Aanmelden nominaties voor de KNHB Bestuurderstrofee 2017

Aanmelden nominaties voor de KNHB Bestuurderstrofee 2017

De KNHB reikt ook dit jaar weer de bestuurderstrofee uit, die gepaard gaat met een cheque ter waarde van € 5.000,-. De trofee wordt tijdens de Algemene Vergadering van de KNHB in juni uitgereikt. Het is een blijk van waardering voor uitzonderlijk goed bestuur en/of beleid met betrekking tot het besturen van een vereniging die lid is van de KNHB of een commissie binnen de organisatorische structuur van de KNHB.

In 2016 ging de bestuurderstrofee naar H.C. Nova. Het bestuur van H.C. Nova heeft, na een paar eerdere vergeefse pogingen, een succesvolle fusie doorgevoerd tussen twee cultureel totaal van elkaar verschillende en bovendien met elkaar concurrerende verenigingen. Een extra moeilijkheidsgraad in dit traject was het teruglopende ledenaantal van beide verenigingen.

Verenigingen die het afgelopen jaar bijzondere projecten hebben gehad, een maatschappelijke bijdrage hebben geleverd of een vernieuwend beleid hebben gevoerd, kunnen in aanmerking komen voor een nominatie. De jury hanteert bij de beoordeling van de inzendingen onder meer als criterium of de beschreven bestuurlijke prestatie eenvoudig door andere sportbesturen toegepast kan worden. Andere beoordelingscriteria zijn: de mate van creativiteit en originaliteit, de zwaarte van inspanning en het effect ervan.

Aanmelden kan door – naast een beknopte omschrijving van het beleid of project – een korte, bondige motivatie op te stellen aan de hand van zes vragen. Deze vragen vind je in dit formulier:

Vermeld bij de inzending duidelijk de naam van de vereniging en gegevens van de contactpersoon van deze vereniging. Stuur de motivatie per e-mail naar annemieke.denneman@knhb.nl, dit kan tot 10 mei 2017.

Deel deze pagina