Bijna 50% van de hockeyverenigingen is geheel rookvrij

Bijna 50% van de hockeyverenigingen is geheel rookvrij

Een hockeyvereniging is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Naast plezier en gezelligheid draagt het sporten bij aan een gezonde leefstijl, een gezond gewicht en minder stress. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook een gezonde sportomgeving: een rookvrij sportterrein waar gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik de norm zijn.

Stijging aantal rookvrije hockeyverenigingen zet door

Het aantal hockeyverenigingen dat een rookbeleid voert, is de afgelopen jaren telkens gestegen. Dit jaar is het aantal verenigingen dat gedeeltelijk of geheel rookvrij is met 10% gestegen. Ruim 85% van de 325 hockeyverenigingen voert nu een rookbeleid, waarbij een meerderheid geheel rookvrij is: 126 hockeyverenigingen zijn gedeeltelijk rookvrij en 154 hockeyverenigingen geheel rookvrij.

De grootste procentuele toename van het aantal rookvrije verenigingen is te zien in het district Noord Nederland, namelijk 32%. In dit district is zowel het aantal gedeeltelijk rookvrije als geheel rookvrije verenigingen toegenomen. Hiermee heeft bijna 90% van de verenigingen in Noord Nederland een rookbeleid, net zoals in de districten Noord-Holland en Zuid-Holland. Het enige district dat een hoger percentage heeft, is Midden Nederland. In dit district heeft bijna 95% van de verenigingen een rookbeleid.

De districten Oost Nederland en Zuid Nederland blijven iets achter; voor deze districten geldt dat ruim 80% van de verengingen geheel of gedeeltelijk rookvrij is. Opvallend is echter wel dat Zuid Nederland het enige district is waar meer gedeeltelijk rookvrije verenigingen zijn dan geheel rookvrije verenigingen. Wel is in dit district afgelopen jaar een aantal verenigingen van gedeeltelijk naar geheel rookvrij overgegaan.

Steeds meer hockeyverenigingen gaan van een gedeeltelijk rookvrij terrein waar op sommige plekken of dagen gerookt mag worden, naar een geheel rookvrij terrein. Lees hier hoe MHC MEP dat een paar jaar geleden heeft bewerkstelligd.

Op weg naar een rookvrije sport in 2025

In 2025 is de sport rookvrij. Dit is een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Om deze afspraak kracht bij te zetten én de doelstelling te behalen, is de campagne ‘De sport wordt rookvrij. Wen er maar aan.’ gelanceerd. Met een rookvrij sportterrein geeft een sportvereniging het goede voorbeeld aan kinderen. De vereniging draagt met alle staf, ouders en supporters uit dat niet-roken de norm is, waardoor kinderen minder snel zelf gaan roken. De KNHB heeft de ambitie om een gezonde, sportieve leefomgeving voor kinderen te bevorderen. Daarom onderstrepen we het belang van een rookvrije generatie en stimuleren en ondersteunen we hockeyverenigingen om rookvrij te worden.

Aan de slag met rookbeleid

Heeft jouw vereniging nog geen rookbeleid maar wil je hier wel mee aan de slag gaan? Of wil je de stap van gedeeltelijk naar volledig rookvrij maken? Lees hier de best practices van andere verenigingen. Of neem contact op met JOGG-Teamfit en laat een van hun coaches jouw verenigingen kosteloos begeleiden naar een rookvrije sportomgeving.

Deel deze pagina