Beoordeling wedstrijdmomenten Oranje-Rood H1 – Amsterdam H1 d.d. 26 september 2021

Beoordeling wedstrijdmomenten Oranje-Rood H1 – Amsterdam H1 d.d. 26 september 2021

De KNHB is afgelopen week op de hoogte gesteld van een drietal wedstrijdmomenten die tijdens de wedstrijd Oranje-Rood H1 – Amsterdam H1 d.d. 26 september 2021 kort achter elkaar plaatsvonden op het veld.

Omdat het hier wedstrijdmomenten betreft in de Hoofdklasse Dames of Tulp Hoofdklasse Heren, én deze momenten het aanzien van de hockeysport zouden kunnen schaden, vindt de KNHB het van belang het proces rond de beoordeling van deze specifieke momenten alsmede de stand van zaken met betrekking tot deze specifieke wedstrijd toe te lichten.

Field of Play

In het algemeen geldt dat tijdens een hockeywedstrijd de scheidsrechters de acties op het veld direct beoordelen. De beoordelingen die scheidsrechters op het veld maken en de beslissingen die zij nemen, zijn onaantastbaar. Dit noemen we het ‘Field of Play’-principe. Op het veld wegen scheidsrechters dus bijvoorbeeld af of zij het noodzakelijk vinden tegen een actie te fluiten, en of het nodig is een actie te bestraffen (door het geven van een vrije slag dan wel een kaart).

Alle acties die tijdens de wedstrijd door (een van de) scheidsrechters zijn waargenomen en daarmee beoordeeld, zijn definitief afgehandeld. In dat geval kan er achteraf niet gevraagd worden alsnog over die actie te oordelen, bijvoorbeeld door de onafhankelijke tuchtcommissie van de KNHB.

Indien beide scheidsrechters na een wedstrijd verklaren een specifieke actie niet te hebben waargenomen – en daarmee dus ook niet beoordeeld – , kan de KNHB een wedstrijdmoment, bijvoorbeeld op basis van videobeelden, voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie. De KNHB maakt een zaak dan aanhangig. De Tuchtcommissie houdt in dat geval zitting, vraagt diverse stukken op ter informatie en doet vervolgens uitspraak.

Oranje-Rood H1 – Amsterdam H1

Tijdens de wedstrijd Oranje-Rood H1 – Amsterdam H1 is sprake van drie acties die elkaar snel opvolgen. De scheidsrechters hebben verklaard dat de eerste twee acties (door minimaal een van beide scheidsrechters) zijn waargenomen. Daarmee zijn deze acties beoordeeld op het veld (Field of Play). Met betrekking tot de derde actie geven de scheidsrechters aan deze niet op het veld te hebben waargenomen. Zij hebben deze actie dan ook niet beoordeeld.

Op basis van het door de KNHB ontvangen beeldmateriaal heeft de KNHB besloten met betrekking tot de derde actie een zaak aanhangig te maken bij de Tuchtcommissie.

De KNHB is op dit moment in afwachting van de uitspraak van de Tuchtcommissie. Mocht een uitspraak leiden tot een schorsing dan zal de KNHB dit – zoals te doen gebruikelijk als het gaat om een Hoofdklassespeelster of -speler – meedelen via een melding op de lijst Overzicht kaarten & schorsingen. Dit overzicht wordt wekelijks voor de eerstvolgende wedstrijdronde geüpdatet.

Deel deze pagina