Aanvullende bepalingen Bondsreglement m.b.t. de veldhockeycompetitie met ingang van 3 september 2020

Aanvullende bepalingen Bondsreglement m.b.t. de veldhockeycompetitie met ingang van 3 september 2020

De KNHB streeft ernaar om gedurende het seizoen 2020-2021 een volledig competitieprogramma af te werken. Om een goed competitieverloop te kunnen waarborgen en in te springen op actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bondsbestuur besloten ter aanvulling op het actuele bondsreglement (versie augustus 2020) een set aanvullende bepalingen vast te stellen. Deze aanvullende bepalingen treden vanaf heden in werking en gelden tot nader order. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat het bondsbestuur gedurende het seizoen nadere aanvullende bepalingen vaststelt op basis van artikel 1.2 van het Bondsreglement indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus daarom vragen. Waar in deze aanvullende bepalingen tegenstrijdigheden staan ten opzichte van het actuele bondsreglement, gaan de aanvullende bepalingen voor.

Vragen over deze aanvullende bepalingen kun je stellen via competitie@knhb.nl.

Een goed competitieverloop kan alleen tot stand komen als elke betrokkene (speler, teambegeleider, scheidsrechter, toeschouwer of vrijwilliger) zijn verantwoordelijkheid neemt voor het opvolgen van de coronaregels van de overheid en de geldende regels binnen de hockeysport.

Deel deze pagina