Behoefte onderzoek Senioren

Behoefte onderzoek Senioren

Onderzoek naar wensen en behoeften in (hockey)aanbod 25-45 jaar

De KNHB heeft de doelstelling een leven lang hockey aan te bieden. Toch is het aantal seniorleden bij veel vereniging nog altijd veel lager dan het aantal jeugdleden. Veel verenigingen geven daarbij aan het lastig te vinden seniorleden aan te trekken in het ‘middensegment’: de groep 25 t/m 45 jarigen. Veel gehoorde opmerkingen zijn: “Mensen in deze leeftijdscategorie hebben het vaak zo druk met het gezin en werk, dat ze niet meer toe komen aan het hockeyen” en “Mensen willen zelf kunnen bepalen wanneer en welke sport ze kiezen, zonder dat ze ergens aan vast zitten”.

Een aantal jaar geleden (2016) is, in samenwerking met VODW, al onderzoek gedaan naar de factoren van invloed zijn op de uitstroom van hockeyers tussen de 18 en 25 jaar en hockeyers tussen de 35 en 45 jaar. Vervolgonderzoek hierop is gewenst vanwege verschillende redenen:

  1. Meer inzicht in de feitelijke situatie: neemt het probleem toe, af of blijft dit gelijk?
  2. Uitbreiding van leeftijdscategorie: in plaats van alleen te kijken naar hockeyers tussen de 35 en 45 jaar, is het belangrijk om ook de jaren er voor al mee te nemen.
  3. Niet alleen kijken naar factoren die van invloed zijn op de uitstroom, maar juist ook kijken naar factoren die bepalend zijn voor het blijven hockeyen en/of weer gaan hockeyen.

Doel onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:

  1. Meer inzicht in de feitelijke situatie;
  2. Inzicht in factoren die van invloed zijn op stoppen, doorgaan of weer gaan hockeyen.

In dit onderzoek richt de KNHB zich dus op de hockeyers, ex-hockeyers en hockeyers die tijdelijk niet lid zijn geweest (herintreders). Door zich op al deze doelgroepen te richten zal een zo compleet mogelijk beeld geschetst kunnen worden.

Om aansluiting te houden op de behoefte van de leden en betrokkenen is het essentieel om het (hockey)aanbod te blijven ontwikkelen. Allemaal met als doel om mensen langer verbonden te houden aan de hockeysport.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  1. Trendanalyse: wat zijn de trends rondom instroom / uitstroom zowel sportbreed als hockeyspecifiek?
  2. Enquête onder senioren tussen de 25 en 45 jaar die hockeyen óf gehockeyd hebben.
  3. Marktanalyse: welke inzichten (t.a.v. de motieven van 25 t/m 45 jarigen) kunnen we halen uit het bestaande aanbod?

Resultaten onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn momenteel nog niet beschikbaar. Geïnteresseerden in de stand van zaken kunnen contact opnemen met Sophie Kustermans (sophie.kustermans@knhb.nl). Ook verenigingen die interesse hebben in de resultaten specifiek voor hun eigen vereniging, kunnen contact opnemen met Sophie.

Deel deze pagina