Algemene Vergadering KNHB uitgesteld

Algemene Vergadering KNHB uitgesteld

Eind juni staat ieder jaar de eerste Algemene Vergadering (AV) van de KNHB gepland. Helaas is het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus dit jaar niet mogelijk om de vergadering zoals gewoonlijk te organiseren. Daarom heeft de KNHB besloten de AV uit te stellen tot begin september. De exacte datum wordt de komende periode bepaald.

Tijdelijke noodwet

Op 24 april 2020 is een tijdelijke noodwet in werking getreden die digitale Algemene Vergaderingen mogelijk maakt. Door deze wet kan een volledig digitale AV worden gehouden, ook als dit niet in de statuten is opgenomen. Daarnaast maakt deze noodwet het mogelijk de AV uit te stellen met een maximale termijn van vier maanden (voor de KNHB geldt: uiterlijk eind oktober). De wet is van kracht tot 1 september 2020. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen.

Afweging

We mogen weer hockeyen! Dat is erg fijn, maar vraagt tegelijkertijd ook wat van alle vrijwilligers en verenigingen. Daarom willen we verenigingen in deze periode de gelegenheid geven om zich te focussen op de eigen vereniging. De KNHB vindt het belangrijk de verenigingen daarbij te ondersteunen en in contact te blijven met elkaar. Om dat te realiseren kiezen we ervoor om de verenigingsondersteuning voort te zetten en aanvullend een digitale informatiesessie voor voorzitters van verenigingen en leden van het bondsbestuur/bondsbureau te organiseren om verenigingen te informeren, vragen te laten stellen en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar een fysieke vergadering in plaats van een digitale vergadering. Deze tijd bewijst dat het mogelijk is om op afstand te werken en digitaal te vergaderen, waardoor we in de toekomst wellicht (vaker) kiezen voor digitale bijeenkomsten en vergaderingen. Echter, de KNHB hoopt dat het mogelijk is om alle verenigingsbestuurders begin september weer te kunnen ontmoeten. Onder andere ook om met elkaar de gevolgen van de coronacrisis te bespreken en te kijken wat de situatie tegen die tijd wel of niet toelaat. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Wanneer de maatregelen van de overheid en het RIVM het niet mogelijk maken elkaar te ontmoeten, gaan we alsnog over op een digitale AV.

Agenda en vergaderstukken

De uitnodiging voor de AV, de agenda en de bijbehorende vergaderstukken worden zoals gewoonlijk uiterlijk vier weken voorafgaand aan de vergadering toegestuurd. We voorzien geen problemen voor het continueren van beoogde activiteiten vanwege uitstel van de vergadering.

NOC*NSF heeft een advies geschreven voor het organiseren van de AV voor bonden en verenigingen. Deze informatie is op onze website geplaatst.

Deel deze pagina