Congres ‘Hockey voor iedereen’: verenigingen slaan handen ineen rondom het thema diversiteit

Congres ‘Hockey voor iedereen’: verenigingen slaan handen ineen rondom het thema diversiteit

Op de openingsdag van de Rabo EuroHockey Championships 2017 kwamen verschillende vertegenwoordigers van hockeyverenigingen bijeen voor een sneak preview van de nieuwe KNHB Sportiviteit & Respect (S&R) campagne ‘Hockey voor iedereen’. De campagne is gericht op diversiteit in de hockeysport en de acceptatie daarvan. Het congres vond plaats op het complex van AMVJ en dat was geen toevallige keuze van de organisatie. AMVJ is namelijk de thuisbasis voor de Pinkhockey mannen die er iedere week spelen. 

Het begint bij jou

De centrale boodschap van externe projectleider Marij van Tienen was dat verenigingen hun leden moeten stimuleren zichzelf af te vragen wat zij kunnen doen om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Een logische koppeling aan het thema is dan ook de bijbehorende slogan ‘Het begint bij jou’. Verenigingen hebben het echter vaak al zo druk met het organiseren van alle trainingen en wedstrijden, dat het soms lastig is een dergelijk thema goed op de agenda te zetten. Marij van Tienen: “Daarom hecht de KNHB veel waarde aan haar S&R ambassadeurs. Zonder hen en de verenigingen zelf zouden de Sportiviteit & Respect campagnes niet zo goed van de grond zijn gekomen en ook in deze campagne is hun inzet heel waardevol.”

Volgens Ary Hordijk, programmamanager Veilig Sportklimaat (VSK) bij NOC*NSF en één van de sprekers tijdens het congres, is zichtbare en onzichtbare uitsluiting van doelgroepen nog altijd teveel aanwezig binnen de sport. Dit uit zich bijvoorbeeld in het roepen van scheldwoorden gericht op iemands seksuele geaardheid. Iets dat men misschien niet direct verwacht binnen de hockeysport, maar wat wel degelijk speelt. Daarom ziet NOC*NSF het thema diversiteit als één van hun speerpunten in het beleid in 2017-2018.

Het aantal kaarten en incidenten in wedstrijden neemt de laatste jaren af en daar zijn we heel trots op.

Reinoud Imhof

De KNHB houdt zich al sinds 2002 bezig met het thema Sportiviteit & Respect en loopt daarmee voorop in de strijd. Het feit dat 70% van alle verenigingen een S&R ambassadeur of commissie hebben aangesteld draagt daar zeker ook aan bij. Bovendien organiseren verenigingen ook veel op eigen initiatief rondom dit thema. KNHB bestuurder Reinoud Imhof: “Door de jaren heen heeft de KNHB samen met de verenigingen een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Individueel, maar ook in de onderlinge samenwerking. Het aantal kaarten en incidenten in wedstrijden neemt de laatste jaren af en daar zijn we heel trots op. Natuurlijk kan het altijd nog beter en daarom staat dit thema nog altijd hoog op de agenda en is het tevens een belangrijke pijler in de KNHB Visie 2020.

hdm is in samenwerking met de John Blankenstijn Foundation al begonnen met het voeren van beleid om diversiteit bespreekbaar te maken binnen de vereniging. Arjan Offerhaus, verenigingsfunctionaris hdm: “De woorden ’homo’ of ‘gay’ vallen onder de meest gebruikte scheldwoorden op hockeyvelden. Daar wilden wij wat aan doen en zijn in gesprek gegaan met spelers zelf.” Offerhaus benadrukt dat het niet alleen gaat om de vraag of je kunt of wilt uitspreken dat je homo of lesbisch bent, maar vooral dat je echt jezelf kunt zijn.

Als je niet jezelf kunt zijn, dan brengt dat enorm veel spanning met zich mee, wat zorgt voor een groot gevoel van onveiligheid en ongelukkigheid. Wij willen voorkomen dat er mensen zijn die om die reden geen lid van onze vereniging willen worden.

Arjan Offerhaus - hdm

Verenigingen ondertekenen belofte tijdens S&R Congres ‘Hockey voor iedereen’

De hockeybond biedt, in haar rol als dienstverlenende organisatie, verenigingen ondersteuning bij het opzetten van campagnes rond het thema Sportiviteit & Respect. Zo ook middels de campagne ‘Hockey voor iedereen’, die gericht is op diversiteit in de hockeysport en de acceptatie ervan. Een belangrijk doel daarbinnen is om homoacceptatie in de hockeywereld te vergroten. Het congres werd afgesloten met de ondertekening van ‘een belofte’ door de sprekers en aanwezige verengingsfunctionarissen. Waarmee verenigingen aangeven zich ook hard te willen maken voor het toegankelijk maken van de hockeysport. Oftewel: ‘Hockey voor iedereen’, ongeacht religie, achtergrond, huidskleur of seksuele voorkeur. De officiële lancering van de campagne vindt plaats rond de start van het nieuwe seizoen. Verenigingen ontvangen dan een verenigingstoolkit met promotiematerialen en praktische informatie en er worden verschillende themabijeenkomsten en workshops georganiseerd.

Deel deze pagina