Bijeenkomst voor verenigingsbesturen

Bijeenkomst voor verenigingsbesturen

Al 10 jaar verzorgt de KNHB opleidingen voor Technisch Managers/Coördinatoren. Daarmee zijn we één van de weinige sporten in Nederland die deze beroepskrachten structureel op de vereniging inzet. Iets waar we met elkaar trots op kunnen zijn. De KNHB ziet een ontwikkeling waardoor deze professional in de toekomst alleen maar belangrijker wordt om onze mooie sport verder te ontwikkelen. De afgelopen maanden hebben we in iedere regio met verschillende Technisch Managers en Coördinatoren gesproken over de toekomst van hun vak. Graag gaan we ook met bestuurders in gesprek over de rol van het technisch management op de vereniging.

Tijdens de voorgenomen bijeenkomst willen we graag met je in gesprek over drie thema’s/uitdagingen die de komende jaren centraal staan binnen het hockey. Deze thema’s zijn gekozen aan de hand van de strategische visie. Een veranderende maatschappij en teruglopende ledencijfers dagen ons uit om met deze thema’s aan de slag te gaan. Wij denken dan ook dat ze bijdragen aan het toekomst bestendig maken van de hockeysport. Wij zien de Technisch Manager en/of Coördinator als belangrijke partner in het helpen verwezenlijken van onze doelen op de volgende thema’s:

  1. Sportaanbod: behoefte aan 11 tegen 11 op zaterdag/zondag is nog steeds groot, maar tegelijk zien we ook dat de vraag naar meer flexibiliteit toeneemt. Ook kijken we naar het aanbod van de jeugd, zodat hier beter ingespeeld kan worden op de behoeftes, beleving en motorische vaardigheden van kinderen. Met het nieuwe bindingsmodel, de aanpassingen bij het jeugdhockey en de groei van flexhockey zijn we stappen aan het zetten. Maar hier valt ook nog een wereld te winnen.
  2. Hockey overal van iedereen: onder deze noemer willen we niet alleen diversiteit en inclusie stimuleren op verenigingen, maar staan we ook voor een pedagogisch veilig klimaat. Dat dit een belangrijk maatschappelijk thema is zal niemand zijn ontgaan en dit zal de komende jaren zo blijven.
  3. Kwalitatief sterk kader: voor het versterken van de sport is het belangrijk dat we continu aandacht blijven geven aan sterk kader. De verdere professionalisering van het kader krijgt veel aandacht de komende jaren en wij ondersteunen de ambitie van NOC*NSF om toe te werken naar 100% aantoonbaar bekwaam kader.

Zoals hierboven al aangegeven zien we het technisch management als een belangrijke pijler in het verwezenlijken van deze uitdagingen. Daarover gaan we graag met jullie in gesprek.

Wil je hierbij aanwezig zijn, dan kan dat op één van de volgende locaties:

  • Woensdag 19 april 2023 19:00 – 22:30 uur, Zuid-Nederland, HC Oranje-Rood te Eindhoven
  • Dinsdag 9 mei 2023 19:00 – 22:30 uur, Midden-Nederland, Weerelt van Sport te Utrecht
  • Maandag 15 mei 2023 19:00 – 22:00 uur, Noord-Oost-Nederland, HC Zwolle te Zwolle
  • Dinsdag 23 mei 2023 19:00 – 22:30 uur, Noord- en Zuid-Holland, HC Schiedam te Schiedam

Meld je aan door een e-mail te sturen naar wietske.stel@knhb.nl

Deel deze pagina