Aanvullende bepalingen bondsreglement 2021-2022 bekend

Aanvullende bepalingen bondsreglement 2021-2022 bekend

De KNHB streeft ernaar om gedurende het seizoen 2021-2022 een volledig competitieprogramma af te werken. Om een goed competitieverloop te kunnen waarborgen en in te springen op actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bondsbestuur besloten enkele aanpassingen door te voeren in de huidige set aanvullende bepalingen op het actuele bondsreglement (versie augustus 2021). Deze aangepaste bepalingen, die je ook onderaan dit bericht vindt, treden per vandaag, 3 september 2021 in werking en vervangen de eerdere sets aanvullende bepalingen gepubliceerd in september 2020, respectievelijk januari 2021. Het bondsbestuur behoudt de mogelijkheid gedurende het seizoen nadere aanvullende bepalingen vast te stellen op basis van artikel 1.2 van het Bondsreglement, indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus daarom vragen. Waar tenslotte in deze set aanvullende bepalingen tegenstrijdigheden staan ten opzichte van het actuele bondsreglement, gaan de aanvullende bepalingen voor.

Wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen die zijn doorgevoerd na een evaluatie met de verenigingen zijn:

 • Inhaalwedstrijden worden normaliter, behoudens in de Hoofdklasse, gespeeld op de geplande inhaaldata. Afgelopen seizoen zijn niet gespeelde wedstrijden in de Hoofdklasse voor standaardteams direct op de eerstvolgende mogelijke datum ingehaald. Dit geldt voor komend seizoen ook voor de Promotieklasse. Als een team niet kan spelen, b.v. wegens teveel afwezigen door het coronavirus, dan wordt de wedstrijd direct ingehaald zodra dit kan.
 • Er is op dit moment geen testprotocol in de Hoofdklasse van toepassing. De regels inzake dit protocol zijn verwijderd.
 • Er zijn voor aanvang van vorig seizoen regels vastgesteld hoe wordt omgegaan met de situatie als een competitie tussentijds komt stil te liggen door het coronavirus en niet meer wordt voortgezet. Een van de situaties die kan ontstaan is dat een niveau wel wordt uitgespeeld (iedereen heeft minimaal 1x tegen elkaar gespeeld) en het andere niveau niet. Hierdoor ontstaat een disbalans in de promotie- en degradatieregeling.
  • Uiteraard wordt er allereerst alles aan gedaan om de competitie alsnog uit te spelen. Om dit te bewerkstelligen is een extra scenario (5) toegevoegd (zie ook de veelgestelde vraag: “Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat
  • In basis degraderen of promoveren uit niet beëindigde competities alleen teams indien op het moment van staken van de competitie al duidelijk is dat dit team in de ranglijst ook op een zekere promotie- of degradatieplek zou zijn geëindigd indien de competitie pas was gestaakt nadat iedereen 1x tegen elkaar had gespeeld.
  • Indien op basis van hetgeen bovenstaand gesteld in een competitie de stand wel leidt tot een promovendus of degradant en op het aansluitende niveau niet dan geldt het volgende:
   1. Is er een zekere promovenus aan te wijzen dan promoveert deze per definitie;
   2. Zijn er op basis van dit artikel op een niveau een of meer zekere degradanten aan te wijzen, maar op het niveau eronder minder of geen zekere promovendi, dan worden de degradanten op basis van gemiddelden op eindpositie en vervolgens volgens het gestelde in het Bondsreglement artikel 2.6 in een ranglijst gezet en degraderen uit die ranglijst enkel de teams met de laagste posities totdat het aantal van zekere promovendi is bereikt.

Voorbeeld: in de Hoofdklasse zijn 12 rondes gespeeld, in de Promotieklasse 10. Dit betekent dat op basis van de stand na 11 wedstrijden wel een team degradeert uit de Hoofdklasse maar niemand direct promoveert uit de Promotieklasse. In die situatie zal naar de stand in de Promotieklasse worden gekeken. Indien de nummer 1 in de Promotieklasse minimaal 4 wedstrijdpunten losstaat (met nog één wedstrijd te spelen), dan staat dat team sowieso na 11 wedstrijden ook bovenaan en promoveert. Indien dit team b.v. maar 1 wedstrijdpunt losstaat na 10 wedstrijden, dan promoveert het team niet aangezien het team nog achterhaald kan worden. De degradant uit de Hoofdklasse blijft dan toch in de Hoofdklasse.

We raden verenigingen aan zowel de aanvullende bepalingen als de veelgestelde vragen goed door te lezen en te bespreken met de teambegeleiding. Vragen over deze aanvullende bepalingen kun je stellen via competitie@knhb.nl.

Een goed competitieverloop tenslotte kan alleen tot stand komen als elke betrokkene (speler, teambegeleider, scheidsrechter, toeschouwer of vrijwilliger) zijn verantwoordelijkheid neemt voor het opvolgen van de coronaregels van de overheid en de geldende regels binnen de hockeysport.

Deel deze pagina