een optimaal aanbod genereren waardoor de kans op behoud het grootst is.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Frank van Barneveld via frank.van.barneveld@knhb.nl

  • Whitepaper
Bekijk alle whitepapers

Downloads

Deel deze pagina